Tečajnica Ljubljanske borze, 3.3.2015 Natisni Natisni | Zapri Zapri
Ljubljanska borza d.d.

Tečajnica

Tečajnica poslov s svežnji

Statistični povzetek trgovanja
Segment Promet
(v 000 EUR)
Količina Število
poslov
Trg delnic - Prva kotacija 1.073,53 39.102 168
Trg delnic - Standardna kotacija 57,33 1.766 28
Trg delnic - Vstopna kotacija 86,35 754 35
Trg obveznic - Obveznice 0,00 0 0
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Zakladne menice 0,00 0 0
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Komercialni zapisi 0,00 0 0
Skupaj 1.217,22 41.622 231

Razlaga tečajnice