BORZNI PODATKI PRODUKTI IN STORITVE ZA IZDAJATELJE BORZNI ČLANI O BORZI
Ljubljanska borza d.d.
Tečajnica
Indeksi
Seznam vrednostnih papirjev
Statistična poročila
Poizvedbe
Kontakti
HITRE POVEZAVE
Tečajnica
Seznam borznih članov
Seznam vrednostnih papirjev
Indeksi LJSE
Statistična poročila
Za medije
SEOnet
INFO HRAMBA
Osnovna stran > Borzni podatki
Obveznice
Oznaka
 
Opomba
VP Trgovalna oznaka obveznice. Uporablja se pri trgovanju z obveznicami v sistemu Xetra. To oznako vnese vaš borzni posrednik v sistem, ko odda vaše naročilo.
Izdajatelj Skrajšano ime družbe izdajatelja obveznice.
Način trgovanja Oznaka načina trgovanja: neprekinjeno (N) ali avkcijsko (A).
Zaključni tečaj

 

Uradni tečaj vp, ki se oblikuje v zaključni avkciji (v odstotkih).
% spremembe

 

Sprememba tečaja v primerjavi s preteklim trgovalnim dnem (v odstotkih).
Datum spremembe Datum zadnje spremembe zaključnega tečaja.
Odpiralni tečaj Tečaj prvega posla z vp tega dne.
Najvišji tečaj

 

Tečaj najvišjega posla z vp v trgovalnem dnevu.
Najnižji tečaj   Tečaj najnižjega posla z vp v trgovalnem dnevu.
Promet v tisoč EUR   Vrednost obveznic (prikazana v tisoč EUR), ki so bile kupljene / prodane v zadnjem trgovalnem dnevu (šteto enkrat).
Promet v lotih Število obveznic, ki so bile kupljene / prodane v zadnjem trgovalnem dnevu.
Število poslov   Število sklenjenih navadnih in aplikacijskih poslov.
Opombe   Razne opombe (glej seznam spodaj).

Opombe:
  • A - aplikacija (v primeru, ko so bili z vrednostnimi papirji sklenjeni le aplikacijski posli),
  • Z - začasna prekinitev trgovanja,
  • NP - podatek ni bil pravočasno poslan borzi.
Domov Kontakt Kazalo English
Iskanje:

po
PODATKI

SBITOP NA DAN 3.6.2020 ob 15:07
Vrednost Absolutna sprememba Relativna sprememba
860,56 16,320 1,93

ADRPR NA DAN 3.6.2020 ob 15:07
Vrednost Absolutna sprememba Relativna sprememba
982,89 19,290 2,00