BORZNI PODATKI PRODUKTI IN STORITVE ZA IZDAJATELJE BORZNI ČLANI O BORZI
Ljubljanska borza d.d.
Tečajnica
Indeksi
Vrednostni papirji
Statistična poročila
Poizvedbe
Kontakti
HITRE POVEZAVE
Tečajnica
Arhiv tečajev
Seznam borznih članov
Seznam vrednostnih papirjev
Indeksi LJSE
Statistična poročila
Za medije
SEOnet
INFO HRAMBA
Osnovna stran
Vrednostni papirji

LUKA KOPER, d.d., Koper (LKPG)
Trgovalni
podatki

Vrednotenje

O podjetju
Finančni
kazalniki
Predstavitev podjetja
Osnovni podatki 31.10.2013
Število delničarjev 12.428
Število VP, s katerimi se trguje 14.000.000
Uprava
ANDRAŽ NOVAK predsednik uprave
MATJAŽ STARE član

Nadzorni svet
ALENKA ŽNIDARŠIČ KRANJC predsednica
ELEN TWRDY namestnica
ANDREJ ŠERCER član
MLADEN JOVIČIČ član
NEBOJŠA TOPIČ član
RADO ANTOLOVIČ član
SABINA MOZETIČ članica
STOJAN ČEPAR član
ŽIGA ŠKERJANEC član

10 največjih delničarjev - 31.10.2013
Ime Lastn.
delež
(v %)
REPUBLIKA SLOVENIJA 51,00
SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d. 11,13
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. 4,98
MESTNA OBČINA KOPER 3,34
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG - FIDUCIARNI RAČUN 1,89
KD GALILEO, FLEKSIBILNA STRUKTURA NALOŽB 1,13
PERSPEKTIVA FT d.o.o. 0,90
KD INDIJA - KITAJSKA, DELNIŠKI 0,85
EATON VANCE PARAMETRIC STRUCTURED EMERGING MARKETS FUND 0,85
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. 0,75
Lastniški deleži so izračunani na podlagi podatkov KDD
Domov Kontakt Kazalo English
Iskanje:

po
po
PODATKI
Vrednost Sprememba
701,10 1,88%

Oznaka
delnice
Tečaj
(v EUR) 
Sprememba
tečaja
GRVG 5,560 2,96%
IEKG 0,800 -0,12%
KRKG 61,80 3,00%
LKPG 25,200 2,86%
MELR 82,50 0,00%
PETG 246,00 0,37%
POSR 13,300 1,88%
TLSG 83,00 2,20%
ZVTG 23,200 0,83%

Oznaka delnice Tečaj
(v EUR)
Sprememba
tečaja
Rasti
KRKG 61,80 3,00%
GRVG 5,560 2,96%
LKPG 25,200 2,86%
 
Padci
KSFR 0,260 -1,89%
CICG 90,00 -1,15%
PILR 23,800 -0,42%