Tečajnica Ljubljanske borze, 27.7.2016 Natisni Natisni | Zapri Zapri
Ljubljanska borza d.d.

Tečajnica

Tečajnica poslov s svežnji

Statistični povzetek trgovanja
Segment Promet
(v 000 EUR)
Količina Število
poslov
Trg delnic - Prva kotacija 829,45 60.052 167
Trg delnic - Standardna kotacija 21,44 1.130 5
Trg delnic - Vstopna kotacija 3,61 673 8
Trg obveznic - Obveznice 126,43 152 8
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Zakladne menice 0,00 0 0
Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Komercialni zapisi 0,00 0 0
Skupaj 980,93 62.007 188

Razlaga tečajnice