Tečajnica Ljubljanske borze, 26.4.2017 Natisni Natisni | Zapri Zapri
Ljubljanska borza d.d.

Tečajnica

Tečajnica poslov s svežnji

Statistični povzetek trgovanja
Segment Promet
(v 000 EUR)
Količina Število
poslov
Trg delnic - Prva kotacija 1.208,67 36.647 143
Trg delnic - Standardna kotacija 13,50 30 2
Trg delnic - Vstopna kotacija 185,88 3.081 45
Trg obveznic - Obveznice 1,05 57 8
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Zakladne menice 0,00 0 0
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Komercialni zapisi 0,00 0 0
Skupaj 1.409,10 39.815 198

Razlaga tečajnice