BORZNI PODATKI PRODUKTI IN STORITVE ZA IZDAJATELJE BORZNI ČLANI O BORZI
Ljubljanska borza d.d.
Zakaj in kako na borzo
V kateri segment sodite
Storitve za izdajatelje
LJSEPRVA
SEOnet
INFO HRAMBA
Nagrada Portal
Predpisi, brošure, ceniki
Kontakti in povezave
HITRE POVEZAVE
Tečajnica
Arhiv tečajev
Seznam borznih članov
Seznam vrednostnih papirjev
Indeksi LJSE
Statistična poročila
Za medije
SEOnet
INFO HRAMBA
Osnovna stran > Za izdajatelje
Storitve za izdajatelje

Kvaliteta vrednostnega papirja se izraža v likvidnosti in tudi v izpolnitvi pričakovanj delničarjev ter širše investicijske javnosti. Da bi bila ta pričakovanja izpolnjena na čim bolj učinkovit način, smo za naše izdajatelje oblikovali celotno paleto storitev, ki jih nudimo pred, med in po uvrstitvi v trgovanje na borznem trgu. Storitve, katerih vrsta in obseg je odvisna od segmenta, v katerega so delnice uvrščene.

Svetovanje in promocija

Želimo ohraniti konkurenčnost in visoko stopnjo transparentnosti slovenskega trga kapitala, zato z družbami Prve in Standardne kotacije:

  • delimo izkušnje in jim zagotavljamo vsakodnevno podporo na področju obveščanja in korporativnega upravljanja, 
  • nudimo podporo pri promociji delnice, 
  • svetujemo v primeru korporacijskih akcij družbe in izvajanja priporočil Kodeksa upravljanja javnih družb ter 
  • nudimo dodatne promocijske aktivnosti.
Promocije Prve kotacije

Prva kotacija je oblikovana z namenom povečanja prepoznavnosti najboljših slovenskih družb med mednarodnimi vlagatelji ter posledično povečati prisotnost mednarodnih portfeljskih vlagateljev v naših najboljših družbah.

Uvrstitev delnic v Prvo kotacijo namreč domači in mednarodni investicijski javnosti sporoča o kakovosti podjetja, družba pa se tako lahko neposredno primerja z najboljšimi konkurenčnimi družbami v svoji panogi.

Za delnice Prve kotacije ponuja Ljubljanska borza naslednje dodatne storitve:

  • vsakodnevna podpora družbi na področju korporativnega komuniciranja v skladu z najvišjimi standardi poročanja, 
  • posebna pozornost in promocija v vseh publikacijah borze in na spletnih straneh borze, 
  • organizacija letnega srečanja izdajateljev Prve kotacije, katerega namen je skupno reševanje aktualnih vprašanj,
  • dodatne promocijske aktivnosti ob uvrstitvi v višji segment,
  • promoviranje družb doma in v tujih finančnih centrih med mednarodnimi institucionalnimi investitorji: možnost sodelovanja na konferencah za vlagatelje po evropskih finančnih centrih večkrat letno.
Skrb za dvig kakovosti

Si želite pridobiti zaupanje vlagateljev in izboljšati transparentnost vašega poslovanja? Borza skrbi za dvig kakovosti in visoko stopnjo transparentnosti s svetovanjem na področju korporativnega komuniciranja in svetovanja glede izvajanja priporočil Kodeksa upravljanja javnih družb ter organizira izobraževanja na tem področju. Za dvig kakovosti je borza oblikovala naslednje priročnike in priporočila:

Uporaba tečaja

Borza omogoča družbam uporabo informacij o tečaju vrednostnega papirja za promocijo. Družba lahko tako podatke o tečaju  svojega vrednostnega papirja znotraj dneva z zamikom prikaže na svoji spletni strani. Za več informacij o tej storitvi pokličite Sektor za upravljanje trga po (01) 471 02 11 ali pošljite elektronsko sporočilo na upravljanje-trgov@ljse.si.

Vzdrževalci likvidnosti

Borza ponuja sistem vzdrževalcev likvidnosti, kar lahko pripomore k povečanju globine trga in zmanjšanju razlike med nakupnimi in prodajnimi tečaji. Za boljšo likvidnost vaše delnice vam priporočamo, da sklenete dogovor z borznim članom o vzdrževanju likvidnosti...


Domov Kontakt Kazalo English
Iskanje:

po
po
PODATKI
Vrednost Sprememba
705,17 -0,49%

Oznaka
delnice
Tečaj
(v EUR) 
Sprememba
tečaja
GRVG 5,851 0,02%
IEKG 1,170 -2,50%
KRKG 53,50 -0,93%
LKPG 22,900 -0,43%
MELR 67,00 -1,47%
PETG 315,10 -0,05%
POSR 13,000 -1,96%
TLSG 72,00 0,00%
ZVTG 23,020 -0,32%

Oznaka delnice Tečaj
(v EUR)
Sprememba
tečaja
Rasti
CICG 144,00 1,44%
GRVG 5,851 0,02%
 
Padci
KDHR 9,150 -2,97%
IEKG 1,170 -2,50%
UKIG 18,600 -2,11%