Tečajnica Ljubljanske borze, 1.7.2015 Natisni Natisni | Zapri Zapri
Ljubljanska borza d.d.

Tečajnica

Tečajnica poslov s svežnji

Statistični povzetek trgovanja
Segment Promet
(v 000 EUR)
Količina Število
poslov
Trg delnic - Prva kotacija 622,69 17.694 113
Trg delnic - Standardna kotacija 49,66 1.625 25
Trg delnic - Vstopna kotacija 128,16 28.097 11
Trg obveznic - Obveznice 106,39 14.155 4
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Zakladne menice 0,00 0 0
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Komercialni zapisi 0,00 0 0
Skupaj 906,91 61.571 153

Razlaga tečajnice