Tečajnica Ljubljanske borze, 24.10.2016 Natisni Natisni | Zapri Zapri
Ljubljanska borza d.d.

Tečajnica

Tečajnica poslov s svežnji

Statistični povzetek trgovanja
Segment Promet
(v 000 EUR)
Količina Število
poslov
Trg delnic - Prva kotacija 1.838,11 104.096 440
Trg delnic - Standardna kotacija 3,31 31 6
Trg delnic - Vstopna kotacija 226,53 16.938 167
Trg obveznic - Obveznice 5,11 246 32
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Zakladne menice 0,00 0 0
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Komercialni zapisi 0,00 0 0
Skupaj 2.073,07 121.311 645

Razlaga tečajnice