Tečajnica Ljubljanske borze, 27.5.2016 Natisni Natisni | Zapri Zapri
Ljubljanska borza d.d.

Tečajnica

Tečajnica poslov s svežnji

Statistični povzetek trgovanja
Segment Promet
(v 000 EUR)
Količina Število
poslov
Trg delnic - Prva kotacija 756,32 25.260 198
Trg delnic - Standardna kotacija 0,00 0 0
Trg delnic - Vstopna kotacija 3,08 1.851 14
Trg obveznic - Obveznice 134,27 138 7
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Zakladne menice 0,00 0 0
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Komercialni zapisi 0,00 0 0
Skupaj 893,66 27.249 219

Razlaga tečajnice