BORZNI PODATKI PRODUKTI IN STORITVE ZA IZDAJATELJE BORZNI ČLANI O BORZI
Ljubljanska borza d.d.
Zakaj in kako na borzo
V kateri segment sodite
Storitve za izdajatelje
LJSEPRVA
SEOnet
INFO HRAMBA
Nagrada Portal
Predpisi, brošure, ceniki
Kontakti in povezave
HITRE POVEZAVE
Tečajnica
Arhiv tečajev
Seznam borznih članov
Seznam vrednostnih papirjev
Indeksi LJSE
Statistična poročila
Za medije
SEOnet
INFO HRAMBA
Osnovna stran > Za izdajatelje
Predpisi, brošure, ceniki,...
Pravila borze

Pravila borze

Navodila za izdajatelje

Navodila za izdajatelje

Priporočila za obveščanje

Priporočila za obveščanje

Kodeks upravljanja javnih družb

Borza je v sodelovanju  z Združenjem Manager ter Združenjem članov nadzornih svetov oblikovala usklajeno besedilo Kodeksa:

Kodeks upravljanja javnih delniških družb z dne 8.12.2009, ki se začne uporabljati z dnem 1. januarja 2010 

( PDF 313 kB

Obrazložitev načel Kodeksa upravljanja javnih delniških družb
 (PDF 308KB)

Poročilo o analizi skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb v Sloveniji za obdobje 2011 - 2014 - NOVO
( PDF 687 kB) 

 

Analiza razkritij odstopanj v izjavah o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb 2012
( PDF 1262 kB) 

 

Povzetek Analize razkritij odstopanj v izjavah o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb 2012

( PDF 144 kB) 

 

Kodeks upravljanja javnih delniških družb z dne 5.2.2007

( PDF 295 kB

 

Obstoječi podporniki Kodeksa so:

 • Slovenski inštitut za revizijo,
 • Združenje članov borze vrednostnih papirjev GIZ,
 • Združenje delodajalcev Slovenije,
 • VZMD Vseslovensko združenje malih delničarjev in
 • Gospodarska zbornica Slovenije,
 • Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.,
 • Slovenska odškodninska družba d.d.,
 • Ministrstvo za gospodarstvo,
 • Ministrstvo za finance,
 • Društvo - mali delničarji - skupaj smo močnejši,
 • Agencija za javni nadzor nad revidiranjem in
 • Združenje družb za upravljanje investicijskih skladov - GIZ.

Uveljavitev Kodeksa podpirajo tudi:

 • Agencija za trg vrednostnih papirjev,
 • Agencija za zavarovalni nadzor,
 • Banka Slovenije in
 • Združenje bank Slovenije.

 

Brošura Zakaj in kako na Ljubljansko borzo

Zakaj in kako na Ljubljansko borzo

 

Brošura Storitve borze za izdajatelje delnic

Storitve borze za izdajatelje delnic

Brošura Najvidnejši izdajatelji Ljubljanske borze

Najvidnejši izdajatelji Ljubljanske borze

Ceniki

Vse informacije o cenikih Ljubljanske borze.

Zakoni
Domov Kontakt Kazalo English
Iskanje:

po
po
PODATKI
Vrednost Sprememba
677,12 0,20%

Oznaka
delnice
Tečaj
(v EUR) 
Sprememba
tečaja
GRVG 4,400 0,69%
IEKG 0,520 -5,63%
KRKG 60,51 -0,80%
LKPG 21,700 -1,14%
MELR 84,00 0,00%
PETG 257,50 0,19%
POSR 12,480 2,30%
TLSG 74,48 2,73%
ZVTG 23,520 -0,34%

Oznaka delnice Tečaj
(v EUR)
Sprememba
tečaja
Rasti
TLSG 74,48 2,73%
POSR 12,480 2,30%
KDHR 6,900 1,47%
 
Padci
IEKG 0,520 -5,63%
LKPG 21,700 -1,14%
KRKG 60,51 -0,80%