BORZNI PODATKI PRODUKTI IN STORITVE ZA IZDAJATELJE BORZNI ČLANI O BORZI
Ljubljanska borza d.d.
Tečajnica
Indeksi
Vrednostni papirji
Statistična poročila
Poizvedbe
Kontakti
HITRE POVEZAVE
Tečajnica
Arhiv tečajev
Seznam borznih članov
Seznam vrednostnih papirjev
Indeksi LJSE
Statistična poročila
Za medije
SEOnet
INFO HRAMBA
Osnovna stran
Vrednostni papirji

KRKA, d. d., Novo mesto (KRKG)
Trgovalni
podatki

Vrednotenje

O podjetju
Finančni
kazalniki
Predstavitev podjetja
Osnovni podatki 31.10.2013
Število delničarjev 64.625
Število VP, s katerimi se trguje 32.793.448
Uprava
JOŽE COLARIČ predsednik
ALEŠ ROTAR član
DANICA NOVAK MALNAR članica
VINKO ZUPANČIČ član
ZVEZDANA BAJC članica

Nadzorni svet
MAG. JOŽE LENIČ predsednik
FRANC ŠAŠEK namestnik
MATJAŽ RAKOVEC namestnik
DR. JULIJANA KRISTL članica
DR. MATEJA VREČER članica
DR. SERGEJA SLAPNIČAR članica
MAG. TOMAŽ SEVER član
MOJCA OSOLNIK VIDEMŠEK članica
VINCENC MANČEK član

10 največjih delničarjev - 31.10.2013
Ime Lastn.
delež
(v %)
SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d. 14,99
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. 9,86
KRKA, d.d., Novo mesto 7,10
SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA D.D. - CLIENT ACCOUNT - FIDUCIARNI RAČUN 3,51
HYPO ALPE - ADRIA - BANK D.D. ZAGREB - FIDUCIARNI RAČUN 2,98
NEW WORLD FUND INC 2,13
LUKA KOPER, d.d. 1,23
KDPW - FIDUCIARNI RAČUN 1,19
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. 1,10
AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES - NEW WORLD FUND 1,00
Lastniški deleži so izračunani na podlagi podatkov KDD
Domov Kontakt Kazalo English
Iskanje:

po
po
PODATKI
Vrednost Sprememba
673,74 1,06%

Oznaka
delnice
Tečaj
(v EUR) 
Sprememba
tečaja
GRVG 4,800 0,42%
IEKG 0,727 0,00%
KRKG 60,80 0,31%
LKPG 23,000 0,99%
MELR 79,00 0,00%
PETG 248,00 2,56%
POSR 12,975 0,00%
TLSG 73,06 0,07%
ZVTG 22,395 1,80%

Oznaka delnice Tečaj
(v EUR)
Sprememba
tečaja
Rasti
PETG 248,00 2,56%
ZVTG 22,395 1,80%
LKPG 23,000 0,99%
 
Padci
ST1R 0,660 -12,00%
KSFR 0,255 -3,77%
PILR 25,140 -0,24%