BORZNI PODATKI PRODUKTI IN STORITVE ZA IZDAJATELJE BORZNI ČLANI O BORZI
Ljubljanska borza d.d.
Predstavitev borze
Katalog informacij javnega značaja
Pravila in drugi akti
Mednarodno delovanje
Za medije
Uporabne povezave
Strategija slovenskega trga kapitala
HITRE POVEZAVE
Tečajnica
Arhiv tečajev
Seznam borznih članov
Seznam vrednostnih papirjev
Indeksi LJSE
Statistična poročila
Za medije
SEOnet
INFO HRAMBA
Osnovna stran > Predstavitev borze
Za medije


Kontakt
Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Slovenska cesta 56
1000 Ljubljana

Tel.: +386 (1) 471 0221
Faks:+386 (1) 471 0213
Internet: http://www.ljse.si
E-naslov: info@ljse.si

 

Sporočila za javnost

Objave borze na SEOnetu po letih in mesecih: 2018

Vse javne objave borze in izdajateljev: SEOnet   

Katalog o novi grafični podobi: PDF

Korporacijska sporočila borze
 
2017
 
14.6.2017 Sklepi 37. skupščine delničarjev
1.6.2017

Sklic 37. skupščine delničarjev

Zahteva za sklic 37. skupščine delničarjev

Na dan sklica 37. skupšcine delnicarjev, znaša število delnic Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, z oznako LSER 33.571.

2016
15.12.2016 Sklepi 36. skupščine delničarjev (PDF 310 KB)
13.12.2016

Sklic 36. skupšcine delnicarjev (PDF 236 KB)

Zahteva za sklic 36. skupšcine delnicarjev (PDF 3.830 KB)

Na dan sklica 36. skupšcine delnicarjev, znaša število delnic Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, z oznako LSER 33.571.

17.6.2016 Sklepi 35. skupšcine delnicarjev (PDF 300 KB)
2.6.2016

Sklic 35. skupšcine z gradivom (PDF 403 KB)

Na dan sklica 35. skupšcine delnicarjev, znaša število delnic Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, z oznako LSER, 33.571.

11.2.2016

Sklepi 34. skupšcine delnicarjev (PDF 193 KB)

10.2.2016

Sklic 34. skupšcine delnicarjev (PDF 966 KB)

Zahteva za sklic 34. skupšcine delnicarjev (PDF 635 KB)

Na dan sklica 34. skupšcine delnicarjev, znaša število delnic Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, z oznako LSER 33.571.

12.1.2016 Sklepi 33. skupšcine delnicarjev (PDF 180 KB)
6.1.2016

Sklic 33. skupšcine z gradivom (PDF 208)

Na dan sklica 33. skupšcine delnicarjev, znaša število delnic Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, z oznako LSER 33.571.

2015
18.6.2015 Sklepi 32. skupšcine delnicarjev (PDF 191 KB)
18.5.2015

Sklic 32. skupšcine z gradivom (PDF 243 KB)

Letno porocilo za 2014 (PDF 1.857 KB)

Na dan sklica 32. skupšcine delnicarjev, znaša število delnic Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, z oznako LSER 33.571.

2014
9.6.2014 Sklepi 31. skupšcine delnicarjev (PDF 190 KB)
9.5.2014

Sklic 31. skupšcine z gradivom (PDF 240 KB)

Letno porocilo za 2013 (PDF 2,4 MB)

Na dan sklica 31. skupšcine delnicarjev, znaša število delnic Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, z oznako LSER 33.571.


2013
17.6.2013 Sklepi 30. skupšcine delnicarjev (PDF 64 KB)
13.5.2013 Imenovanje uprave Ljubljanske borze
8.5.2013

Sklic 30. skupšcine z gradivom (PDF 137 KB)

Letno porocilo za 2012 (PDF 2,4 MB)

Na dan sklica 30. skupšcine delnicarjev, znaša število delnic Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, z oznako LSER 33.571.

2012 

26.6.2012 Sklepi 29. skupšcine delnicarjev (PDF 191 KB)
24.5.2012

Sklic 29. skupšcine z gradivom (PDF 246 KB)

Letno porocilo za 2011 (PDF 1,85 MB)

Na dan sklica 29. skupšcine delnicarjev, znaša število delnic Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, z oznako LSER 33.571.

11.4.2012 Sklepi 28. skupšcine delnicarjev (PDF 195KB)
7.3.2012

Sklic 28. skupšcine z gradivom (PDF 300KB)

Na dan sklica 28. skupšcine delnicarjev, znaša število delnic Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, z oznako LSER 33.571.

7.3.2012 Zahteva glavnega delnicarja za sklic skupšcine (PDF 81KB)

2011

21.12.2011 Odlocba Agencije za trg vrednostnih papirjev o izidu prevzemne ponudbe (PDF 553KB)
17.11.2011 Mnenje uprave o prevzemni ponudbi (PDF 125KB)
22.6.2011 Sklepi 27. skupšcine delnicarjev (PDF 55KB)

20.5.2011

Sklic 27. skupšcine z gradivom (PDF 166KB)

Na dan sklica 27. skupšcine delncarjev, znaša število delnic Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, z oznako LSER 33.571.

20.5.2011

Letno porocilo za 2010 (PDF 871 KB)

Domov Kontakt Kazalo English
Iskanje:

po
PODATKI

SBITOP NA DAN 21.9.2020
Vrednost Absolutna sprememba Relativna sprememba
831,10 -9,060 -1,08

ADRPR NA DAN 21.9.2020
Vrednost Absolutna sprememba Relativna sprememba
973,07 -5,670 -0,58