Tečajnica Ljubljanske borze, 26.5.2015 Natisni Natisni | Zapri Zapri
Ljubljanska borza d.d.

Tečajnica

Tečajnica poslov s svežnji

Statistični povzetek trgovanja
Segment Promet
(v 000 EUR)
Količina Število
poslov
Trg delnic - Prva kotacija 1.105,40 29.642 221
Trg delnic - Standardna kotacija 150,94 4.692 68
Trg delnic - Vstopna kotacija 198,75 1.228 42
Trg obveznic - Obveznice 500,93 611 7
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Zakladne menice 0,00 0 0
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Komercialni zapisi 0,00 0 0
Skupaj 1.956,03 36.173 338

Razlaga tečajnice