Tečajnica Ljubljanske borze, 24.8.2016 Natisni Natisni | Zapri Zapri
Ljubljanska borza d.d.

Tečajnica

Tečajnica poslov s svežnji

Statistični povzetek trgovanja
Segment Promet
(v 000 EUR)
Količina Število
poslov
Trg delnic - Prva kotacija 1.329,88 37.580 195
Trg delnic - Standardna kotacija 42,93 119 9
Trg delnic - Vstopna kotacija 34,33 467 15
Trg obveznic - Obveznice 1,90 51 7
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Zakladne menice 0,00 0 0
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Komercialni zapisi 0,00 0 0
Skupaj 1.409,04 38.217 226

Razlaga tečajnice