BORZNI PODATKI PRODUKTI IN STORITVE ZA IZDAJATELJE BORZNI ČLANI O BORZI
Ljubljanska borza d.d.
Struktura trga in produkti
Trgovanje
Podatkovne storitve
Indeksi
Za člane
Za izdajatelje
SEOnet
INFO HRAMBA
Dogodki in seminarji
Nagrade
Publikacije
Pogosta vprašanja
Slovar borznih izrazov
Ceniki
HITRE POVEZAVE
Tečajnica
Arhiv tečajev
Seznam borznih članov
Seznam vrednostnih papirjev
Indeksi LJSE
Statistična poročila
Za medije
SEOnet
INFO HRAMBA
Osnovna stran > Struktura trga in produkti
Pogosta vprašanja in odgovori (FAQ)
V nadaljevanju so predstavljena nekatera najpogostejša vprašanja in odgovori, ki jih stranke naslavljajo na Ljubljansko borzo. Če odgovora na vaše vprašanje med njimi ne boste našli, vas vabimo, da pošljete vprašanje na elektronski naslov: info@ljse.si.

Kako kupiti in prodati vrednostne papirje?
Kako potekata nakup in prodaja vrednostnih papirjev?
Kakšno naročilo dati borznemu posredniku?
Kaj potrebujete za prodajo vrednostnih papirjev?
Kako je glede dedovanja vrednostnih papirjev?
Ali lahko prejemam dnevne tečajnice Ljubljanske borze po e-pošti?
Kako postati borzni trgovalec?
Kje lahko spremljam tečaje v živo?

Kako kupiti in prodati vrednostne papirje?
Vrednostne papirje lahko kupite ali prodate samo pri pooblaščenih borznih posrednikih, ki so zaposleni pri borznih članih (borznoposredniške hiše in banke). Za sprejem v članstvo mora borzni član izpolnjevati nekatere pogoje, ki zagotavljajo kar najvarnejše in pregledno poslovanje za vse stranke na trgu kapitala.

Kako potekata nakup in prodaja vrednostnih papirjev?
Pred prvim nakupom vrednostnega papirja vam bo borzni posrednik v Centralni klirinško-depotni družbi (KDD) odprl račun, s katerim se bodo pozneje evidentirali vsi vaši nakupi in prodaja vrednostnih papirjev. Z borznim posrednikom boste pred trgovanjem podpisali pogodbo o opravljanju borznoposredniških storitev, ki določa medsebojne pravice in obveznosti. Naloga borznega posrednika ni samo nakup in prodaja, ampak tudi svetovanje pri opravljanju poslov. Vendarle pa je na koncu vlagatelj tisti, ki se na podlagi zbranih informacij odloči za najustreznejšo naložbo.

Kakšno naročilo dati borznemu posredniku?

Borzni posrednik opravlja različne vrste poslov - od upravljanja portfelja do izvajanja posameznih vrst naročil. Najosnovnejši vrsti le-teh sta tržno in limitirano naročilo. Če ste vrednostne papirje pripravljeni kupiti ali prodati po ceni, ki velja na trgu, oddate borznemu posredniku tržno naročilo. Če pa želite vrednostne papirje kupiti ali prodati po točno določeni vrednosti, oddate limitirano naročilo. Obstajajo tudi druge vrste naročil z dodatnimi pogoji načina prikaza in izvedbe ter z dodatnimi pogoji časa izvedbe. Borzni posrednik vam bo za sklenitev posla zaračunal stroške v višini 0,5-1,5 odstotka vrednosti posla. Pred oddajo naročila vam predlagamo, da si ogledate vse vrste naročil in da si preberete Pravila Ljubljanske borze, v katerih so vsa naročila tudi zapisana.

Poleg oddaje posameznih naročil lahko zaupate borznemu posredniku tudi vodenje portfelja.

Kaj potrebujete za prodajo vrednostnih papirjev?
Za prodajo vrednostnih papirjev potrebujete: osebno izkaznico ali potni list, davčno številko, bančni račun, obvestilo KDD o lastništvu delnic, za osebe, ki so mlajše od 18 let, pa še rojstni list.

Kako je glede dedovanja vrednostnih papirjev?
Glede dedovanja vrednostnih papirjev se obrnite na:
KDD - Centralna klirinško-depotna družba, d. d.
Tivolska 48, Ljubljana
Tel. (01) 307 35 00
E-pošta: info@kdd.si
Internet naslov: www.kdd.si

Ali lahko prejemam dnevne tečajnice Ljubljanske borze po e-pošti?
Dosegljive so na naših spletnih straneh, na katerih si lahko ogledate tudi arhiv tečajnic. Prav tako jih lahko dobite pri naših vendorjih. Brezplačno se lahko naročite na storitev SEOnet, kjer ob koncu dneva prejmete po e-pošti vsa obvestila izdajateljev, zraven pa je pripeta tudi tečajnica.

Če želite pridobiti podatke o trgovanju na Ljubljanski borzi, se s pisnim naročilom  (telefaks +386 1 471 02 13) lahko obrnete na nas.

Kako postati borzni trgovalec?

Več informacij na spletnih straneh za borzne člane.

Kje lahko spremljam tečaje v živo?
Tečaje vrednostnih papirjev, ki so uvrščeni na Ljubljansko borzo, lahko spremljate v živo prek pooblaščenih ponudnikov informacij (vendorji), ki jim Ljubljanska borza zagotavlja podatke o trgovanju. Na njihovih spletnih straneh lahko vsi tisti, ki z njimi podpišete pogodbo, spremljate podatke o tekočem trgovanju z vsemi vrednostnimi papirji. Ponudbe vendorjev so različne tehnološko, vsebinsko, pa tudi cenovno, zato se je za nadaljnje informacije treba obrniti nanje.

Domov Kontakt Kazalo English
Iskanje:

po
PODATKI

SBITOP NA DAN 29.10.2020
Vrednost Absolutna sprememba Relativna sprememba
790,56 -11,340 -1,41

ADRPR NA DAN 29.10.2020
Vrednost Absolutna sprememba Relativna sprememba
942,16 -12,090 -1,27