Tečajnica Ljubljanske borze, 30.10.2014 Natisni Natisni | Zapri Zapri
Ljubljanska borza d.d.

Tečajnica

Tečajnica poslov s svežnji

Statistični povzetek trgovanja
Segment Promet
(v 000 EUR)
Količina Število
poslov
Trg delnic - Prva kotacija 969,86 22.110 107
Trg delnic - Standardna kotacija 204,77 6.062 54
Trg delnic - Vstopna kotacija 96,14 775 21
Trg obveznic - Obveznice 5,59 34 6
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Zakladne menice 0,00 0 0
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Komercialni zapisi 0,00 0 0
Skupaj 1.276,36 28.981 188

Razlaga tečajnice