Tečajnica Ljubljanske borze, 18.8.2017 Natisni Natisni | Zapri Zapri
Ljubljanska borza d.d.

Tečajnica

Tečajnica poslov s svežnji

Statistični povzetek trgovanja
Segment Promet
(v 000 EUR)
Količina Število
poslov
Trg delnic - Prva kotacija 6.078,48 110.148 111
Trg delnic - Standardna kotacija 20,56 1.168 12
Trg delnic - Vstopna kotacija 167,16 1.058 14
Trg obveznic - Obveznice 0,00 0 0
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Zakladne menice 0,00 0 0
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Komercialni zapisi 0,00 0 0
Skupaj 6.266,20 112.374 137

Razlaga tečajnice