Tečajnica Ljubljanske borze, 24.10.2014 Natisni Natisni | Zapri Zapri
Ljubljanska borza d.d.

Tečajnica

Tečajnica poslov s svežnji

Statistični povzetek trgovanja
Segment Promet
(v 000 EUR)
Količina Število
poslov
Trg delnic - Prva kotacija 864,36 43.012 130
Trg delnic - Standardna kotacija 747,00 29.464 46
Trg delnic - Vstopna kotacija 63,22 466 17
Trg obveznic - Obveznice 60,59 552 2
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Zakladne menice 0,00 0 0
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Komercialni zapisi 0,00 0 0
Skupaj 1.735,17 73.494 195

Razlaga tečajnice