Tečajnica Ljubljanske borze, 19.11.2018 Natisni Natisni | Zapri Zapri
Ljubljanska borza d.d.

Tečajnica

Tečajnica poslov s svežnji

Statistični povzetek trgovanja
Segment Promet
(v 000 EUR)
Količina Število
poslov
Trg delnic - Prva kotacija 823,31 30.759 129
Trg delnic - Standardna kotacija 250,55 1.243 12
Trg obveznic - Obveznice 0,27 14 1
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Zakladne menice 0,00 0 0
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Komercialni zapisi 0,00 0 0
Skupaj 1.074,13 32.016 142

Razlaga tečajnice