BORZNI PODATKI PRODUKTI IN STORITVE ZA IZDAJATELJE BORZNI ČLANI O BORZI
Ljubljanska borza d.d.
Predstavitev borze
Katalog informacij javnega značaja
Pravila in drugi akti
Mednarodno delovanje
Za medije
Uporabne povezave
Strategija slovenskega trga kapitala
HITRE POVEZAVE
Tečajnica
Arhiv tečajev
Seznam borznih članov
Seznam vrednostnih papirjev
Indeksi LJSE
Statistična poročila
Za medije
SEOnet
INFO HRAMBA
Osnovna stran > O borzi
Borzni člani in prilagoditve v informacijskem sistemu

Ljubljanska borza je aktivnosti vezane na spremembe v trgovalnem sistemu koordinirala skupaj z borznimi člani in z njimi usklajevala prilagoditve informacijskih sistemov.  

V okviru Skupine za kapitalski trg se je oblikovala posebna IT skupina, v okviru katere so se uskladili terminski načrti prilagajanja informacijskih sistemov posameznih institucij na področju kapitalskih trgov. Skupina je natančno definirala tudi vse poslovne zahteve za prilagoditev informacijskih sistemov za uvedbo evra.

Načrt aktivnosti Ljubljanske borze v zadnjem tednu leta 2006 ( PDF 66,7 KB)