Tečajnica Ljubljanske borze, 17.9.2014 Natisni Natisni | Zapri Zapri
Ljubljanska borza d.d.

Tečajnica

Tečajnica poslov s svežnji

Statistični povzetek trgovanja
Segment Promet
(v 000 EUR)
Količina Število
poslov
Trg delnic - Prva kotacija 2.627,65 74.905 269
Trg delnic - Standardna kotacija 434,82 11.627 100
Trg delnic - Vstopna kotacija 122,32 744 31
Trg obveznic - Obveznice 17,43 509 3
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Zakladne menice 0,00 0 0
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Komercialni zapisi 0,00 0 0
Skupaj 3.202,23 87.785 403

Razlaga tečajnice