Ljubljanska borza d.d. Kontakt
Kazalo
English
BORZNI PODATKI PRODUKTI IN STORITVE ZA IZDAJATELJE BORZNI ČLANI O BORZI
HITRE POVEZAVE
Tečajnica
Seznam borznih članov
Seznam vrednostnih papirjev
Indeksi LJSE
Statistična poročila
Za medije
SEOnet
INFO HRAMBA

SBITOP NA DAN 9.12.2019 ob 15:53
Vrednost Absolutna sprememba Relativna sprememba
909,85 4,240 0,47

ADRPR NA DAN 9.12.2019 ob 15:53
Vrednost Absolutna sprememba Relativna sprememba
1.093,47 0,070 0,01Iskanje:
po spletnih straneh
  PRVA KOTACIJA ZADNJE OBJAVE
SAVA RE, d. d., Ljubljana - Odziv na objave v medijih
INTEREUROPA, d.d., Koper - Obvestilo o objavi prevzemne ponudbe
INTEREUROPA, d.d., Koper - Sprememba finančnega koledarja 2019
MERCATOR, d.d., Ljubljana - Nadzorni svet potrdil letni načrt...
KRKA, d. d., Novo mesto - Pridobivanje lastnih delnic
  OBJAVE VSEH BORZNIH DRUŽB
  AKTUALNO
Investicijska konferenca Ljubljanske in Zagrebške borze: Slovenski in hrvaški dan investitorjev, Ljubljana, 10. december 2019
Družbe Ljubljanske borze vključene v nov regijski indeks CEEplus
Prvi skupni indeks Ljubljanske in Zagrebške borze - ADRIAprime
Webcast: Predstavitev slovenskih borznih družb, 3. september 2019
Investicijska konferenca Ljubljanske in Zagrebške borze: Slovenska in hrvaška dneva investitorjev, Zagreb, 30. in 31. maj 2019
30 let Ljubljanske borze - sprehod skozi mejnike slovenskega kapitalskega trga
Zloženka "Trg zelenega financiranja"
Publikacija "Slovenski kapitalski trg 2018"
Partner program Ljubljanske borze
Predstavitvena publikacija trga SI ENTER
Publikacija "Vodnik za vlagatelje"
Zloženka PROGRESS trga (za svetovalce)
Zloženka PROGRESS trga (za izdajatelje)
Zloženka Partner programa
Koledar investicijskih dogodkov Ljubljanske borze za leto 2019