Tečajnica Ljubljanske borze, 30.7.2014 Natisni Natisni | Zapri Zapri
Ljubljanska borza d.d.

Tečajnica

Tečajnica poslov s svežnji

Statistični povzetek trgovanja
Segment Promet
(v 000 EUR)
Količina Število
poslov
Trg delnic - Prva kotacija 1.393,06 51.015 217
Trg delnic - Standardna kotacija 393,76 19.949 48
Trg delnic - Vstopna kotacija 99,54 1.584 23
Trg obveznic - Obveznice 41,61 98 1
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Zakladne menice 0,00 0 0
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Komercialni zapisi 0,00 0 0
Skupaj 1.927,97 72.646 289

Razlaga tečajnice