BORZNI PODATKI PRODUKTI IN STORITVE ZA IZDAJATELJE BORZNI ČLANI O BORZI
Ljubljanska borza d.d.
Predstavitev borze
Katalog informacij javnega značaja
Pravila in drugi akti
Mednarodno delovanje
Za medije
Uporabne povezave
Strategija slovenskega trga kapitala
HITRE POVEZAVE
Tečajnica
Arhiv tečajev
Seznam borznih članov
Seznam vrednostnih papirjev
Indeksi LJSE
Statistična poročila
Za medije
SEOnet
INFO HRAMBA
Osnovna stran > O borzi
Prilagoditev pravnih aktov borze

Ljubljanska borza je v drugi polovici leta 2006 svoje pravne akte prilagodila uvedbi evra v skladu s predlaganim Zakonom o uvedbi evra. Zaradi uvedbe evra so se spremenili naslednji akti: Statut, Pravila borze, Pravila TUVL, Navodila borze, Cenike in Tarife (več informacij ...).  

Po sprejetju Zakona o dvojnem in informativnem dvojnem označevanju cen, marca 2006, je Ljubljanska borza pričela informativno objavljati Cenik borze v evrih na borzni spletni strani.

Decembra 2006 je Ljubljanska borza sprejela Sklep o preračunu vrednosti tolarskih zneskov, navedenih v Pravilih in Navodilih Ljubljanske borze ( PDF 50 kB).