BORZNI PODATKI PRODUKTI IN STORITVE ZA IZDAJATELJE BORZNI ČLANI O BORZI
Ljubljanska borza d.d.
Tečajnica
Indeksi
Vrednostni papirji
Statistična poročila
Poizvedbe
Kontakti
HITRE POVEZAVE
Tečajnica
Arhiv tečajev
Seznam borznih članov
Seznam vrednostnih papirjev
Indeksi LJSE
Statistična poročila
Za medije
SEOnet
INFO HRAMBA
Osnovna stran
Vrednostni papirji

PETROL, d.d., Ljubljana (PETG)
Trgovalni
podatki

Vrednotenje

O podjetju
Finančni
kazalniki
Pomembnejši računovodski podatki (v mio EUR) 2012       2011 Sprem.
v %
Čisti prihodki od prodaje 3.754,0 3.270,4 14,8
Kosmati poslovni izid 328,3 325,7 0,8
Poslovni izid iz poslovanja 84,9 81,0 4,8
Čisti poslovni izid 53,9 52,3 3,1
Kapital 433,7 441,6 -1,8
Bilančna vsota 1.571,5 1.537,0 2,2
Kazalniki 2012       2011 Sprem.
v %
EBITDA v mio EUR 123,0 115,6 6,4
EBITDA/povprečna osnovna sredstva v %   15,4 16,5 -6,7
EBITDA/kosmati poslovni izid v % 37,5 35,5 5,6
Delež stroškov iz poslovanja/kosmati poslovni izid v % 76,8 77,2 -0,5
Neto zadolženost/kapital 1,34 1,25 7,2


Domov Kontakt Kazalo English
Iskanje:

po
po
PODATKI
Vrednost Sprememba
770,40 -0,49%

Oznaka
delnice
Tečaj
(v EUR) 
Sprememba
tečaja
GRVG 4,700 0,21%
IEKG 1,220 2,43%
KRKG 64,50 0,02%
LKPG 16,400 -2,96%
MELR 75,11 0,15%
PETG 290,00 -0,85%
POSR 11,500 0,00%
TLSG 143,10 0,00%
ZVTG 23,900 -1,69%

Oznaka delnice Tečaj
(v EUR)
Sprememba
tečaja
Rasti
UKIG 4,250 6,25%
IALG 47,100 3,40%
IEKG 1,220 2,43%
 
Padci
LKPG 16,400 -2,96%
ZTOG 101,00 -2,88%
ZVTG 23,900 -1,69%