Tečajnica Ljubljanske borze, 29.4.2016 Natisni Natisni | Zapri Zapri
Ljubljanska borza d.d.

Tečajnica

Tečajnica poslov s svežnji

Statistični povzetek trgovanja
Segment Promet
(v 000 EUR)
Količina Število
poslov
Trg delnic - Prva kotacija 457,21 25.866 88
Trg delnic - Standardna kotacija 13,68 1.200 3
Trg delnic - Vstopna kotacija 0,96 806 4
Trg obveznic - Obveznice 0,00 0 0
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Zakladne menice 0,00 0 0
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Komercialni zapisi 0,00 0 0
Skupaj 471,85 27.872 95

Razlaga tečajnice