BORZNI PODATKI PRODUKTI IN STORITVE ZA IZDAJATELJE BORZNI ČLANI O BORZI
Ljubljanska borza d.d.
Zakaj in kako na borzo
V kateri segment sodite
Storitve za izdajatelje
LJSEPRVA
SEOnet
INFO HRAMBA
Nagrade
Predpisi, brošure, ceniki
Kontakti in povezave
HITRE POVEZAVE
Tečajnica
Arhiv tečajev
Seznam borznih članov
Seznam vrednostnih papirjev
Indeksi LJSE
Statistična poročila
Za medije
SEOnet
INFO HRAMBA
Osnovna stran > Za izdajatelje
Predpisi, brošure, ceniki,...
Pravila borze

Pravila borze

Navodila za izdajatelje

Navodila za izdajatelje

Priporocila za obvešcanje

Priporocila za obvešcanje

Kodeks upravljanja javnih družb

NOVO - Prakticni napotki za kakovostna pojasnila v izjavah o upravljanju

Ljubljanska borza in Združenje nadzornikov Slovenije sta predstavila prenovljene Prakticne napotke za kakovostna pojasnila v izjavah o upravljanju, katerih namen je družbam predstaviti sistematicen pristop k oblikovanju izjave o upravljanju družbe, ki presega mehanicno »ex-post« (naknadno) presojo prakse upravljanja družbe. Tak postopek temelji zgolj na utemeljevanju odstopanj od kodeksa. Dobro upravljanje družbe pa zagotavlja »ex-ante« (predhodna) presoja uprave in nadzornega sveta, katerim priporocilom kodeksa želi družba slediti in katere alternativne prakse upravljanja utemeljeno omogocajo posebnosti upravljanja družbe.

Prakticni napotki za kakovostna pojasnila v izjavah o upravljanju, november 2016

 

Podpisan nov Slovenski Kodeks upravljanja javnih delniških družb

Nosilca Kodeksa, Ljubljanska borza in Združenje nadzornikov Slovenije, sta po zakljuceni javni razpravi sprejela prenovljeni Kodeks upravljanja javnih delniških družb na svojih organih. Osnovni namen prenove Kodeksa je v prilagoditvi spremembam zakonodaje in razvoja priporocil dobre prakse korporativnega upravljanja kot tudi v upoštevanju ugotovitev iz spremljanja skladnosti s Kodeksom. Nov Kodeks bo stopil v veljavo s 1. 1. 2017. Vec

Nov Slovenski Kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki velja od 1. 1. 2017 ( PDF 1.770 KB)

 

Pretekle objave:

Vabilo k javni razpravi - prenova Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

Ljubljanska borza in Združenje nadzornikov Slovenije vabita k javni razpravi o vsebini Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki bo stopil v veljavo s 1. januarjem 2017. Ta Kodeks bo nadomestil dosedaj veljavnega iz leta 2009.

Rok za podajanje pripomb in predlogov se je izeklo 20. 9. 2016.

Vec 

Osnutek prenovljenega Kodeksa upravljanja za javne družbe 

( PDF 900 KB) 

Analiza skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb v Sloveniji, ki sta jo novembra 2015 predstavila Ljubljanska borza in Združenje nadzornikov Slovenije, vsebuje podatke o uporabi Kodeksa in analizo kvalitete razkritij odstopanj od priporocil Kodeksa ter prikaz najpogostejših odstopanj za obdobje 2011-2014.

Porocilo o analizi skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb v Sloveniji za obdobje 2011 - 2014 
( PDF 687 kB) 

Analiza razkritij odstopanj v izjavah o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb 2012
( PDF 1262 kB) 

Povzetek Analize razkritij odstopanj v izjavah o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb 2012

( PDF 144 kB) 

 

Kodeks upravljanja javnih delniških družb z dne 8.12.2009, ki se uporablja od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2016

( PDF 313 kB

Obrazložitev nacel Kodeksa upravljanja javnih delniških družb
(PDF 308KB)

Kodeks upravljanja javnih delniških družb z dne 5.2.2007

( PDF 295 kB

 

Obstojeci podporniki Kodeksa so:

 • Slovenski inštitut za revizijo,
 • Združenje clanov borze vrednostnih papirjev – GIZ,
 • Združenje delodajalcev Slovenije,
 • VZMD – Vseslovensko združenje malih delnicarjev in
 • Gospodarska zbornica Slovenije,
 • Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.,
 • Slovenska odškodninska družba d.d.,
 • Ministrstvo za gospodarstvo,
 • Ministrstvo za finance,
 • Društvo - mali delnicarji - skupaj smo mocnejši,
 • Agencija za javni nadzor nad revidiranjem in
 • Združenje družb za upravljanje investicijskih skladov - GIZ.

Uveljavitev Kodeksa podpirajo tudi:

 • Agencija za trg vrednostnih papirjev,
 • Agencija za zavarovalni nadzor,
 • Banka Slovenije in
 • Združenje bank Slovenije.

 

Ceniki

Vse informacije o cenikih Ljubljanske borze.

Zakoni
Domov Kontakt Kazalo English
Iskanje:

po
po
PODATKI
Vrednost Sprememba
733,21 0,12%

Oznaka
delnice
Tečaj
(v EUR) 
Sprememba
tečaja
GRVG 6,400 -1,54%
IEKG 1,398 3,56%
KRKG 52,36 -0,17%
LKPG 26,400 0,02%
MELR 68,00 0,00%
PETG 321,00 0,56%
POSR 14,300 1,13%
TLSG 77,70 1,30%
ZVTG 24,120 -0,99%

Oznaka delnice Tečaj
(v EUR)
Sprememba
tečaja
Rasti
GSBG 3,610 9,39%
SING 0,410 7,61%
IEKG 1,398 3,56%
 
Padci
SKDR 64,10 -19,87%
TCRG 36,000 -5,26%
KDHR 9,010 -3,12%