Tečajnica Ljubljanske borze, 23.3.2017 Natisni Natisni | Zapri Zapri
Ljubljanska borza d.d.

Tečajnica

Tečajnica poslov s svežnji

Statistični povzetek trgovanja
Segment Promet
(v 000 EUR)
Količina Število
poslov
Trg delnic - Prva kotacija 1.053,96 22.570 129
Trg delnic - Standardna kotacija 27,35 1.470 4
Trg delnic - Vstopna kotacija 365,91 7.080 83
Trg obveznic - Obveznice 148,39 188 9
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Zakladne menice 0,00 0 0
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Komercialni zapisi 0,00 0 0
Skupaj 1.595,61 31.308 225

Razlaga tečajnice