Seznam vrednostnih papirjev
Zapri Zapri
Ljubljanska borza d.d.
Oznaka VP Opis Tip VP Kotacija Začetek kotacije ISIN koda Status Način trgovanja* Denarna enota CFI koda Oznaka
pristojnega
organa
MIC koda
ADM2 ADRIA MOBIL 2. IZDAJA Obveznice Trg obveznic - Obveznice 27.07.2015 SI0032103507 Halt CONT EUR DBFUAR SI XLJU
AGO1 AG 1. IZDAJA Obveznice Trg obveznic - Obveznice 07.03.2011 SI0032103150 EndOfTrade CONT EUR DBFUFR SI XLJU
CETG CETIS Redne delnice Trg delnic - Standardna kotacija 10.03.1997 SI0031100843 EndOfTrade A EUR ESVUFR SI XLJU
CICG CINKARNA CELJE Redne delnice Trg delnic - Standardna kotacija 06.03.1998 SI0031103805 EndOfTrade CONT EUR ESVUFR SI XLJU
DATG DATALAB TEHNOLOGIJE Redne delnice Trg delnic - Standardna kotacija 04.05.2018 SI0031117433 EndOfTrade A EUR ESVUFR SI XLJU
DPR1 DELO PRODAJA 1. IZDAJA Obveznice Trg obveznic - Obveznice 21.08.2008 SI0032102863 EndOfTrade CONT EUR DBVUGR SI XLJU
DPRG DELO PRODAJA Redne delnice Trg delnic - Standardna kotacija 12.02.2001 SI0031107079 EndOfTrade A EUR ESVUFR SI XLJU
DRS1 DARS 1. IZDAJA Obveznice Trg obveznic - Obveznice 30.12.2004 SI0032102244 EndOfTrade CONT EUR DBFTFR SI XLJU
DRS2 DARS 2. IZDAJA Obveznice Trg obveznic - Obveznice 08.11.2005 SI0032102418 EndOfTrade CONT EUR DBFTFR SI XLJU
DRS3 DARS 3. IZDAJA Obveznice Trg obveznic - Obveznice 03.02.2006 SI0032102509 EndOfTrade CONT EUR DBFTFR SI XLJU
DZ80 DVANAJSTMESEČNE ZAKLADNE MENICE 80. IZDAJA Zakladne menice Trg obveznic – Instrumenti denarnega trga – Zakladne menice 16.02.2018 SI0002502001 EndOfTrade CONT EUR DYZTXR SI XLJU
DZ81 DVANAJSTMESEČNE ZAKLADNE MENICE 81. IZDAJA Zakladne menice Trg obveznic – Instrumenti denarnega trga – Zakladne menice 16.03.2018 SI0002502035 EndOfTrade CONT EUR DYZTXR SI XLJU
DZ82 DVANAJSTMESEČNE ZAKLADNE MENICE 82. IZDAJA Zakladne menice Trg obveznic – Instrumenti denarnega trga – Zakladne menice 13.04.2018 SI0002502050 EndOfTrade CONT EUR DYZTXR SI XLJU
DZ83 DVANAJSTMESEČNE ZAKLADNE MENICE 83. IZDAJA Zakladne menice Trg obveznic – Instrumenti denarnega trga – Zakladne menice 18.05.2018 SI0002502084 EndOfTrade CONT EUR DYZTXR SI XLJU
DZ84 DVANAJSTMESEČNE ZAKLADNE MENICE 84. IZDAJA Zakladne menice Trg obveznic – Instrumenti denarnega trga – Zakladne menice 15.06.2018 SI0002502126 EndOfTrade CONT EUR DYZTXR SI XLJU
DZ85 DVANAJSTMESEČNE ZAKLADNE MENICE 85. IZDAJA Zakladne menice Trg obveznic – Instrumenti denarnega trga – Zakladne menice 14.09.2018 SI0002502175 EndOfTrade CONT EUR DYZTXR SI XLJU
DZ86 DVANAJSTMESEČNE ZAKLADNE MENICE 86. IZDAJA Zakladne menice Trg obveznic – Instrumenti denarnega trga – Zakladne menice 12.10.2018 SI0002502217 EndOfTrade CONT EUR DYZTXR SI XLJU
DZS2 DZS 2. IZDAJA Obveznice Trg obveznic - Obveznice 06.12.2013 SI0032103200 EndOfTrade CONT EUR DBFUGR SI XLJU
GE02 GEN-I 2. IZDAJA Obveznice Trg obveznic - Obveznice 03.08.2018 SI0032103812 EndOfTrade CONT EUR DBFUFR SI XLJU
