Tečajnica Ljubljanske borze, 23.10.2017 Natisni Natisni | Zapri Zapri
Ljubljanska borza d.d.

Tečajnica

Tečajnica poslov s svežnji

Statistični povzetek trgovanja
Segment Promet
(v 000 EUR)
Količina Število
poslov
Trg delnic - Prva kotacija 917,83 17.234 106
Trg delnic - Standardna kotacija 1,02 56 1
Trg delnic - Vstopna kotacija 44,61 3.577 19
Trg obveznic - Obveznice 40,57 58 4
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Zakladne menice 0,00 0 0
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Komercialni zapisi 0,00 0 0
Skupaj 1.004,04 20.925 130

Razlaga tečajnice