Tečajnica Ljubljanske borze, 7.12.2016 Natisni Natisni | Zapri Zapri
Ljubljanska borza d.d.

Tečajnica

Tečajnica poslov s svežnji

Statistični povzetek trgovanja
Segment Promet
(v 000 EUR)
Količina Število
poslov
Trg delnic - Prva kotacija 3.825,01 74.451 476
Trg delnic - Standardna kotacija 2,41 127 4
Trg delnic - Vstopna kotacija 362,85 19.190 211
Trg obveznic - Obveznice 11,46 302 43
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Zakladne menice 0,00 0 0
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Komercialni zapisi 0,00 0 0
Skupaj 4.201,74 94.070 734

Razlaga tečajnice