Tečajnica Ljubljanske borze, 24.4.2015 Natisni Natisni | Zapri Zapri
Ljubljanska borza d.d.

Tečajnica

Tečajnica poslov s svežnji

Statistični povzetek trgovanja
Segment Promet
(v 000 EUR)
Količina Število
poslov
Trg delnic - Prva kotacija 1.256,50 32.068 186
Trg delnic - Standardna kotacija 1.083,82 43.199 73
Trg delnic - Vstopna kotacija 111,85 1.642 25
Trg obveznic - Obveznice 25,42 2.303 3
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Zakladne menice 0,00 0 0
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Komercialni zapisi 0,00 0 0
Skupaj 2.477,60 79.212 287

Razlaga tečajnice