Ljubljanska borza d.d. Kontakt
Kazalo
English
BORZNI PODATKI PRODUKTI IN STORITVE ZA IZDAJATELJE BORZNI ČLANI O BORZI
HITRE POVEZAVE
Tečajnica
Arhiv tečajev
Seznam borznih članov
Seznam vrednostnih papirjev
Indeksi LJSE
Statistična poročila
Za medije
SEOnet
INFO HRAMBA

SBITOP NA DAN 11.11.2019 ob 15:30
Vrednost Absolutna sprememba Relativna sprememba
871,10 6,290 0,73%

ADRPR NA DAN 11.11.2019 ob 17:00
Vrednost Absolutna sprememba Relativna sprememba
1.062,64 -0,274 -0,03%


PRVA KOTACIJA NA DAN 11.11.2019 ob 15:30
Oznaka delnice Tečaj
(v EUR) 
Sprememba
tečaja
Promet
(v 000 EUR)
IEKG 1,4200 -2,07% 0,79
KRKG 65,8000 1,23% 320,75
LKPG 23,2000 -0,85% 55,39
MELR 20,0000 0,00% 0,00
NLBR 56,2000 1,08% 1,12
PETG 356,0000 0,28% 182,56
POSR 17,3000 1,76% 108,19
TLSG 55,0000 1,85% 70,70
ZVTG 31,9000 0,00% 37,38

NAJVEČJE SPREMEMBE VREDNOSTI NA DAN 11.11.2019 ob 15:30
Oznaka delnice Tečaj
(v EUR)
Število
poslov
Relativna
sprememba
Rasti
DATG 4,7400 3 7,73%
TLSG 55,0000 21 1,85%
POSR 17,3000 13 1,76%
 
Padci
IEKG 1,4200 3 -2,07%
LKPG 23,2000 12 -0,85%Iskanje:
po spletnih straneh
po vrednostnih papirjih
  PRVA KOTACIJA ZADNJE OBJAVE
INTEREUROPA, d.d., Koper - Javna objava družbe Intereuropa d.d...
PETROL d.d., Ljubljana - 30. skupščina delniške družbe Petrol...
PETROL d.d., Ljubljana - Zahteva za sklic skupščine družbe...
PETROL d.d., Ljubljana - Dodatna pojasnila nadzornega sveta...
TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana - Poslovanje Skupine Telekom Slovenije...
  OBJAVE VSEH BORZNIH DRUŽB
  AKTUALNO
Investicijska konferenca Ljubljanske in Zagrebške borze: Slovenski in hrvaški dan investitorjev, Ljubljana, 10. december 2019
Družbe Ljubljanske borze vključene v nov regijski indeks CEEplus
Prvi skupni indeks Ljubljanske in Zagrebške borze - ADRIAprime
Webcast: Predstavitev slovenskih borznih družb, 3. september 2019
Investicijska konferenca Ljubljanske in Zagrebške borze: Slovenska in hrvaška dneva investitorjev, Zagreb, 30. in 31. maj 2019
30 let Ljubljanske borze - sprehod skozi mejnike slovenskega kapitalskega trga
Zloženka "Trg zelenega financiranja"
Publikacija "Slovenski kapitalski trg 2018"
Partner program Ljubljanske borze
Predstavitvena publikacija trga SI ENTER
Publikacija "Vodnik za vlagatelje"
Zloženka PROGRESS trga (za svetovalce)
Zloženka PROGRESS trga (za izdajatelje)
Zloženka Partner programa
Koledar investicijskih dogodkov Ljubljanske borze za leto 2019