BORZNI PODATKI PRODUKTI IN STORITVE ZA IZDAJATELJE BORZNI ČLANI O BORZI
Ljubljanska borza d.d.
Predstavitev borze
Katalog informacij javnega značaja
Pravila in drugi akti
Mednarodno delovanje
Za medije
Uporabne povezave
Strategija slovenskega trga kapitala
HITRE POVEZAVE
Tečajnica
Arhiv tečajev
Seznam borznih članov
Seznam vrednostnih papirjev
Indeksi LJSE
Statistična poročila
Za medije
SEOnet
INFO HRAMBA
Osnovna stran > Predstavitev borze
Zgodovina borze
Borza od leta 1924 do 1942

Dne, 18. avgusta 1924 je bil prvi poslovni dan na prvi borzi v Ljubljani, ki je poslovala z vrednostnimi papirji, imenovanimi efekti oziroma vrednotami in z blagom. Dva dni pred prvim trgovanjem, pa je potekala tudi slavnostna otvoritev. Prvi poslovni prostori so bili v današnji Filharmoniji, izvoljeni predsednik borze pa je bil Dragotin Hribar.

Ob otvoritvi se je na borzi na področju vrednostnih papirjev trgovalo s 27 papirji, med katerimi je bilo najvec državnih, ostali pa so bili vrednostni papirji predvsem slovenskih denarnih zavodov in industrijskih podjetij. Med izdajatelji papirjev so bili tudi nekateri predhodniki današnjih znanih slovenskih podjetij, kot npr. Pivovarna Union, Ljubljana; Union, hotelska in stavbinska, d. d., Ljubljana; Tekstilna, Kocevje; Trboveljska premogokopna družba, Ljubljana; Tovarna dušika, Ruše; Združene papirnice, Ljubljana itd ...

V prvih treh letih poslovanja predvojne borze je bilo najvec prometa ustvarjenega v trgovanju z blagom. Od leta 1927, ko je bil dovoljen tudi promet z devizami in valutami, pa je devizni promet postal prevladujoc.

Osnovni akt borze je bil statut, ki ga je moral podpisati minister za trgovino in industrijo. Statut je med drugim dolocal tudi vsebino trgovanja na borzi, formalnosti o poslovanju, pogoje vclanjevanja, pravice in dolžnosti clanov borze in ostale pomembne dolocbe.

Posledice druge svetovne vojne je cutila tudi takratna borza in z letom 1942 ni bilo prakticno vec nikakršnega prometa z devizami, valutami in efekti, po koncu vojne pa tudi ni vec obstajala. Po skoraj 50- letni prekinitvi je bila 26. decembra 1989 ustanovljena Ljubljanska borza - delniška družba, Ljubljana, ki je dobre tri mesece kasneje zacela tudi redno poslovati z razlicnimi financnimi instrumenti.

Kronologija Ljubljanske borze od leta 1989 do danes

Domov Kontakt Kazalo English
Iskanje:

po
po
PODATKI
Vrednost Sprememba
812,28 -0,22%

Oznaka
delnice
Tečaj
(v EUR) 
Sprememba
tečaja
GRVG 11,8500 0,00%
IEKG 2,7000 0,00%
KRKG 55,2000 1,10%
LKPG 28,8000 -4,00%
MELR 22,4000 0,00%
PETG 325,0000 0,00%
POSR 15,2000 -1,30%
TLSG 67,0000 1,52%
ZVTG 28,5000 0,00%

Oznaka delnice Tečaj
(v EUR)
Sprememba
tečaja
Rasti
UKIG 16,9000 1,81%
TLSG 67,0000 1,52%
KRKG 55,2000 1,10%
 
Padci
KDHR 47,6000 -4,42%
LKPG 28,8000 -4,00%
CICG 211,0000 -3,65%