Tečajnica Ljubljanske borze, 22.10.2014 Natisni Natisni | Zapri Zapri
Ljubljanska borza d.d.

Tečajnica

Tečajnica poslov s svežnji

Statistični povzetek trgovanja
Segment Promet
(v 000 EUR)
Količina Število
poslov
Trg delnic - Prva kotacija 872,48 22.490 163
Trg delnic - Standardna kotacija 115,16 3.439 31
Trg delnic - Vstopna kotacija 111,60 742 18
Trg obveznic - Obveznice 2,19 2 1
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Zakladne menice 0,00 0 0
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Komercialni zapisi 0,00 0 0
Skupaj 1.101,43 26.673 213

Razlaga tečajnice