Tečajnica Ljubljanske borze, 30.1.2015 Natisni Natisni | Zapri Zapri
Ljubljanska borza d.d.

Tečajnica

Tečajnica poslov s svežnji

Statistični povzetek trgovanja
Segment Promet
(v 000 EUR)
Količina Število
poslov
Trg delnic - Prva kotacija 1.255,63 42.274 103
Trg delnic - Standardna kotacija 245,07 10.918 32
Trg delnic - Vstopna kotacija 26,32 4.014 14
Trg obveznic - Obveznice 29,05 73 5
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Zakladne menice 0,00 0 0
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Komercialni zapisi 0,00 0 0
Skupaj 1.556,08 57.279 154

Razlaga tečajnice