Tečajnica Ljubljanske borze, 29.7.2015 Natisni Natisni | Zapri Zapri
Ljubljanska borza d.d.

Tečajnica

Tečajnica poslov s svežnji

Statistični povzetek trgovanja
Segment Promet
(v 000 EUR)
Količina Število
poslov
Trg delnic - Prva kotacija 633,40 61.760 71
Trg delnic - Standardna kotacija 217,82 1.605 19
Trg delnic - Vstopna kotacija 46,93 1.089 25
Trg obveznic - Obveznice 706,90 720 17
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Zakladne menice 0,00 0 0
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Komercialni zapisi 447,21 450 1
Skupaj 2.052,26 65.624 133

Razlaga tečajnice