Tečajnica Ljubljanske borze, 22.2.2017 Natisni Natisni | Zapri Zapri
Ljubljanska borza d.d.

Tečajnica

Tečajnica poslov s svežnji

Statistični povzetek trgovanja
Segment Promet
(v 000 EUR)
Količina Število
poslov
Trg delnic - Prva kotacija 1.291,58 41.693 239
Trg delnic - Standardna kotacija 43,62 1.330 10
Trg delnic - Vstopna kotacija 191,58 7.927 86
Trg obveznic - Obveznice 83,14 189 11
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Zakladne menice 0,00 0 0
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Komercialni zapisi 0,00 0 0
Skupaj 1.609,92 51.139 346

Razlaga tečajnice