Tečajnica Ljubljanske borze, 28.9.2016 Natisni Natisni | Zapri Zapri
Ljubljanska borza d.d.

Tečajnica

Tečajnica poslov s svežnji

Statistični povzetek trgovanja
Segment Promet
(v 000 EUR)
Količina Število
poslov
Trg delnic - Prva kotacija 1.860,02 56.693 469
Trg delnic - Standardna kotacija 26,97 998 14
Trg delnic - Vstopna kotacija 240,76 18.276 235
Trg obveznic - Obveznice 18,75 459 54
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Zakladne menice 0,00 0 0
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Komercialni zapisi 0,00 0 0
Skupaj 2.146,50 76.426 772

Razlaga tečajnice