BORZNI PODATKI PRODUKTI IN STORITVE ZA IZDAJATELJE BORZNI ČLANI O BORZI
Ljubljanska borza d.d.
Struktura trga in produkti
Trgovanje
Podatkovne storitve
Indeksi
Za člane
Za izdajatelje
SEOnet
INFO HRAMBA
Dogodki in seminarji
Nagrade
Publikacije
Pogosta vprašanja
Slovar borznih izrazov
Ceniki
HITRE POVEZAVE
Tečajnica
Arhiv tečajev
Seznam borznih članov
Seznam vrednostnih papirjev
Indeksi LJSE
Statistična poročila
Za medije
SEOnet
INFO HRAMBA
Osnovna stran > Struktura trga in produkti
Kaj se na borzi ne sme?

Trgovanje na Ljubljanski borzi poteka v skladu s Pravili borze, Zakonom o trgu finančnih instrumentov in podzakonskimi akti Agencije za trg vrednostnih papirjev, ki so bili izdani na podlagi zakona. Osnovni namen teh predpisov je omogočiti organizirano, pregledno, likvidno in učinkovito trgovanje na borzi ter enakopraven položaj vseh vlagateljev pri nakupu in prodaji finančnih instrumentov.

Pred začetkom trgovanja na Ljubljanski borzi si dobro preberite:

 • Pogodbo o posredovanju pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev in
 • Splošne poslovne pogoje borznega člana.

Ta dokumenta opredeljujeta vaše poslovno razmerje z izbranim borznim posrednikom. Prejeli ju boste ob odpiranju trgovalnega računa pri borznem posredniku.

Poleg tega vam priporočamo, da se podrobneje seznanite z določbami Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravili borze, ki se nanašajo na prepovedana ravnanja zlorabe trga. Tako se boste lahko izognili morebitnim neprijetnostim, v katerih bi se lahko znašli zaradi nepravilnosti pri trgovanju s finančnimi instrumenti.

Med prepovedanimi ravnanji zlorabe trga sta:

 • trgovanje na podlagi notranjih informacij in
 • tržna manipulacija.

 

Prepoved trgovanja na podlagi notranjih informacij - insiderstvo

*Notranja informacija je vsaka  informacija, ki ima naslednje značilnosti: 

 • je natančna,
 • ni bila objavljena,
 • se neposredno ali posredno nanaša na enega ali več izdajateljev finančnih instrumentov ali na enega ali več finančnih instrumentov in
 • bi, če bi postala javna, verjetno pomembno vplivala na cene teh finančnih instrumentov ali na cene z njimi povezanih izvedenih finančnih instrumentov.

Oseba, ki je pridobila notranjo informacijo, le-te ne sme uporabiti za neposredno ali posredno pridobitev ali odtujitev finančnih instrumentov, na katere se ta informacija nanaša, oziroma za poskus pridobitve ali odtujitve teh finančnih instrumentov, in sicer niti za svoj račun niti za račun druge osebe.

Poleg tega se notranje informacije ne sme razkriti nobeni drugi osebi ali priporočati oziroma napeljevati drugo osebo, da pridobi ali odtuji finančne instrumente, na katere se ta informacija nanaša.

Zloraba notranje informacije lahko v skladu z ZTFI pomeni prekršek, hkrati pa je zloraba notranje informacije lahko tudi kaznivo dejanje, za katero je zagrožena kazen zapora do 3 oziroma do 5 let.

 

Prepoved tržne manipulacije

*Tržna manipulacija je:

 • sklenitev posla ali izdaja naročila za trgovanje, ki daje ali je verjetno da lahko daje napačno ali zavajujočo predstavo udeležencem trga glede ponudbe, povpraševanja ali cene finančnega instrumenta;
 • sklenitev posla ali izdaja naročila za trgovanje, s katerim oseba ali več oseb, ki delujejo povezano, zagotovijo ceno enega ali več finančnih instrumentov na nenormalni ali umetni ravni;
 • sklenitev posla ali izdaja naročila za trgovanje z uporabo fiktivnih sredstev ali katere koli druge oblike prevare ali zavajanja;
 • razširjanje informacije, ki daje ali je verjetno, da lahko daje napačen ali zavajajoč znak glede finančnega instrumenta (vključno z razširanjem govoric prek medijev, svetovnega spleta, idr.), če oseba, ki razširja informacijo ve ali bi morala vedeti, da je informacija napačna ali zavajajoča.

Zakon o trgu finančnih instrumentov določa tudi domneve, katera ravnanja imajo značilnosti tržne manipulacije ter kazalnike tržne manipulacije (okoliščine, ki same po sebi še ne ustvarjajo nujno domneve tržne manipulacije).

* Opredelitev (definicija) zlorabe notranje informacije in tržne manipulacije je zgolj opisne narave, za podrobno in popolno opredelitev glej ustrezne določbe ZTFI.

 

Druge prepovedi

Poleg navedenega Zakon o trgu finančnih instrumentov in Pravila borze prepovedujejo vlagateljem še nekatera ravnanja, ki bi lahko ogrozila integriteto organiziranega trga vrednostnih papirjev. Zato se pred začetkom trgovanja na Ljubljanski borzi dobro seznanite z vsemi njenimi pravili.

Domov Kontakt Kazalo English
Iskanje:

po
PODATKI

SBITOP NA DAN 18.9.2020
Vrednost Absolutna sprememba Relativna sprememba
840,16 0,960 0,11

ADRPR NA DAN 18.9.2020
Vrednost Absolutna sprememba Relativna sprememba
978,74 0,170 0,02