Tečajnica Ljubljanske borze, 20.2.2019 Natisni Natisni | Zapri Zapri
Ljubljanska borza d.d.

Tečajnica

Tečajnica poslov s svežnji

Statistični povzetek trgovanja
Segment Promet
(v 000 EUR)
Količina Število
poslov
Trg delnic - Prva kotacija 2.173,21 45.348 91
Trg delnic - Standardna kotacija 29,30 5.959 10
Trg obveznic - Obveznice 0,00 0 0
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Zakladne menice 0,00 0 0
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Komercialni zapisi 0,00 0 0
Skupaj 2.202,51 51.307 101

Razlaga tečajnice