Tečajnica Ljubljanske borze, 1.9.2015 Natisni Natisni | Zapri Zapri
Ljubljanska borza d.d.

Tečajnica

Tečajnica poslov s svežnji

Statistični povzetek trgovanja
Segment Promet
(v 000 EUR)
Količina Število
poslov
Trg delnic - Prva kotacija 391,89 18.213 138
Trg delnic - Standardna kotacija 9,88 235 10
Trg delnic - Vstopna kotacija 530,25 150.693 21
Trg obveznic - Obveznice 399,46 455 2
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Zakladne menice 0,00 0 0
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Komercialni zapisi 0,00 0 0
Skupaj 1.331,48 169.596 171

Razlaga tečajnice