Tečajnica Ljubljanske borze, 19.9.2018 Natisni Natisni | Zapri Zapri
Ljubljanska borza d.d.

Tečajnica

Tečajnica poslov s svežnji

Statistični povzetek trgovanja
Segment Promet
(v 000 EUR)
Količina Število
poslov
Trg delnic - Prva kotacija 1.322,56 37.952 128
Trg delnic - Standardna kotacija 434,61 1.882 24
Trg obveznic - Obveznice 0,21 11 2
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Zakladne menice 0,00 0 0
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Komercialni zapisi 0,00 0 0
Skupaj 1.757,39 39.845 154

Razlaga tečajnice