Tečajnica Ljubljanske borze, 21.8.2014 Natisni Natisni | Zapri Zapri
Ljubljanska borza d.d.

Tečajnica

Tečajnica poslov s svežnji

Statistični povzetek trgovanja
Segment Promet
(v 000 EUR)
Količina Število
poslov
Trg delnic - Prva kotacija 1.342,69 109.600 184
Trg delnic - Standardna kotacija 157,48 7.046 37
Trg delnic - Vstopna kotacija 64,54 614 11
Trg obveznic - Obveznice 0,00 0 0
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Zakladne menice 0,00 0 0
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Komercialni zapisi 0,00 0 0
Skupaj 1.564,71 117.260 232

Razlaga tečajnice