Tečajnica Ljubljanske borze, 1.10.2014 Natisni Natisni | Zapri Zapri
Ljubljanska borza d.d.

Tečajnica

Tečajnica poslov s svežnji

Statistični povzetek trgovanja
Segment Promet
(v 000 EUR)
Količina Število
poslov
Trg delnic - Prva kotacija 2.822,46 86.439 136
Trg delnic - Standardna kotacija 1.880,42 67.842 56
Trg delnic - Vstopna kotacija 125,17 766 33
Trg obveznic - Obveznice 0,27 16 2
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Zakladne menice 0,00 0 0
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Komercialni zapisi 0,00 0 0
Skupaj 4.828,31 155.063 227

Razlaga tečajnice