BORZNI PODATKI PRODUKTI IN STORITVE ZA IZDAJATELJE BORZNI ČLANI O BORZI
Ljubljanska borza d.d.
Tečajnica
Indeksi
Vrednostni papirji
Statistična poročila
Poizvedbe
Kontakti
HITRE POVEZAVE
Tečajnica
Arhiv tečajev
Seznam borznih članov
Seznam vrednostnih papirjev
Indeksi LJSE
Statistična poročila
Za medije
SEOnet
INFO HRAMBA
Osnovna stran
Vrednostni papirji

INTEREUROPA, d.d., Koper (IEKG)
Trgovalni
podatki

Vrednotenje

O podjetju
Finančni
kazalniki
Izkaz poslovnega izida (v 000 EUR) 2012       2011 Sprem.
v %
Prihodki od prodaje 188.409 211.880 -11,1
Poslovni izid pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) 12.693 21.382 -40,6
Poslovni izid iz poslovanja -7.226 5.510 -
Poslovni izid iz rednega poslovanja -20.238 -7.895 156,3
Čisti dobiček/izguba -13.430 -5.410 148,2
Dodana vrednost 47.418 61.469 -22,9
 
Izkaz finančnega položaja (v 000 EUR) 2012       2011 Sprem.
v %
Bilančna vsota 322.969 407.207 -20,7
Dolgoročna sredstva 267.212 331.390 -19,4
Kratkoročna sredstva 55.757 75.817 -26,5
Kapital 154.893 140.988 9,9
Povprečni kapital 154.656 147.281 5,0
Finančne in poslovne obveznosti 161.042 263.493 -38,9
       
Kazalniki uspešnosti 2012       2011 Sprem.
v %
Čista dobičkonosnost kapitala -8,7% -3,7% 135,1
Čista dobičkonosnost sredstev -3,7% -1,3% 184,6
Produktivnost (v EUR) 100,26 99,16 1,1
Čista dobičkonosnost prihodkov -6,9% -2,5% 176,0


Domov Kontakt Kazalo English
Iskanje:

po
po
PODATKI
Vrednost Sprememba
764,01 -0,83%

Oznaka
delnice
Tečaj
(v EUR) 
Sprememba
tečaja
GRVG 4,710 0,21%
IEKG 1,220 0,00%
KRKG 64,20 -0,47%
LKPG 15,400 -6,10%
MELR 76,50 1,85%
PETG 286,10 -1,34%
POSR 11,500 0,00%
TLSG 142,00 -0,77%
ZVTG 23,700 -0,84%

Oznaka delnice Tečaj
(v EUR)
Sprememba
tečaja
Rasti
NF2R 0,295 47,50%
DATR 3,800 5,12%
ZTOG 103,00 1,98%
 
Padci
LKPG 15,400 -6,10%
AELG 43,300 -1,57%
CICG 141,80 -1,46%