GEN07 KOMERCIALNI ZAPIS GEN-I 7. IZDAJA Blagajniški in komercialni zapisi Trg obveznic – Instrumenti denarnega trga – Komercialni zapisi 03.08.2018 SI0032502138 EndOfTrade CONT EUR DYZUXR SI XLJU
GHUG GRAND HOTEL UNION Redne delnice Trg delnic - Standardna kotacija 05.01.2000 SI0031108655 EndOfTrade A EUR ESVUFR SI XLJU
GRV06 KOMERCIALNI ZAPIS GORENJE 6. IZDAJA Blagajniški in komercialni zapisi Trg obveznic – Instrumenti denarnega trga – Komercialni zapisi 07.02.2018 SI0032501973 EndOfTrade CONT EUR DYZUXR SI XLJU
GRVG GORENJE Redne delnice Trg delnic - Prva kotacija 02.06.1998 SI0031104076 EndOfTrade CONT EUR ESVUFR SI XLJU
GSBG GEA Redne delnice Trg delnic - Standardna kotacija 30.07.1996 SI0031101296 EndOfTrade A EUR ESVUFR SI XLJU
GV01 GORENJE 1. IZDAJA Obveznice Trg obveznic - Obveznice 24.10.2014 SI0032103424 EndOfTrade CONT EUR DBFUAR SI XLJU
GV02 GORENJE 2. IZDAJA Obveznice Trg obveznic - Obveznice 03.07.2017 SI0032103739 EndOfTrade CONT EUR DBFUFR SI XLJU
IEKG INTEREUROPA Redne delnice Trg delnic - Prva kotacija 12.01.1998 SI0031100090 EndOfTrade CONT EUR ESVUFR SI XLJU
IM01 IMPOL 2000 1. IZDAJA Obveznice Trg obveznic - Obveznice 04.12.2015 SI0032103572 EndOfTrade CONT EUR DBFUAR SI XLJU
ITBG ISTRABENZ Redne delnice Trg delnic - Standardna kotacija 03.02.1997 SI0031102070 Halt A EUR ESVUFR SI XLJU
KDH3 KD GROUP 3. IZDAJA Obveznice Trg obveznic - Obveznice 02.07.2014 SI0032103416 EndOfTrade CONT EUR DBFJFR SI XLJU
KDH4 KD GROUP 4. IZDAJA Obveznice Trg obveznic - Obveznice 17.07.2015 SI0032103515 EndOfTrade CONT EUR DBVUFR SI XLJU
KDHR KD GROUP Redne delnice Trg delnic - Standardna kotacija 05.02.2001 SI0031110461 EndOfTrade CONT EUR ESVUFR SI XLJU
KRKG KRKA Redne delnice Trg delnic - Prva kotacija 10.02.1997 SI0031102120 EndOfTrade CONT EUR ESVUFR SI XLJU
KSF1 KS NALOŽBE 1. IZDAJA Obveznice Trg obveznic - Obveznice 11.07.2011 SI0022103210 EndOfTrade CONT EUR DBVUAB SI XLJU
KSFR KS NALOŽBE Redne delnice Trg delnic - Standardna kotacija 24.12.2007 SI0021113855 EndOfTrade A EUR ESVUFR SI XLJU
LKPG LUKA KOPER Redne delnice Trg delnic - Prva kotacija 20.11.1996 SI0031101346 EndOfTrade CONT EUR ESVUFR SI XLJU
MELR MERCATOR Redne delnice Trg delnic - Prva kotacija 04.04.1996 SI0031100082 EndOfTrade CONT EUR ESVUFR SI XLJU
MKOG MELAMIN Redne delnice Trg delnic - Standardna kotacija 23.09.1996 SI0031101304 EndOfTrade A EUR ESVUFR SI XLJU
MR1R M1 Redne delnice Trg delnic - Standardna kotacija 04.08.2004 SI0021113111 EndOfTrade A EUR ESVUFR SI XLJU
MTSG KOMPAS MTS Redne delnice Trg delnic - Standardna kotacija 08.12.2000 SI0031103706 EndOfTrade A EUR ESVUFR SI XLJU
NALN NAMA Redne delnice Trg delnic - Standardna kotacija 30.04.2004 SI0031102690 EndOfTrade A EUR ESVUFR SI XLJU
NIKN NIKA Redne delnice Trg delnic - Standardna kotacija 04.06.1991 SI0031100793 EndOfTrade A EUR ESVUFB SI XLJU
OZ10 OSEMNAJSTMESEČNE ZAKLADNE MENICE 10. IZDAJA Zakladne menice Trg obveznic – Instrumenti denarnega trga – Zakladne menice 13.04.2018 SI0002103792 EndOfTrade CONT EUR DBZTFR SI XLJU
