Tečajnica Ljubljanske borze, 23.6.2017 Natisni Natisni | Zapri Zapri
Ljubljanska borza d.d.

Tečajnica

Tečajnica poslov s svežnji

Statistični povzetek trgovanja
Segment Promet
(v 000 EUR)
Količina Število
poslov
Trg delnic - Prva kotacija 492,04 5.792 95
Trg delnic - Standardna kotacija 1,97 890 3
Trg delnic - Vstopna kotacija 175,15 7.813 73
Trg obveznic - Obveznice 0,45 24 3
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Zakladne menice 0,00 0 0
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Komercialni zapisi 0,00 0 0
Skupaj 669,62 14.519 174

Razlaga tečajnice