Tečajnica Ljubljanske borze, 31.3.2015 Natisni Natisni | Zapri Zapri
Ljubljanska borza d.d.

Tečajnica

Tečajnica poslov s svežnji

Statistični povzetek trgovanja
Segment Promet
(v 000 EUR)
Količina Število
poslov
Trg delnic - Prva kotacija 429,82 15.858 136
Trg delnic - Standardna kotacija 42,89 1.495 24
Trg delnic - Vstopna kotacija 49,10 1.136 20
Trg obveznic - Obveznice 0,55 46 4
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Zakladne menice 0,00 0 0
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Komercialni zapisi 0,00 0 0
Skupaj 522,36 18.535 184

Razlaga tečajnice