Tečajnica Ljubljanske borze, 27.6.2016 Natisni Natisni | Zapri Zapri
Ljubljanska borza d.d.

Tečajnica

Tečajnica poslov s svežnji

Statistični povzetek trgovanja
Segment Promet
(v 000 EUR)
Količina Število
poslov
Trg delnic - Prva kotacija 571,41 21.195 228
Trg delnic - Standardna kotacija 0,20 6 1
Trg delnic - Vstopna kotacija 1,19 318 10
Trg obveznic - Obveznice 0,00 0 0
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Zakladne menice 0,00 0 0
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Komercialni zapisi 0,00 0 0
Skupaj 572,80 21.519 239

Razlaga tečajnice