BORZNI PODATKI PRODUKTI IN STORITVE ZA IZDAJATELJE BORZNI ČLANI O BORZI
Ljubljanska borza d.d.
Predstavitev borze
Katalog informacij javnega značaja
Pravila in drugi akti
Mednarodno delovanje
Za medije
Uporabne povezave
Strategija slovenskega trga kapitala
HITRE POVEZAVE
Tečajnica
Arhiv tečajev
Seznam borznih članov
Seznam vrednostnih papirjev
Indeksi LJSE
Statistična poročila
Za medije
SEOnet
INFO HRAMBA
Osnovna stran > O borzi
Ljubljanska borza in uvedba evra

Postopna odprava valute SIT
Na Ljubljanski borzi bomo staro valuto tolar iz naših sistemov odpravili postopoma. Na spletni strani bo tako tolar po 1.7.2007 ostal le še v tečajnici in v arhivu tolarskih tečajev, in sicer do konca leta 2007. S koncem leta 2007 bomo s spletne strani umaknili tudi področje Borza in uvedba evra. Vsa arhivska okolja do 31.12.2006 z vodilno valuto SIT pa bomo ohranili v borznem sistemu BorzaNet.

Dvojno označevanje cen v cenikih in na vseh računovodskih dokumentih je bilo ukinjeno s 3.7.2007, splošni in notranji pravni akti pa so bili prilagojeni na evro po tečaju zamenjave. V juliju in avgustu bomo pripravili kvantitativne zaokrožene vrednosti v evrih z utemeljitvijo za kriterije za izračun indeksov, kriterije za razvrstitev vp v načine trgovanja, naročila s skrito količino in posebnimi pogoji, kriterije za skupine S1 do S3, in velikost ponudbe pri vzdrževalcih likvidnosti. V oktobru pa predvidevamo sprejem novih Pravil in Navodil, ki bodo izključno v evrih.

Priprave borze na uvedbo evra

Slovenija je s 1. januarjem 2007 svojo denarno valuto tolar (SIT) nadomestila z valuto evro (€). Tem spremembam so morali slediti izdajatelji vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na Ljubljanski borzi, ter borzni člani. Zaradi zamenjave valute je bilo potrebno prilagoditi borzni trgovalni sistem, prav tako pa je Ljubljanska borza zaradi specifičnosti kapitalskega trga uvedla še nekaj drugih sprememb na samem področju trgovanja z vrednostnimi papirji.

Ljubljanska borza je postala v juniju 2004 članica Koordinacijskega odbora za tehnične priprave za uvedbo evra, v katerega so se vključile vse nadzorne institucije posameznih delov finančnega sistema, pristojna ministrstva in združenja ter nekatere druge slovenske institucije. Koordinacijski odbor je predstavljal osrednje telo za medsektorska usklajevanja tehničnih priprav in aktivnosti pri uvedbi evra v Sloveniji.

V okviru Koordinacijskega odbora se je oblikovala tudi posebna podskupina: Skupina za kapitalski trg pod koordinatorstvom Agencije za trg vrednostnih papirjev. Podrobneje o aktivnostih Koordinacijskega odbora in Skupine za kapitalski trg si lahko preberete na spletni strani Agencije za trg vrednostnih papirjev.

Na Ljubljanski borzi smo v lanskem letu identificirali naslednja glavna področja, ki so zadevala uvedbo evra:

  • trgovalni sistem borze,
  • borzna tečajnica in drugi statistični podatki borze,
  • izdajatelji,
  • borzni člani in informacijski sistemi,
  • pravni akti borze.

 

Prilagoditev podatkov na borzni spletni strani

Podatki do 31. 12. 2006, ki so se prikazovali na borzni spletni strani, so se s 1. 1. 2007 pretvorili v evro na enak način kot podatki v BorzaNetu. Pri pretvorbi podatkov iz računovodskih izkazov se je uporabil povprečni letni srednji tečaj BS za izkaz poslovnega izida in izkaz finančnega izida oz. srednji tečaj BS na zadnji dan v obdobju za bilanco stanja. Podatki, ki so se do 31. 12. 2006 prikazovali na borzni spletni strani v dveh valutah, se od 1. 1. 2007 prikazujejo le v EUR.

Informacija o uvajanju evra na Ljubljanski borzi ( PDF 100 KB)