BORZNI PODATKI PRODUKTI IN STORITVE ZA IZDAJATELJE BORZNI ČLANI O BORZI
Ljubljanska borza d.d.
Seznam borznih članov
Kako postati član borze?
Investicijske storitve in posli
Kako postati borzni trgovalec?
Vzdrževalci likvidnosti
Storitve za borzne člane
Člani z oddaljenim dostopom
Kontakti in povezave
HITRE POVEZAVE
Tečajnica
Arhiv tečajev
Seznam borznih članov
Seznam vrednostnih papirjev
Indeksi LJSE
Statistična poročila
Za medije
SEOnet
INFO HRAMBA
Osnovna stran
Borzni člani

Član Ljubljanske borze je lahko borznoposredniška družba, investicijsko podjetje, banka ali posebna finančna institucija, ki izpolnjuje pogoje v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) ter statutom in pravili borze. Pri članu borze so zaposleni borzni trgovalci, ki imajo edini dovoljenje za opravljanje poslov zajetih v investicijske storitve.

Borznoposredniška družba je investicijsko podjetje s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je pridobilo od Agencije za trg vrednostnih papirjev (Agencija) dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov. Investicijske storitve in posle lahko opravljajo tudi banke, v skladu z Zakonom o bančništvu (ZBan-1), vendar ne brez dovoljenja Banke Slovenije. Te storitve lahko opravljajo še:

  • investicijsko podjetje države članice, ki v skladu z ZTFI ustanovi podružnico v Republiki Sloveniji oziroma je v skladu z ZTFI v Republiki Sloveniji upravičeno neposredno opravljati investicijske storitve in posle;
  • banka ali posebna finančna institucija države članice, ki v skladu z ZBan-1 ustanovi podružnico v Republiki Sloveniji oziroma je v skladu z ZBan-1 upravičena neposredno opravljati investicijske storitve in posle v Republiki Sloveniji;
  • podružnica investicijskega podjetja tretje države, ki pridobi dovoljenje Agencije za ustanovitev;
  • podružnica banke tretje države, ki pridobi dovoljenje Banke Slovenije za ustanovitev in je v skladu z ZBan-1 upravičena opravljati investicijske storitve in posle.

Nihče drug razen zgoraj navedenih pravnih oseb ne sme opravljati investicijskih storitev in poslov na organiziranem trgu.

Borzni člani morajo izpolnjevati tudi druge pogoje.

Domov Kontakt Kazalo English
Iskanje:

po
po
PODATKI
Vrednost Sprememba
744,56 -0,14%

Oznaka
delnice
Tečaj
(v EUR) 
Sprememba
tečaja
GRVG 8,450 1,12%
IEKG 1,256 -0,71%
KRKG 59,71 -2,11%
LKPG 23,250 0,65%
MELR 70,00 -0,01%
PETG 312,80 1,20%
POSR 14,060 0,79%
TLSG 71,00 -0,07%
ZVTG 23,090 -0,17%

Oznaka delnice Tečaj
(v EUR)
Sprememba
tečaja
Rasti
ZDDG 2,500 18,99%
PPDT 19,950 5,00%
MTSG 25,150 4,70%
 
Padci
KDHR 8,000 -11,11%
DATR 3,089 -6,39%
ST1R 0,500 -3,85%