Seznam vrednostnih papirjev
Zapri Zapri
Ljubljanska borza d.d.
Prikaži vse na eni strani
Oznaka VP Opis Tip VP Kotacija Začetek kotacije ISIN koda Status Način trgovanja* Denarna enota CFI koda Oznaka
pristojnega
organa
MIC koda
ADM2 ADRIA MOBIL 2. IZDAJA Obveznice Trg obveznic - Obveznice 27.07.2015 SI0032103507 EndOfTrade CONT EUR DBFUAR SI XLJU
AGO1 AG 1. IZDAJA Obveznice Trg obveznic - Obveznice 07.03.2011 SI0032103150 EndOfTrade CONT EUR DBFUFR SI XLJU
CETG CETIS Redne delnice Trg delnic - Standardna kotacija 10.03.1997 SI0031100843 EndOfTrade A EUR ESVUFR SI XLJU
CICG CINKARNA CELJE Redne delnice Trg delnic - Standardna kotacija 06.03.1998 SI0031103805 EndOfTrade CONT EUR ESVUFR SI XLJU
DATG DATALAB TEHNOLOGIJE Redne delnice Trg delnic - Standardna kotacija 04.05.2018 SI0031117433 EndOfTrade A EUR ESVUFR SI XLJU
DPR1 DELO PRODAJA 1. IZDAJA Obveznice Trg obveznic - Obveznice 21.08.2008 SI0032102863 EndOfTrade CONT EUR DBVUGR SI XLJU
DPRG DELO PRODAJA Redne delnice Trg delnic - Standardna kotacija 12.02.2001 SI0031107079 EndOfTrade A EUR ESVUFR SI XLJU
DRS1 DARS 1. IZDAJA Obveznice Trg obveznic - Obveznice 30.12.2004 SI0032102244 EndOfTrade CONT EUR DBFTFR SI XLJU
DRS2 DARS 2. IZDAJA Obveznice Trg obveznic - Obveznice 08.11.2005 SI0032102418 EndOfTrade CONT EUR DBFTFR SI XLJU
DRS3 DARS 3. IZDAJA Obveznice Trg obveznic - Obveznice 03.02.2006 SI0032102509 EndOfTrade CONT EUR DBFTFR SI XLJU
DZ80 DVANAJSTMESEČNE ZAKLADNE MENICE 80. IZDAJA Zakladne menice Trg obveznic – Instrumenti denarnega trga – Zakladne menice 16.02.2018 SI0002502001 EndOfTrade CONT EUR DYZTXR SI XLJU
DZ81 DVANAJSTMESEČNE ZAKLADNE MENICE 81. IZDAJA Zakladne menice Trg obveznic – Instrumenti denarnega trga – Zakladne menice 16.03.2018 SI0002502035 EndOfTrade CONT EUR DYZTXR SI XLJU
DZ82 DVANAJSTMESEČNE ZAKLADNE MENICE 82. IZDAJA Zakladne menice Trg obveznic – Instrumenti denarnega trga – Zakladne menice 13.04.2018 SI0002502050 EndOfTrade CONT EUR DYZTXR SI XLJU
DZ83 DVANAJSTMESEČNE ZAKLADNE MENICE 83. IZDAJA Zakladne menice Trg obveznic – Instrumenti denarnega trga – Zakladne menice 18.05.2018 SI0002502084 EndOfTrade CONT EUR DYZTXR SI XLJU
DZ84 DVANAJSTMESEČNE ZAKLADNE MENICE 84. IZDAJA Zakladne menice Trg obveznic – Instrumenti denarnega trga – Zakladne menice 15.06.2018 SI0002502126 EndOfTrade CONT EUR DYZTXR SI XLJU
DZ85 DVANAJSTMESEČNE ZAKLADNE MENICE 85. IZDAJA Zakladne menice Trg obveznic – Instrumenti denarnega trga – Zakladne menice 14.09.2018 SI0002502175 EndOfTrade CONT EUR DYZTXR SI XLJU
DZ86 DVANAJSTMESEČNE ZAKLADNE MENICE 86. IZDAJA Zakladne menice Trg obveznic – Instrumenti denarnega trga – Zakladne menice 12.10.2018 SI0002502217 EndOfTrade CONT EUR DYZTXR SI XLJU
DZS2 DZS 2. IZDAJA Obveznice Trg obveznic - Obveznice 06.12.2013 SI0032103200 EndOfTrade CONT EUR DBFUGR SI XLJU
GE02 GEN-I 2. IZDAJA Obveznice Trg obveznic - Obveznice 03.08.2018 SI0032103812 EndOfTrade CONT EUR DBFUFR SI XLJU
GEN07 KOMERCIALNI ZAPIS GEN-I 7. IZDAJA Blagajniški in komercialni zapisi Trg obveznic – Instrumenti denarnega trga – Komercialni zapisi 03.08.2018 SI0032502138 EndOfTrade CONT EUR DYZUXR SI XLJU
1  2  3  4  5   >>

 

* Opomba:
CONT - neprekinjeno trgovanje
A - avkcijsko trgovanje