Ljubljanska borza d.d. Kontakt
Kazalo
English
BORZNI PODATKI PRODUKTI IN STORITVE ZA IZDAJATELJE BORZNI ČLANI O BORZI
HITRE POVEZAVE
Tečajnica
Seznam borznih članov
Seznam vrednostnih papirjev
Indeksi LJSE
Statistična poročila
Za medije
SEOnet
INFO HRAMBA

 

SBITOP NA DAN 3.4.2020 ob 10:33
Vrednost Absolutna sprememba Relativna sprememba
714,51 -0,040 -0,01

ADRPR NA DAN 3.4.2020 ob 10:33
Vrednost Absolutna sprememba Relativna sprememba
831,70 2,070 0,25

 

OBVESTILO O NEPREKINJENEM POSLOVANJU BORZE

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, pozorno spremlja trenutne razmere in obvestila pristojnih organov v zvezi z razglašeno epidemijo virusa SARS-CoV-2 oz. koronavirusa.

Borza ima vzpostavljene ustrezne mehanizme za zagotovitev neprekinjenega poslovanja, poleg tega pa je sprejela dodatne ukrepe za zašcito zaposlenih in ostalih deležnikov. S tem namenom bo svoje poslovanje od ponedeljka, 16. marca 2020 dalje, zagotavljala preko oddaljenega dostopa.

Ne glede na to Borza nacrtuje, da bo tudi v prihodnjih tednih delovala v normalnem obsegu, ob upoštevanju ukrepov pristojnih organov in drugih deležnikov kapitalskega trga.

Prosimo vas, da nam vso relevantno pošto, vezano na upravljanje trga, posredujete na naslov: upravljanje-trgov@ljse.si, ostalo pošto na na info@ljse.si.

O poteku poslovanja Borze vas bomo sproti obvešcali.

Uprava Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana

 

OBVESTILO O SPREMEMBAH NA SPLETNI STRANI

Ljubljanska borza obvešca, da je dne 9. 12. 2019 prešla na nadgrajen sistem trgovanja ter nove zaledne sisteme. Zaradi tega smo spremenili prikazovanje nekaterih dinamicnih podatkov na naši spletni strani.

Trenutno lahko dostopate do tekocih borznih podatkov preko naslednjih povezav:

Pri prikazovanju staticnih podatkov, kot so npr. statisticna porocila, ni sprememb.

Nacin prikazovanja dinamicnih podatkov je le vmesna faza med staro spletno stranjo in prehodom na nove spletne strani, ki se predvidevajo tekom letošnjega leta.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

 

Iskanje:
po spletnih straneh
  PRVA KOTACIJA ZADNJE OBJAVE
PETROL d.d., Ljubljana - Preklic 31. skupščine delniške družb...
PETROL d.d., Ljubljana - Vpliv pandemije na poslovanje skupine Petrol
NLB, d. d., Ljubljana - Nadzorni svet potrdil poročili NLB...
TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana - Izjava o upravljanju
TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana - Nadzorni svet potrdil Letno poročilo...
  OBJAVE VSEH BORZNIH DRUŽB
  AKTUALNO
Webcast "Predstavitev slovenskih borznih družb"
Trgovanje v letu 2019
Nagrajenci Ljubljanske borze
Investicijska konferenca Ljubljanske in Zagrebške borze: Slovenski in hrvaški dan investitorjev, Ljubljana, 10. december 2019
Družbe Ljubljanske borze vkljucene v nov regijski indeks CEEplus
Prvi skupni indeks Ljubljanske in Zagrebške borze - ADRIAprime
Webcast: Predstavitev slovenskih borznih družb, 3. september 2019
Zloženka "Trg zelenega financiranja"
Publikacija "Slovenski kapitalski trg 2018"
Partner program Ljubljanske borze
Predstavitvena publikacija trga SI ENTER
Publikacija "Vodnik za vlagatelje"
Zloženka PROGRESS trga (za svetovalce)
Zloženka PROGRESS trga (za izdajatelje)
Zloženka Partner programa
Koledar investicijskih dogodkov Ljubljanske borze za leto 2020