BORZNI PODATKI PRODUKTI IN STORITVE ZA IZDAJATELJE BORZNI ČLANI O BORZI
Ljubljanska borza d.d.
Predstavitev borze
Katalog informacij javnega značaja
Pravila in drugi akti
Mednarodno delovanje
Za medije
Uporabne povezave
Strategija slovenskega trga kapitala
HITRE POVEZAVE
Tečajnica
Arhiv tečajev
Seznam borznih članov
Seznam vrednostnih papirjev
Indeksi LJSE
Statistična poročila
Za medije
SEOnet
INFO HRAMBA
Osnovna stran > O borzi
Povezave in kontakti
Za več informacij glede poteka uvajanja evra na Ljubljanski borzi pokličite Kabinet uprave borze (kontaktna oseba: Mojca Mele, vodja kabineta, telefonska številka: 01/ 471 0221 ali pošljite e-sporočilo na: mojca.mele@ljse.si 

Za več informacij glede poteka uvajanja evra kliknite na posebno spletno stran www.evro.si, glede posameznih področij pa kliknite na spodnje povezave institucij:

- Urad Vlade za informiranje
- Agencija za trg vrednostnih papirjev 
- KDD
- Banka Slovenije 
- Ministrstvo za gospodarstvo
- Združenje bank Slovenije
- Slovensko Zavarovalno združenje
- Gospodarska zbornica Slovenije 
- Statistični urad Slovenije 
- Slovenski inštitut za revizijo
- Združenje družb za upravljanje - GIZ