Tečajnica Ljubljanske borze, 18.1.2017 Natisni Natisni | Zapri Zapri
Ljubljanska borza d.d.

Tečajnica

Tečajnica poslov s svežnji

Statistični povzetek trgovanja
Segment Promet
(v 000 EUR)
Količina Število
poslov
Trg delnic - Prva kotacija 612,18 36.697 168
Trg delnic - Standardna kotacija 11,92 435 5
Trg delnic - Vstopna kotacija 177,56 3.926 41
Trg obveznic - Obveznice 1,11 64 13
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Zakladne menice 0,00 0 0
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Komercialni zapisi 0,00 0 0
Skupaj 802,78 41.122 227

Razlaga tečajnice