BORZNI PODATKI PRODUKTI IN STORITVE ZA IZDAJATELJE BORZNI ČLANI O BORZI
Ljubljanska borza d.d.
Seznam borznih članov
Kako postati član borze?
Investicijske storitve in posli
Kako postati borzni trgovalec?
Vzdrževalci likvidnosti
Storitve za borzne člane
Člani z oddaljenim dostopom
Nagrade
Kontakti in povezave
HITRE POVEZAVE
Tečajnica
Arhiv tečajev
Seznam borznih članov
Seznam vrednostnih papirjev
Indeksi LJSE
Statistična poročila
Za medije
SEOnet
INFO HRAMBA
Osnovna stran > Borzni člani
Kako postati član borze?

Član Ljubljanske borze je lahko borznoposredniška družba, investicijsko podjetje, banka ali posebna finančna institucija, ki je registrirana za opravljanje investicijskih storitev in poslov. Število članov borze ni številčno omejeno.

Če želite postati član borze, morate izpolnjevati naslednje pogoje:

 • za opravljanje investicijskih storitev in poslov morate pridobiti dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev, če gre za borznoposredniško družbo; ali Banke Slovenije, če gre za banko;
 • borznoposredniška družba mora biti organizirana v pravnoorganizacijski obliki delniške družbe, evropske delniške družbe ali družbe z omejeno odgovornostjo;
 • v primeru dvotirnega sistema upravljanja mora imeti uprava borznoposredniške družbe dva člana z ustrezno strokovno izobrazbo in izkušnjami, ki so potrebne za vodenje poslov te družbe, v primeru enotirnega sistema upravljanja pa morata upravni odbor zastopati najmanj dva izvršna direktorja;
 • izpolnjevati je treba pogoje za poravnavanje obveznosti iz poslov, sklenjenih na organiziranem trgu;
 • imeti morate ustrezen osnovni kapital (najnižji znesek je 730.000 EUR; ZTFI predvideva v okviru posebnih pravil o osnovnem kapitalu borznoposredniške družbe tudi nižje zneske);
 • zaposliti morate borzne trgovalce, ki bodo opravljali posle zajete v investicijske storitev za stranke borznega člana;
 • za članstvo morate kot borznoposredniška družba ali banka izpolnjevati še druge pogoje, ki jih določa borza v pravilih.
Zahteva za članstvo na Ljubljanski borzi

Bodoči član borze mora zahtevi za članstvo priložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za sprejem:

 • izpis iz sodnega registra, kjer je vlagatelj vpisan kot pravna oseba, ki vključuje zadnje spremembe;
 • kopijo odločbe oziroma dovoljenja pristojnega nadzornega organa za opravljanje investicijskih storitev (le če gre za vlagatelja zahtev, ki želi pridobiti neomejeno pravico do sklepanja poslov);
 • sklep o sprejemu v članstvo v KDD oziroma, če bodoči član ne bo član KDD, pogodbo s tistim članom KDD, prek katerega bo zagotavljal izpolnitev obveznosti iz sklenjenih poslov na organiziranem trgu.

Bodoči član borze z omejeno pravico do sklepanja poslov na organiziranem trgu mora zahtevi za članstvo poleg zgoraj naštetih dokazil priložiti še naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za sprejem:

 • računovodske izkaze za zadnja tri poslovna leta;
 • dokumentacijo, iz katere je razvidna organiziranost sistema notranjih kontrol z opisom strukture notranjih kontrol in izvajanja kontrolnih dejavnosti na področju poročanja, delovnih postopkov, limitov za omejevanje izpostavljenosti tveganja ter fizičnih kontrol;
 • izjavo o izpolnjevanju drugih pogojev, predvidenih v pravilih.

  Obrazec za sprejem člana borze ( PDF 109 KB)
Domov Kontakt Kazalo English
Iskanje:

po
PODATKI

SBITOP NA DAN 13.8.2020
Vrednost Absolutna sprememba Relativna sprememba
858,49 -3,050 -0,35

ADRPR NA DAN 13.8.2020
Vrednost Absolutna sprememba Relativna sprememba
996,23 -3,240 -0,32