BORZNI PODATKI PRODUKTI IN STORITVE ZA IZDAJATELJE BORZNI ČLANI O BORZI
Ljubljanska borza d.d.
Zakaj in kako na borzo
V kateri segment sodite
Storitve za izdajatelje
LJSEPRVA
SEOnet
INFO HRAMBA
Nagrade
Predpisi, brošure, ceniki
Kontakti in povezave
HITRE POVEZAVE
Tečajnica
Arhiv tečajev
Seznam borznih članov
Seznam vrednostnih papirjev
Indeksi LJSE
Statistična poročila
Za medije
SEOnet
INFO HRAMBA
Osnovna stran > Za izdajatelje
Storitve za izdajatelje

Kvaliteta vrednostnega papirja se izraža v likvidnosti in tudi v izpolnitvi pricakovanj delnicarjev ter širše investicijske javnosti. Da bi bila ta pricakovanja izpolnjena na cim bolj ucinkovit nacin, smo za naše izdajatelje oblikovali celotno paleto storitev, ki jih nudimo pred, med in po uvrstitvi v trgovanje na borznem trgu. Storitve, katerih vrsta in obseg je odvisna od segmenta, v katerega so delnice uvršcene.

Svetovanje in promocija

Želimo ohraniti konkurencnost in visoko stopnjo transparentnosti slovenskega trga kapitala, zato z družbami Prve in Standardne kotacije:

  • delimo izkušnje in jim zagotavljamo vsakodnevno podporo na podrocju obvešcanja in korporativnega upravljanja, 
  • nudimo podporo pri promociji delnice, 
  • svetujemo v primeru korporacijskih akcij družbe in izvajanja priporocil Kodeksa upravljanja javnih družb ter 
  • nudimo dodatne promocijske aktivnosti.
Promocije Prve kotacije

Prva kotacija je oblikovana z namenom povecanja prepoznavnosti najboljših slovenskih družb med mednarodnimi vlagatelji ter posledicno povecati prisotnost mednarodnih portfeljskih vlagateljev v naših najboljših družbah.

Uvrstitev delnic v Prvo kotacijo namrec domaci in mednarodni investicijski javnosti sporoca o kakovosti podjetja, družba pa se tako lahko neposredno primerja z najboljšimi konkurencnimi družbami v svoji panogi.

Za delnice Prve kotacije ponuja Ljubljanska borza naslednje dodatne storitve:

  • vsakodnevna podpora družbi na podrocju korporativnega komuniciranja v skladu z najvišjimi standardi porocanja, 
  • posebna pozornost in promocija v vseh publikacijah borze in na spletnih straneh borze, 
  • organizacija letnega srecanja izdajateljev Prve kotacije, katerega namen je skupno reševanje aktualnih vprašanj,
  • dodatne promocijske aktivnosti ob uvrstitvi v višji segment,
  • promoviranje družb doma in v tujih financnih centrih med mednarodnimi institucionalnimi investitorji: možnost sodelovanja na konferencah za vlagatelje po evropskih financnih centrih veckrat letno.
Skrb za dvig kakovosti

Si želite pridobiti zaupanje vlagateljev in izboljšati transparentnost vašega poslovanja? Borza skrbi za dvig kakovosti in visoko stopnjo transparentnosti s svetovanjem na podrocju korporativnega komuniciranja in svetovanja glede izvajanja priporocil Kodeksa upravljanja javnih družb ter organizira izobraževanja na tem podrocju. Za dvig kakovosti je borza oblikovala naslednje prirocnike in priporocila:

Uporaba tecaja

Borza omogoca družbam uporabo informacij o tecaju vrednostnega papirja za promocijo. Družba lahko tako podatke o tecaju  svojega vrednostnega papirja znotraj dneva z zamikom prikaže na svoji spletni strani. Za vec informacij o tej storitvi poklicite Sektor za upravljanje trga po (01) 471 02 11 ali pošljite elektronsko sporocilo na upravljanje-trgov@ljse.si.

Vzdrževalci likvidnosti

Borza ponuja sistem vzdrževalcev likvidnosti, kar lahko pripomore k povecanju globine trga in zmanjšanju razlike med nakupnimi in prodajnimi tecaji. Za boljšo likvidnost vaše delnice vam priporocamo, da sklenete dogovor z borznim clanom o vzdrževanju likvidnosti...


Domov Kontakt Kazalo English
Iskanje:

po
PODATKI

SBITOP NA DAN 13.8.2020 ob 09:21
Vrednost Absolutna sprememba Relativna sprememba
863,07 1,530 0,18

ADRPR NA DAN 13.8.2020 ob 09:21
Vrednost Absolutna sprememba Relativna sprememba
1.000,35 0,880 0,09