BORZNI PODATKI PRODUKTI IN STORITVE ZA IZDAJATELJE BORZNI ČLANI O BORZI
Ljubljanska borza d.d.
Tečajnica
Indeksi
Vrednostni papirji
Statistična poročila
Poizvedbe
Kontakti
HITRE POVEZAVE
Tečajnica
Arhiv tečajev
Seznam borznih članov
Seznam vrednostnih papirjev
Indeksi LJSE
Statistična poročila
Za medije
SEOnet
INFO HRAMBA
Osnovna stran
Vrednostni papirji

NOVA KBM (KBMR)
Trgovalni
podatki

Vrednotenje

O podjetju
Finančni
kazalniki
Bilanca stanja (v 000 EUR)                2012        2011 Sprem.
v %
Bilančna vsota 5.321.810 5.813.071 -8,5
Skupni znesek vlog nebančnega sektorja 3.618.678 3.760.639 -3,8
Skupni znesek kreditov nebančnemu sektorju 3.397.900 3.844.085 -11,6
Celotni kapital 253.204 435.563 -41,9
Oslabitve finančnih sredstev in rezervacije 759.234 497.601 52,6
Obseg zunajbilančnega poslovanja 789.457 889.043 -11,2
Izkaz poslovnega izida (v 000 EUR) 2012       2011 Sprem.
v %
Čiste obresti 105.844 135.593 -21,9
Čisti neobrestni prihodki 105.937 62.332 70,0
Stroški dela, splošni in administrativni stroški 104.059 108.455 -4,1
Amortizacija 16.443 16.644 0,0
Oslabitve in rezervacije 309.466 175.391 76,4
Poslovni izid pred obdavčitvijo iz rednega in ustavljenega poslovanja -218.187 -102.565 -
Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega in ustavljenega poslovanja 12.490 21.443 -41,8
Čisti poslovni izid -205.697 -81.122 -
Kazalniki (v %) 2012       2011 Sprem.
v %
Kapitalska ustreznost 9,17 11,47 -20,1
Obrestna marža 1,87 2,31 -19,0
Marža finančnega posredništva 3,73 3,37 10,7
Donos na aktivo pred obdavčitvijo -3,85 -1,75 -
Donos na kapital pred obdavčitvijo -55,00 -21,51 -
Donos na kapital po obdavčitvi -51,85 -17,01 -
Operativni stroški / povprečna aktiva 2,12 2,13 -0,5
Stroški / prihodki 56,90 63,21 -10,0
Neto krediti / depoziti strank, ki niso banke 93,90 102,22 -8,1


Domov Kontakt Kazalo English
Iskanje:

po
po
PODATKI
Vrednost Sprememba
673,74 1,06%

Oznaka
delnice
Tečaj
(v EUR) 
Sprememba
tečaja
GRVG 4,800 0,42%
IEKG 0,727 0,00%
KRKG 60,80 0,31%
LKPG 23,000 0,99%
MELR 79,00 0,00%
PETG 248,00 2,56%
POSR 12,975 0,00%
TLSG 73,06 0,07%
ZVTG 22,395 1,80%

Oznaka delnice Tečaj
(v EUR)
Sprememba
tečaja
Rasti
PETG 248,00 2,56%
ZVTG 22,395 1,80%
LKPG 23,000 0,99%
 
Padci
ST1R 0,660 -12,00%
KSFR 0,255 -3,77%
PILR 25,140 -0,24%