BORZNI PODATKI PRODUKTI IN STORITVE ZA IZDAJATELJE BORZNI ČLANI O BORZI
Ljubljanska borza d.d.
Tečajnica
Indeksi
Seznam vrednostnih papirjev
Statistična poročila
Poizvedbe
Kontakti
HITRE POVEZAVE
Tečajnica
Seznam borznih članov
Seznam vrednostnih papirjev
Indeksi LJSE
Statistična poročila
Za medije
SEOnet
INFO HRAMBA
Osnovna stran > Borzni podatki
Kratkoročni VP
Oznaka
 
Opomba
VP Trgovalna oznaka kratkoročnega vrednostnega papirja. Uporablja se pri trgovanju z delnicami v sistemu Xetra. To oznako vnese vaš borzni posrednik v sistem, ko odda vaše naročilo.
Izdajatelj Skrajšano ime družbe izdajatelja kratkoročnega vrednostnega papirja.
Način trgovanja Oznaka načina trgovanja: neprekinjeno (N) ali avkcijsko (A).
Zaključni tečaj Zaključni tečaj kratkoročnega vrednostnega papirja v trgovalnem dnevu (v odstotkih).
% spremembe Sprememba tečaja v primerjavi s preteklim trgovalnim dnem (v odstotkih).
Datum spremembe Datum zadnje spremembe zaključnega tečaja.
Odpiralni tečaj Tečaj prvega posla z vp tega dne.
Najvišji tečaj Tečaj najvišjega posla z vp v trgovalnem dnevu.
Najnižji tečaj Tečaj najnižjega posla z vp v trgovalnem dnevu.
Promet v tisoč EUR   Vrednost kratkoročnih vrednostnih papirjev (prikazana v tisoč EUR), ki so bili kupljeni / prodani v zadnjem trgovalnem dnevu (šteto enkrat).
Promet v lotih Število kratkoročnih vrednostnih papirjev, ki so bile kupljeni / prodani v zadnjem trgovalnem dnevu.
Število poslov Število sklenjenih navadnih in aplikacijskih poslov.
Opombe   Razne opombe (glej seznam spodaj).

Opombe:
  • A - aplikacija (v primeru, ko so bili z vrednostnimi papirji sklenjeni le aplikacijski posli),
  • Z - začasna prekinitev trgovanja,
  • NP - podatek ni bil pravočasno poslan borzi.
Domov Kontakt Kazalo English
Iskanje:

po
PODATKI

SBITOP NA DAN 3.6.2020
Vrednost Absolutna sprememba Relativna sprememba
860,56 16,320 1,93

ADRPR NA DAN 3.6.2020
Vrednost Absolutna sprememba Relativna sprememba
982,89 19,290 2,00