Tečajnica Ljubljanske borze, 17.4.2014 Natisni Natisni | Zapri Zapri
Ljubljanska borza d.d.

Tečajnica

Tečajnica poslov s svežnji

Statistični povzetek trgovanja
Segment Promet
(v 000 EUR)
Količina Število
poslov
Trg delnic - Prva kotacija 1.163,47 23.718 172
Trg delnic - Standardna kotacija 149,24 9.429 51
Trg delnic - Vstopna kotacija 210,39 1.733 20
Trg obveznic - Obveznice 11,70 200 4
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Zakladne menice 0,00 0 0
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Komercialni zapisi 0,00 0 0
Skupaj 1.534,80 35.080 247

Razlaga tečajnice