BORZNI PODATKI PRODUKTI IN STORITVE ZA IZDAJATELJE BORZNI ČLANI O BORZI
Ljubljanska borza d.d.
Predstavitev borze
Katalog informacij javnega značaja
Pravila in drugi akti
Mednarodno delovanje
Za medije
Uporabne povezave
Strategija slovenskega trga kapitala
HITRE POVEZAVE
Tečajnica
Arhiv tečajev
Seznam borznih članov
Seznam vrednostnih papirjev
Indeksi LJSE
Statistična poročila
Za medije
SEOnet
INFO HRAMBA
Osnovna stran > Za medije
OBJAVA KODEKSA ENOTNIH STANDARDOV IN NAČEL DEVIZNEGA TRGA

Banka Slovenije je izrazila zavezo k spoštovanju in spodbujanja Kodeksa ter upoštevanju njegovih določb pri trgovanju na deviznem trgu.

25. maja 2017 je bil objavljen nov Kodeks enotnih standardov in načel deviznega trga (v nadaljevanju: kodeks) in povezani mehanizmi spoštovanja kodeksa (www.globalfxc.org). To je pomembna globalna pobuda za spodbujanje trdnega, poštenega, likvidnega, odprtega in transparentnega deviznega trga z visokimi etičnimi standardi, za kar se zavzemajo tudi številne centralne banke, finančna združenja ter nekateri regulatorji (EBA, FCA). Kodeks je oblikovala skupina FXWG (Foreign Exchange Working Group), ki deluje pod okriljem Banke za mednarodne poravnave (BIS) in jo sestavljajo tako predstavniki zasebnega sektorja, kot tudi predstavniki centralnih bank. Kodeks je namenjen vsem deležnikom, tako kupcem kot prodajalcem, pa tudi ne-bančnim udeležencem in trgovalnim platformam. Kodeks sicer ne predstavlja pravnih zavez za tržne udeležence, temveč vzpostavlja okvir načelnih pravil ter dobrih praks, po katerih naj bi se zgledovali vsi deležniki na svetovnem deviznem trgu. Hkrati z objavo kodeksa je bil ustanovljen tudi Globalni odbor za devizno trgovanje (GFXC – Global Foreign Exchange Committe), ki je zadolžen posodabljanje in nadziranje kodeksa. Vsebina kodeksa in dodatne informacije so na voljo na spletni strani www.globalfxc.org.

Banka Slovenije je v okviru mandata razširitve zavedanja in spodbujanja spoštovanja kodeksa na svoji spletni dne 25. maja 2017 objavila sporočilo za javnost (https://www.bsi.si/iskalniki/sporocila-za-javnost.asp?VsebinaId=19911&MapaId=137#19911), v katerem je izražena zaveza k spoštovanju in spodbujanju kodeksa ter upoštevanju njegovih določb pri trgovanju na deviznem trgu.