Ljubljanska borza d.d. Kontakt
Kazalo
English
BORZNI PODATKI PRODUKTI IN STORITVE ZA IZDAJATELJE BORZNI ČLANI O BORZI
HITRE POVEZAVE
Tečajnica
Seznam borznih članov
Seznam vrednostnih papirjev
Indeksi LJSE
Statistična poročila
Za medije
SEOnet
INFO HRAMBA

 

SBITOP NA DAN 6.7.2020
Vrednost Absolutna sprememba Relativna sprememba
853,60 4,940 0,58

ADRPR NA DAN 6.7.2020
Vrednost Absolutna sprememba Relativna sprememba
966,46 4,420 0,46

PRVA KOTACIJA NA DAN 6.7.2020
VP Zadnji
tečaj
% sprem. Promet v
000 EUR
IEKG 1,3900
KRKG 83,6000 0,97 146,53
LKPG 18,0000 -2,70 52,67
MELR 15,0000
NLBR 39,9000 -0,25 120,98
PETG 325,0000 1,25 58,64
POSR 15,8000 0,64 34,54
TLSG 49,6000 -0,40 32,88
ZVTG 27,8000 1,09 48,10

OBVESTILO O PONOVNI VZPOSTAVITVI POSLOVANJA NA LOKACIJI BORZE

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, obvešca, da je s sprostitvijo vladnih ukrepov, sprejetih za zajezitev epidemije COVID 19, ponovno vzpostavila svoje poslovanje na svoji primarni lokaciji in ugotavlja, da je v casu trajanja vladnih ukrepov zagotovila uspešno in nemoteno poslovanje borze z oddaljenega dostopa.

Uprava Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana

 

 

Iskanje:
po spletnih straneh
  PRVA KOTACIJA ZADNJE OBJAVE
NLB, d. d., Ljubljana - NLB d.d., Ljubljana je z MIGA skleni...
SAVA RE, d. d., Ljubljana - Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register
NLB, d. d., Ljubljana - Za predsednika Nadzornega sveta NLB...
KRKA, d. d., Novo mesto - Pridobivanje lastnih delnic
PETROL d.d., Ljubljana - S&P potrdil bonitetno oceno
  OBJAVE VSEH BORZNIH DRUŽB
  AKTUALNO
Webcast "Kam po denar v času krize?"

Webcast "Predstavitev slovenskih borznih družb"

Trgovanje v letu 2019
Nagrajenci Ljubljanske borze
Investicijska konferenca Ljubljanske in Zagrebške borze: Slovenski in hrvaški dan investitorjev, Ljubljana, 10. december 2019
Družbe Ljubljanske borze vkljucene v nov regijski indeks CEEplus
Prvi skupni indeks Ljubljanske in Zagrebške borze - ADRIAprime
Webcast: Predstavitev slovenskih borznih družb, 3. september 2019
Zloženka "Trg zelenega financiranja"
Publikacija "Slovenski kapitalski trg 2018"
Partner program Ljubljanske borze
Predstavitvena publikacija trga SI ENTER
Publikacija "Vodnik za vlagatelje"
Zloženka PROGRESS trga (za svetovalce)
Zloženka PROGRESS trga (za izdajatelje)
Zloženka Partner programa
Koledar investicijskih dogodkov Ljubljanske borze za leto 2020