Tečajnica Ljubljanske borze, 18.12.2014 Natisni Natisni | Zapri Zapri
Ljubljanska borza d.d.

Tečajnica

Tečajnica poslov s svežnji

Statistični povzetek trgovanja
Segment Promet
(v 000 EUR)
Količina Število
poslov
Trg delnic - Prva kotacija 1.463,88 40.786 304
Trg delnic - Standardna kotacija 56,34 9.110 25
Trg delnic - Vstopna kotacija 61,75 614 30
Trg obveznic - Obveznice 283,46 462 5
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Zakladne menice 0,00 0 0
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Komercialni zapisi 0,00 0 0
Skupaj 1.865,44 50.972 364

Razlaga tečajnice