BORZNI PODATKI PRODUKTI IN STORITVE ZA IZDAJATELJE BORZNI ČLANI O BORZI
Ljubljanska borza d.d.
Predstavitev borze
Katalog informacij javnega značaja
Pravila in drugi akti
Mednarodno delovanje
Za medije
Uporabne povezave
Strategija slovenskega trga kapitala
HITRE POVEZAVE
Tečajnica
Arhiv tečajev
Seznam borznih članov
Seznam vrednostnih papirjev
Indeksi LJSE
Statistična poročila
Za medije
SEOnet
INFO HRAMBA
Osnovna stran > Predstavitev borze
Poslanstvo, vizija in strategija
Poslanstvo
Poslanstvo Ljubljanske borze je zagotavljati varno, učinkovito in uspešno delovanje organiziranega dela slovenskega trga kapitala.

Vizija
Biti sodoben in učinkovit upravljavec slovenskega organiziranega trga kot dela regionalnega trga Srednje in Vzhodne Evrope.

Strateški cilji
 • dvigniti likvidnost domačega trga,
 • doseči mednarodno primerljivost in prepoznavnost trga,
 • povečati prisotnost mednarodnih vlagateljev in članov,
 • obdržati visoko raven kakovosti, organiziranosti in regulacije trga,
 • podpirati razvoj primarnega trga,
 • vzpostaviti partnerski odnos z izdajatelji in člani,
 • povečati učinkovitost in uspešnost poslovanja borze.
Dejavnost borze

Borza je delniška družba, ustanovljena za zagotavljanje pogojev, ki so potrebno za povezovanje ponudbe in povpraševanja po vrednostnih papirjih in za trgovanje z drugimi finančnimi instrumenti, oziroma za organizirano, pregledno, likvidno in učinkovito poslovanje z vrednostnimi papirji in drugimi finančnimi inštrumenti.

Poslovanje z vrednostnimi papirji in drugimi finančnimi inštrumenti se
organizira v skladu z zakonom in Statutom ter pravili, navodili in drugimi splošnimi akti borze.

Ljubljanska borza opravlja naslednje dejavnosti:

 • upravljanje borznega trga s finančnimi inštrumenti, za katere je pridobila dovoljenje agencije,
 • objavljanje tečajev finančnih instrumentov,
  informiranje o ponudbi, povpraševanju, tržni vrednosti in drugih podatkih o finančnih inštrumentih,
 • izvajanje analitsko-raziskovalne dejavnosti na področju finančnega trga;
 • nudenje tehničnih storitev za potrebe trgovanja;
 • upravljanje sistema CSI.

Poleg navedenih dejavnosti pa borza nudi tudi storitve svojim borznim članom in izdajateljem vrednostnih papirjev.

Domov Kontakt Kazalo English
Iskanje:

po
po
PODATKI
Vrednost Sprememba
879,35 -0,46%

Oznaka
delnice
Tečaj
(v EUR) 
Sprememba
tečaja
IEKG 2,6200 3,15%
KRKG 59,2000 -0,34%
LKPG 27,5000 -2,83%
MELR 23,0000 0,00%
NLBR 61,8000 -0,32%
PETG 348,0000 -0,29%
POSR 17,2000 -2,27%
TLSG 66,0000 -0,30%
ZVTG 34,3000 0,29%

Oznaka delnice Tečaj
(v EUR)
Sprememba
tečaja
Rasti
DATG 5,1500 3,41%
IEKG 2,6200 3,15%
CICG 213,0000 0,95%
 
Padci
VHDR 0,0500 -50,00%
MR1R 0,6000 -3,23%
LKPG 27,5000 -2,83%