Tečajnica Ljubljanske borze, 20.11.2014 Natisni Natisni | Zapri Zapri
Ljubljanska borza d.d.

Tečajnica

Tečajnica poslov s svežnji

Statistični povzetek trgovanja
Segment Promet
(v 000 EUR)
Količina Število
poslov
Trg delnic - Prva kotacija 883,89 30.815 110
Trg delnic - Standardna kotacija 680,01 27.783 62
Trg delnic - Vstopna kotacija 205,09 2.289 30
Trg obveznic - Obveznice 6,58 24 3
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Zakladne menice 0,00 0 0
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Komercialni zapisi 0,00 0 0
Skupaj 1.775,57 60.911 205

Razlaga tečajnice