Tečajnica Ljubljanske borze, 24.4.2014 Natisni Natisni | Zapri Zapri
Ljubljanska borza d.d.

Tečajnica

Tečajnica poslov s svežnji

Statistični povzetek trgovanja
Segment Promet
(v 000 EUR)
Količina Število
poslov
Trg delnic - Prva kotacija 3.103,91 84.401 208
Trg delnic - Standardna kotacija 263,93 7.075 41
Trg delnic - Vstopna kotacija 49,24 636 14
Trg obveznic - Obveznice 30,75 5.768 2
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Zakladne menice 0,00 0 0
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Komercialni zapisi 0,00 0 0
Skupaj 3.447,82 97.880 265

Razlaga tečajnice