BORZNI PODATKI PRODUKTI IN STORITVE ZA IZDAJATELJE BORZNI ČLANI O BORZI
Ljubljanska borza d.d.
Predstavitev borze
Katalog informacij javnega značaja
Pravila in drugi akti
Mednarodno delovanje
Za medije
Uporabne povezave
Strategija slovenskega trga kapitala
HITRE POVEZAVE
Tečajnica
Arhiv tečajev
Seznam borznih članov
Seznam vrednostnih papirjev
Indeksi LJSE
Statistična poročila
Za medije
SEOnet
INFO HRAMBA
Osnovna stran > O borzi
Objava borzne tečajnice in drugih statistik
Objava uradne borzne tečajnice

Ljubljanska borza je v lanskem letu z namenom navajanja vlagateljev na novo valuto zagotovila informativno in predhodno objavljanje borzne tečajnice v evrih na borzni spletni strani. Z objavo je pričela s 1. marcem 2006 na podlagi Zakona o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih.   

Ljubljanska borza je na zadnji trgovalni dan v letu 2006, dne 27. 12. 2006, v tečajnico v datoteko BTXtecaj.txt dodatno vključila zadnji uradni enotni tečaj za vse vrednostne papirje. Vsi tečaji v tečajnicah se odslej prikazujejo z dvema ali trema decimalnima mestoma, kot izhaja iz tabele: spremembe koraka kotacije in decimalnih mest.

S prvim trgovalnim dnem v letu 2007, dne 3. 1. 2007, je Ljubljanska borza pričela pripravljati borzne tečajnice v evrih.

Z namenom dvojnega označevanja cen v skladu z Zakonom o dvojnem in informativnem dvojnem označevanju cen bo borza od 3. 1. 2007 do 30. 6. 2007 objavlja borzne tečajnice v tolarjih po tečaju zamenjave na svoji spletni strani.

Zagotavljanje tekočih in zgodovinskih statističnih podatkov o trgovanju

Ljubljanska borza večino svojih podatkov prikazuje v svojem informacijskem okolju Borzanet, ki je dostopen predvsem borznim članom ter na spletnih straneh www.ljse.si namenjenim javnosti.

Ljubljanska borza je uvedla posebna arhivska okolja v Borzanetu, na dan 31. 12. 2006,  v katerih so shranjeni vsi trgovalni podatki do 31. 12. 2006 v vodilni valuti SIT. V BorzaNetu so se hkrati z uvedbo evra v sistemu BTS vsi podatki vključno s sumarnimi podatki pretvorili na naslednji način: od 1. 1. 1993 do 31. 12. 2006 po srednjem tečju BS za evro. Borza je uvedla posebna arhivska okolja za sistem TUVL in primarne avkcije zakladnih menic na dan 31. 12. 2006 v vodilni valuti SIT. Podatki do 31. 12. 2006, ki se prikazujejo v sistemu TUVL in sistemu za primarne avkcije zakladnih menic, so se hkrati z uvedbo evra v sistemu BTS pretvorili v evro na enak način kot podatki v BorzaNetu.

Objava knjigovodske vrednosti delnic investicijskih družb in investicijskih kuponov vzajemnih skladov

Ljubljanska borza je dne 28. 12. 2006 in dne 29. 12. 2006 objavila knjigovodske vrednosti v SIT, ki jih je prejela s strani izdajateljev, za dan 27. 12. 2006 oziroma za dan 28. 12. 2006 na spletni strani borze. Borza je dne 3. 1. 2007 objavila knjigovodske vrednosti v SIT in EUR, ki jih je prejela s strani izdajateljev, za dan 29. 12. 2006 na spletni strani borze. Borza je dne 4. 1. 2007 objavila knjigovodske vrednosti v SIT in EUR, ki jih je prejela s strani izdajateljev, za dan 31. 12. 2006 na spletni strani borze. Tečajnica na dan 3. 1. 2007 zajema podatke o knjigovodski vrednosti na dan 27. 12. 2006 v EUR.

Tečajnici na dan 4.1.2007 in dan 5.1.2007 ne bosta vsebovali vrednosti VEP in ČVS. Tečajnica na dan 8.1.2007 bo poleg vrednosti za dan 5.1.2007 vsebovala tudi vrednosti za dan 3.1.2007 in 4.1.2007, ki bodo vključene v borzno tečajnico v posebnem delu opomb. Vrednosti za dan 3.1.2007 in 4.1.2007 bo borza dne 8.1.2007 objavila tudi na spletni strani borze.

Objava vrednosti indeksov

Zaradi prehoda na valuto evro, bo naslednja vrednost indeksa MP-EUROSTOCK.SI (MPEU) objavljena s tečajnico za dan 8.1.2007.

Borzne publikacije

Ljubljanska borza bo v letnem statističnem poročilu objavila dodatno stran za zgodovinske podatke, ki bodo preračunani v evro po sprejeti metodologiji. Prikazani bodo: promet, tržna kapitalizacija in vrednosti indeksov v EUR od leta 2000 do 2006.