BORZNI PODATKI PRODUKTI IN STORITVE ZA IZDAJATELJE BORZNI ČLANI O BORZI
Ljubljanska borza d.d.
Tečajnica
Indeksi
Vrednostni papirji
Statistična poročila
Poizvedbe
Kontakti
HITRE POVEZAVE
Tečajnica
Arhiv tečajev
Seznam borznih članov
Seznam vrednostnih papirjev
Indeksi LJSE
Statistična poročila
Za medije
SEOnet
INFO HRAMBA
Osnovna stran
Borzni podatki
Domov Kontakt Kazalo English
Iskanje:

po
po
Indeksi Prva kotacija Rasti/padci Najprometnejši Sumarni pregled
SUMARNI PREGLED BORZE NA DAN 22.6.2018
Segment Promet
(v 000 EUR)
Število poslov Tržna kap.
( v mio EUR)
Število
izdaj
Trg delnic - Prva kotacija 690,49 93 5.165 9
Trg delnic - Standardna kotacija 516,94 22 677 26
Trg obveznic - Obveznice 0,00 0 26.962 35
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Zakladne menice 0,00 0 0 16
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Komercialni zapisi 0,00 0 0 3
Skupaj 1.207,44 115 32.804 89
Dan Mesec Leto