Tečajnica Ljubljanske borze, 26.11.2014 Natisni Natisni | Zapri Zapri
Ljubljanska borza d.d.

Tečajnica

Tečajnica poslov s svežnji

Statistični povzetek trgovanja
Segment Promet
(v 000 EUR)
Količina Število
poslov
Trg delnic - Prva kotacija 2.828,77 44.296 190
Trg delnic - Standardna kotacija 43,71 2.035 39
Trg delnic - Vstopna kotacija 400,78 2.318 29
Trg obveznic - Obveznice 0,06 4 1
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Zakladne menice 0,00 0 0
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Komercialni zapisi 0,00 0 0
Skupaj 3.273,32 48.653 259

Razlaga tečajnice