BORZNI PODATKI PRODUKTI IN STORITVE ZA IZDAJATELJE BORZNI ČLANI O BORZI
Ljubljanska borza d.d.
Seznam borznih članov
Kako postati član borze?
Investicijske storitve in posli
Kako postati borzni trgovalec?
Vzdrževalci likvidnosti
Storitve za borzne člane
Člani z oddaljenim dostopom
Nagrade
Kontakti in povezave
HITRE POVEZAVE
Tečajnica
Arhiv tečajev
Seznam borznih članov
Seznam vrednostnih papirjev
Indeksi LJSE
Statistična poročila
Za medije
SEOnet
INFO HRAMBA
Osnovna stran > Borzni člani
Člani z oddaljenim dostopom

Oddaljeno (remote) članstvo je namenjeno borznoposredniškim družbam, investicijskim podjetjem, bankam in posebnim finančnim institucijam iz držav članic EU, ki želijo omogočiti svojim strankam možnost trgovanja na Ljubljanski borzi.

Član z oddaljenim dostopom lahko postane zgoraj omenjeno podjetje iz države članice EU, ki želi trgovati na trgovalnem sistemu Xetra preko oddaljenega dostopa, ki ji ga omogoči Ljubljanska borza preko spleta.

Podjetje iz države članice EU mora za v sprejem v t.i. 'remote' članstvo:

  • izpolniti zahtevane pogoje za sprejem v članstvo na borzi, 
  • izpolnjevati pogoje za poravnavanje obveznosti iz poslov, sklenjenih na organiziranem trgu, predvsem:
    - imeti komunikacijski dostop do trga preko ene od Xetra vstopnih točk, in
    - imeti urejeno poravnavo za sklenjene posle.
Izvajanje poravnalnih storitev

Član z oddaljenim dostopom lahko zagotavlja poravnavo borznih poslov na dva načina:

  • storitve izravnave in izpolnitve opravlja za 'remote' člana skrbniška banka oz. borznoposredniška družba, ki je hkrati borzni član;
  • 'remote' član postane registrski oziroma poravnalni član v sistemu KDD, kar mu omogoča neposredno izvajanje poravnav borznih poslov.

Pogoji, ki jih mora zagotavljati registrski oziroma poravnalni član, so podrobneje opredeljeni na spletnih straneh KDD - Centralne klirinško depotne družbe.

Člani z oddaljenim dostopom

 

Domov Kontakt Kazalo English
Iskanje:

po
po
PODATKI
Vrednost Sprememba
844,77 -0,29%

Oznaka
delnice
Tečaj
(v EUR) 
Sprememba
tečaja
IEKG 2,6000 -1,52%
KRKG 58,0000 -1,02%
LKPG 27,9000 1,45%
MELR 22,0000 0,00%
NLBR 62,0000 0,32%
PETG 329,0000 -1,20%
POSR 16,0000 1,27%
TLSG 64,4000 0,00%
ZVTG 32,8000 -0,30%

Oznaka delnice Tečaj
(v EUR)
Sprememba
tečaja
Rasti
MR1R 0,6200 3,33%
SALR 640,0000 3,23%
CICG 205,0000 2,50%
 
Padci
IEKG 2,6000 -1,52%
PETG 329,0000 -1,20%
KRKG 58,0000 -1,02%