BORZNI PODATKI PRODUKTI IN STORITVE ZA IZDAJATELJE BORZNI ČLANI O BORZI
Ljubljanska borza d.d.
Tečajnica
Indeksi
Vrednostni papirji
Statistična poročila
Poizvedbe
Kontakti
HITRE POVEZAVE
Tečajnica
Arhiv tečajev
Seznam borznih članov
Seznam vrednostnih papirjev
Indeksi LJSE
Statistična poročila
Za medije
SEOnet
INFO HRAMBA
Osnovna stran > Borzni podatki
Investicijske družbe

Oznaka
Opomba
VP Trgovalna oznaka delnice investicijske družbe. Uporablja se pri trgovanju z delnicami v sistemu Xetra. To oznako vnese vaš borzni posrednik v sistem, ko odda vaše naročilo.
Izdajatelj

 

Skrajšano ime družbe izdajatelja delnice investicijske družbe.
Način trgovanja

 

Oznaka načina trgovanja: neprekinjeno (N) ali avkcijsko (A).
Zaključni tečaj

 

Uradni tečaj vp, ki se oblikuje v zaključni avkciji. Če v zaključni avkciji ni bil sklenjen noben posel, je zaključni tečaj enak tečaju zadnjega sklenjenega posla.
% spremembe

 

Sprememba tečaja v primerjavi s preteklim trgovalnim dnem (v odstotkih).
Datum spremembe Datum zadnje spremembe zaključnega tečaja.
Odpiralni tečaj Tečaj prvega posla z vp tega dne.
Najvišji tečaj

 

Tečaj najvišjega posla z vp v trgovalnem dnevu.
Najnižji tečaj

 

Tečaj najnižjega posla z vp v trgovalnem dnevu.
ČVS Čista vrednost sredstev (knjigovodska vrednost) delnice investicijske družbe.
Promet v tisoč EUR Vrednost delnic investicijske družbe (prikazana v tisoč EUR), ki so bile kupljene / prodane v zadnjem trgovalnem dnevu (šteto enkrat).
Promet v lotih Število delnic investicijske družbe, ki so bile kupljene / prodane v zadnjem trgovalnem dnevu.
Število poslov Število sklenjenih navadnih in aplikacijskih poslov.
Opombe   Razne opombe (glej seznam spodaj).

Opombe:
  • A - aplikacija (v primeru, ko so bili z vrednostnimi papirji sklenjeni le aplikacijski posli),
  • Z - začasna prekinitev trgovanja,
  • NP - podatek ni bil pravočasno poslan borzi.
Domov Kontakt Kazalo English
Iskanje:

po
po
PODATKI
Vrednost Sprememba
892,56 0,40%

Oznaka
delnice
Tečaj
(v EUR) 
Sprememba
tečaja
GRVG 11,5000 1,32%
IEKG 2,4000 4,35%
KRKG 58,6000 0,00%
LKPG 31,0000 -1,59%
MELR 28,0000 -6,67%
PETG 348,0000 0,87%
POSR 18,0000 0,56%
TLSG 91,0000 -0,44%
ZVTG 31,4000 0,64%

Oznaka delnice Tečaj
(v EUR)
Sprememba
tečaja
Rasti
KDHR 46,0000 9,52%
IEKG 2,4000 4,35%
UKIG 18,5000 2,78%
 
Padci
MELR 28,0000 -6,67%
LKPG 31,0000 -1,59%
TLSG 91,0000 -0,44%