BORZNI PODATKI PRODUKTI IN STORITVE ZA IZDAJATELJE BORZNI ČLANI O BORZI
Ljubljanska borza d.d.
Predstavitev borze
Katalog informacij javnega značaja
Pravila in drugi akti
Mednarodno delovanje
Za medije
Uporabne povezave
Strategija slovenskega trga kapitala
HITRE POVEZAVE
Tečajnica
Arhiv tečajev
Seznam borznih članov
Seznam vrednostnih papirjev
Indeksi LJSE
Statistična poročila
Za medije
SEOnet
INFO HRAMBA
Osnovna stran > Predstavitev borze
Poslanstvo, vizija in strategija
Poslanstvo
Poslanstvo Ljubljanske borze je zagotavljati varno, transparentno, učinkovito in uspešno delovanje organiziranega dela slovenskega trga kapitala. To vlogo bomo tudi v prihodnje opravljali z najvišjo stopnjo integritete. Poleg upravljavca borznega trga, bomo v prihodnje aktivno delovali na razvoju domačega kapitalskega trga v segmentu malih in srednje velikih podjetij, katerim želimo približati borzo in mehanizme, s katerimi lahko tudi mala podjetja lažje dosegajo svoje ekonomsko finančne cilje.

Vizija

Postati informacijsko križišče ter finančno stičišče domačega in regijskega kapitalskega trga. Vsem uporabnikom naših storitev in poslovnim partnerjem želimo ponuditi najkvalitetnejše storitve, jih nenehno izboljševati, dopolnjevati in postavljati korak pred konkurenco. Naša vizija je postati najsodobnejša in najhitreje rastoča borza Jugovzhodne Evrope.

Strateški cilji

Aktualna uprava zasleduje naslednje strateške cilje in delovanje Ljubljanske borze:

 • obdržati visoko raven kakovosti, organiziranosti in regulacije trga,
 •  nadaljevanje rasti kapitalskega trga in dvig likvidnosti domačega trga,
 • nadaljnji razvoj vsebin Partner programa - izobraževalno svetovalnega programa, ki deluje kot podpora pri pridobivanju novih izdajateljev na borzo,
 • nadaljnji razvoj segmentov MTF trga SI ENTER,
 • uvrstitev novih vrednostnih papirjev na borzni in MTF trg SI ENTER,
 • razvoj Funderbeam infrastrukture financiranja za podjetja v začetni fazi razvoja,
 • iskanje novih finančnih virov preko spodbujanja dolgoročnih varčevalnih shem,
 • skupne aktivnosti za razvoj in promocijo trga kapitala s strani vseh deležnikov trga;
 • doseči mednarodno primerljivost in prepoznavnost trga preko regijskega povezovanja z Zagrebško borzo,
 • povečati ugled borze kot institucije,
 • podpirati razvoj primarnega trga,
 • povečati učinkovitost in uspešnost poslovanja borze.
Dejavnost borze

Borza je delniška družba, ustanovljena za zagotavljanje pogojev, ki so potrebno za povezovanje ponudbe in povpraševanja po vrednostnih papirjih in za trgovanje z drugimi finančnimi instrumenti, oziroma za organizirano, pregledno, likvidno in učinkovito poslovanje z vrednostnimi papirji in drugimi finančnimi inštrumenti.

Poslovanje z vrednostnimi papirji in drugimi finančnimi inštrumenti se
organizira v skladu z zakonom in Statutom ter pravili, navodili in drugimi splošnimi akti borze.

Ljubljanska borza opravlja naslednje dejavnosti:

 • upravljanje borznega trga s finančnimi inštrumenti, za katere je pridobila dovoljenje agencije,
 • objavljanje tečajev finančnih instrumentov,
  informiranje o ponudbi, povpraševanju, tržni vrednosti in drugih podatkih o finančnih inštrumentih,
 • izvajanje analitsko-raziskovalne dejavnosti na področju finančnega trga;
 • nudenje tehničnih storitev za potrebe trgovanja;
 • upravljanje sistema CSI.

Poleg navedenih dejavnosti pa borza nudi tudi storitve svojim borznim članom in izdajateljem vrednostnih papirjev.

Domov Kontakt Kazalo English
Iskanje:

po
PODATKI

SBITOP NA DAN 13.8.2020 ob 10:42
Vrednost Absolutna sprememba Relativna sprememba
860,49 -1,050 -0,12

ADRPR NA DAN 13.8.2020 ob 10:42
Vrednost Absolutna sprememba Relativna sprememba
998,80 -0,670 -0,07