OZ11 OSEMNAJSTMESEČNE ZAKLADNE MENICE 11. IZDAJA Zakladne menice Trg obveznic – Instrumenti denarnega trga – Zakladne menice 12.10.2018 SI0002103834 EndOfTrade CONT EUR DBZTFR SI XLJU
OZ9 OSEMNAJSTMESEČNE ZAKLADNE MENICE 9. IZDAJA Zakladne menice Trg obveznic – Instrumenti denarnega trga – Zakladne menice 06.10.2017 SI0002103768 EndOfTrade CONT EUR DBZTFR SI XLJU
PET5 PETROL 5. IZDAJA Obveznice Trg obveznic - Obveznice 25.08.2017 SI0032103747 EndOfTrade CONT EUR DBFUFR SI XLJU
PETG PETROL Redne delnice Trg delnic - Prva kotacija 05.05.1997 SI0031102153 EndOfTrade CONT EUR ESVUFR SI XLJU
POSR POZAVAROVALNICA SAVA Redne delnice Trg delnic - Prva kotacija 12.06.2008 SI0021110513 EndOfTrade CONT EUR ESVUFR SI XLJU
PPDT PRVA GROUP Prednostne delnice Trg delnic - Standardna kotacija 28.08.2013 SI0021200884 EndOfTrade A EUR EPNNFR SI XLJU
RS33 REPUBLIKA SLOVENIJA 33. IZDAJA Obveznice Trg obveznic - Obveznice 09.04.2002 SI0002101648 EndOfTrade CONT EUR DBFTFR SI XLJU
RS49 REPUBLIKA SLOVENIJA 49. IZDAJA Obveznice Trg obveznic - Obveznice 22.01.2003 SI0002101887 EndOfTrade CONT EUR DBFTFR SI XLJU
RS63 REPUBLIKA SLOVENIJA 63. IZDAJA Obveznice Trg obveznic - Obveznice 07.02.2008 SI0002102794 EndOfTrade CONT EUR DBFTFR SI XLJU
RS66 REPUBLIKA SLOVENIJA 66. IZDAJA Obveznice Trg obveznic - Obveznice 10.09.2009 SI0002102984 EndOfTrade CONT EUR DBFTFR SI XLJU
RS67 REPUBLIKA SLOVENIJA 67. IZDAJA Obveznice Trg obveznic - Obveznice 27.01.2010 SI0002103057 EndOfTrade CONT EUR DBFTFR SI XLJU
RS69 REPUBLIKA SLOVENIJA 69. IZDAJA Obveznice Trg obveznic - Obveznice 19.01.2011 SI0002103149 EndOfTrade CONT EUR DBFTFR SI XLJU
RS70 REPUBLIKA SLOVENIJA 70. IZDAJA Obveznice Trg obveznic - Obveznice 31.03.2011 SI0002103164 EndOfTrade CONT EUR DBFTFR SI XLJU
RS71 REPUBLIKA SLOVENIJA 71. IZDAJA Obveznice Trg obveznic - Obveznice 09.04.2014 SI0002103388 EndOfTrade CONT EUR DBFTFR SI XLJU
RS73 REPUBLIKA SLOVENIJA 73. IZDAJA Obveznice Trg obveznic - Obveznice 05.11.2014 SI0002103453 EndOfTrade CONT EUR DBFTFR SI XLJU
RS74 REPUBLIKA SLOVENIJA 74. IZDAJA Obveznice Trg obveznic - Obveznice 26.03.2015 SI0002103487 EndOfTrade CONT EUR DBFTFR SI XLJU
RS75 REPUBLIKA SLOVENIJA 75. IZDAJA Obveznice Trg obveznic - Obveznice 29.07.2015 SI0002103545 EndOfTrade CONT EUR DBFTFR SI XLJU
RS76 REPUBLIKA SLOVENIJA 76. IZDAJA Obveznice Trg obveznic - Obveznice 10.08.2015 SI0002103552 EndOfTrade CONT EUR DBFTFR SI XLJU
RS77 REPUBLIKA SLOVENIJA 77. IZDAJA Obveznice Trg obveznic - Obveznice 04.03.2016 SI0002103602 EndOfTrade CONT EUR DBFTFR SI XLJU
RS78 REPUBLIKA SLOVENIJA 78. IZDAJA Obveznice Trg obveznic - Obveznice 04.11.2016 SI0002103677 EndOfTrade CONT EUR DBFTFR SI XLJU
RS79 REPUBLIKA SLOVENIJA 79. IZDAJA Obveznice Trg obveznic - Obveznice 25.01.2017 SI0002103685 EndOfTrade CONT EUR DBFTFR SI XLJU
RS80 REPUBLIKA SLOVENIJA 80. IZDAJA Obveznice Trg obveznic - Obveznice 12.01.2018 SI0002103776 EndOfTrade CONT EUR DBFTFR SI XLJU
