Tečajnica Ljubljanske borze, 2.9.2014 Natisni Natisni | Zapri Zapri
Ljubljanska borza d.d.

Tečajnica

Tečajnica poslov s svežnji

Statistični povzetek trgovanja
Segment Promet
(v 000 EUR)
Količina Število
poslov
Trg delnic - Prva kotacija 881,38 54.873 133
Trg delnic - Standardna kotacija 177,26 9.318 44
Trg delnic - Vstopna kotacija 212,55 4.884 29
Trg obveznic - Obveznice 10,23 711 3
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Zakladne menice 0,00 0 0
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Komercialni zapisi 0,00 0 0
Skupaj 1.281,41 69.786 209

Razlaga tečajnice