Tečajnica Ljubljanske borze, 25.7.2014 Natisni Natisni | Zapri Zapri
Ljubljanska borza d.d.

Tečajnica

Tečajnica poslov s svežnji

Statistični povzetek trgovanja
Segment Promet
(v 000 EUR)
Količina Število
poslov
Trg delnic - Prva kotacija 1.578,50 35.484 168
Trg delnic - Standardna kotacija 201,39 8.888 27
Trg delnic - Vstopna kotacija 67,74 1.211 17
Trg obveznic - Obveznice 0,00 0 0
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Zakladne menice 0,00 0 0
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Komercialni zapisi 0,00 0 0
Skupaj 1.847,63 45.583 212

Razlaga tečajnice