Tečajnica Ljubljanske borze, 12.2.2016 Natisni Natisni | Zapri Zapri
Ljubljanska borza d.d.

Tečajnica

Tečajnica poslov s svežnji

Statistični povzetek trgovanja
Segment Promet
(v 000 EUR)
Količina Število
poslov
Trg delnic - Prva kotacija 640,80 13.273 138
Trg delnic - Standardna kotacija 41,95 2.171 16
Trg delnic - Vstopna kotacija 3,46 415 6
Trg obveznic - Obveznice 30,00 30 1
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Zakladne menice 0,00 0 0
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Komercialni zapisi 0,00 0 0
Skupaj 716,21 15.889 161

Razlaga tečajnice