SALR SALUS Redne delnice Trg delnic - Standardna kotacija 13.08.1999 SI0031110453 EndOfTrade CONT EUR ESVUFB SI XLJU
SIJ4 SIJ 4. IZDAJA Obveznice Trg obveznic - Obveznice 28.12.2015 SI0032103580 EndOfTrade CONT EUR DBFUFR SI XLJU
SIJ5 SIJ 5. IZDAJA Obveznice Trg obveznic - Obveznice 28.12.2015 SI0032103598 EndOfTrade CONT EUR DBFUFR SI XLJU
SIK04 KOMERCIALNI ZAPIS SIJ 4. IZDAJA Blagajniški in komercialni zapisi Trg obveznic – Instrumenti denarnega trga – Komercialni zapisi 28.12.2017 SI0032501965 EndOfTrade CONT EUR DYZUXR SI XLJU
SKDR KD Redne delnice Trg delnic - Standardna kotacija 21.12.2000 SI0031110164 EndOfTrade A EUR ESVUFR SI XLJU
SOS3 SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING 3. IZDAJA Obveznice Trg obveznic - Obveznice 11.08.2015 SI0002103529 EndOfTrade CONT EUR DBFUFR SI XLJU
ST1R HRAM HOLDING Redne delnice Trg delnic - Standardna kotacija 27.01.2004 SI0021112105 EndOfTrade A EUR ESVUFR SI XLJU
SZ100 ŠESTMESEČNE ZAKLADNE MENICE 100. IZDAJA Zakladne menice Trg obveznic – Instrumenti denarnega trga – Zakladne menice 18.05.2018 SI0002502076 EndOfTrade CONT EUR DYZTXR SI XLJU
SZ101 ŠESTMESEČNE ZAKLADNE MENICE 101. IZDAJA Zakladne menice Trg obveznic – Instrumenti denarnega trga – Zakladne menice 15.06.2018 SI0002502118 EndOfTrade CONT EUR DYZTXR SI XLJU
SZ102 ŠESTMESEČNE ZAKLADNE MENICE 102. IZDAJA Zakladne menice Trg obveznic – Instrumenti denarnega trga – Zakladne menice 14.09.2018 SI0002502167 EndOfTrade CONT EUR DYZTXR SI XLJU
SZ103 ŠESTMESEČNE ZAKLADNE MENICE 103. IZDAJA Zakladne menice Trg obveznic – Instrumenti denarnega trga – Zakladne menice 12.10.2018 SI0002502209 EndOfTrade CONT EUR DYZTXR SI XLJU
TCRG TERME ČATEŽ Redne delnice Trg delnic - Standardna kotacija 26.08.1993 SI0031100637 EndOfTrade A EUR ESVUFR SI XLJU
TLS1 TELEKOM SLOVENIJE 1. IZDAJA Obveznice Trg obveznic - Obveznice 18.07.2016 SI0032103630 EndOfTrade CONT EUR DBFUFR SI XLJU
TLSG TELEKOM SLOVENIJE Redne delnice Trg delnic - Prva kotacija 02.10.2006 SI0031104290 EndOfTrade CONT EUR ESVUFR SI XLJU
TZ167 TRIMESEČNE ZAKLADNE MENICE 167. IZDAJA Zakladne menice Trg obveznic – Instrumenti denarnega trga – Zakladne menice 14.09.2018 SI0002502159 EndOfTrade CONT EUR DYZTXR SI XLJU
UKIG UNIOR Redne delnice Trg delnic - Standardna kotacija 22.08.2011 SI0031108994 EndOfTrade CONT EUR ESVUFR SI XLJU
VHDR VIPA HOLDING Redne delnice Trg delnic - Standardna kotacija 05.11.2003 SI0021111313 EndOfTrade A EUR ESVUFR SI XLJU
ZDDG TERME DOBRNA Redne delnice Trg delnic - Standardna kotacija 05.07.1999 SI0031105396 EndOfTrade A EUR ESVUFR SI XLJU
ZT02 ZAVAROVALNICA TRIGLAV 2. IZDAJA Obveznice Trg obveznic - Obveznice 30.06.2010 SI0022103038 EndOfTrade CONT EUR DBFJFR SI XLJU
ZVTG ZAVAROVALNICA TRIGLAV Redne delnice Trg delnic - Prva kotacija 09.09.2008 SI0021111651 EndOfTrade CONT EUR ESVUFR SI XLJU

 

* Opomba:
CONT - neprekinjeno trgovanje
A - avkcijsko trgovanje