Osnovne informacije o indeksih
Zapri Zapri
Ljubljanska borza d.d.
Ljubljanska borza izračunava in objavlja naslednje borzne indekse:


Indeksi LJSE

Dolgo ime indeksa


Namen


Tip indeksa

Sestava indeksov

Izhodiščna vrednost
Uradni datum začetka izračunavanja
SBI TOP Slovenski borzni ndeks Splošna gibanja tečajev najbolj likvidnih in največjih delnic na Ljubljanski borzi (tehtana osnova) Cenovni indeks, tehtan s tržno kapitalizacijo v prostem obtoku 5 do 15 rednih delnic, maksimalni delež delnice 30 % 31.3.2006
= 1.000
31.3.2006