Tečajnica Ljubljanske borze, 27.11.2015 Natisni Natisni | Zapri Zapri
Ljubljanska borza d.d.

Tečajnica

Tečajnica poslov s svežnji

Statistični povzetek trgovanja
Segment Promet
(v 000 EUR)
Količina Število
poslov
Trg delnic - Prva kotacija 1.010,88 50.064 115
Trg delnic - Standardna kotacija 130,71 5.057 24
Trg delnic - Vstopna kotacija 58,75 1.227 15
Trg obveznic - Obveznice 72,32 100 3
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Zakladne menice 0,00 0 0
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Komercialni zapisi 0,00 0 0
Skupaj 1.272,66 56.448 157

Razlaga tečajnice