BORZNI PODATKI PRODUKTI IN STORITVE ZA IZDAJATELJE BORZNI ČLANI O BORZI
Ljubljanska borza d.d.
Struktura trga in produkti
Trgovanje
Podatkovne storitve
Indeksi
Za člane
Za izdajatelje
SEOnet
INFO HRAMBA
Dogodki in seminarji
Nagrade
Publikacije
Pogosta vprašanja
Slovar borznih izrazov
Ceniki
HITRE POVEZAVE
Tečajnica
Arhiv tečajev
Seznam borznih članov
Seznam vrednostnih papirjev
Indeksi LJSE
Statistična poročila
Za medije
SEOnet
INFO HRAMBA
Osnovna stran > Struktura trga in produkti
Okrogla miza: Uvedba večstranskega trgovalnega sistema (Multilateral Trading Facility) v Sloveniji

Ljubljanska borza bo 6. marca 2017 ob 14. uri organizirala okroglo mizo z naslovom  ''Uvedba večstranskega trgovalnega sistema (Multilateral Trading Facility) v Sloveniji''.

Ljubljanska borza obrača nov list svojega delovanja, kar dokazuje z mnogimi že udejanjenimi projekti, kot je vključitev v SEE Link, in projekti, ki so v teku, kot je zagon platforme za start-up-e ter platforme za mala in srednje velika podjetja. Eden večjih in pomembnejših projektov, ki bo predvidoma 6. marca 2017 doživel svojo implementacijo, pa je uvedba novega trga v Sloveniji, trga SI ENTER, ki je večstranski trgovalni sistem (Multilateral Trading Facility - MTF). MTF-i so razširjeni po vsej Evropi, saj imajo svojega Anglija, Nemčija, Avstrija, Hrvaška in številne druge države. Marca bo tako po zaslugi Ljubljanske borze tudi Slovenija prvič dobila svoj MTF trg.

S trgom SI ENTER bomo postavili alternativni trg borznemu trgu, na katerem se bo trgovalo s pestrim in bogatim naborom investicijskih priložnosti raznovrstnih panog slovenskega gospodarstva, ki drugače niso na voljo na borznem trgu. Na njem bodo vlagatelji torej imeli dostop do delnic, obveznic in komercialnih zapisov, ki ne kotirajo na borznem trgu. Prednost trga SI ENTER za vlagatelje je torej predvsem v tem, da vlagateljem omogoča lažji vstop in izstop iz lastništva ne-tržnih vrednostnih papirjev na pregleden in transparenten način ter pod tržnimi pogoji, ki jih oblikujeta ponudba in povpraševanje. 

Tako nam je v največje veselje napovedati okroglo mizo, na kateri se bomo dotaknili vseh področij uvedbe SI ENTER trga v Sloveniji in kaj bo ta vlagateljem in družbam, ki bodo vanj vključene, doprinesel.

Program dogodka:

14.00-14.15 Predstavitev trga SI ENTER, mag. Aleš Ipavec, Ljubljanska borza
14.15-15.15

Okrogla miza 'Uvedba večstranskega trgovalnega sistema (Multilateral Trading Facility) v Sloveniji'

Sodelujoči

  • g. Matjaž Bernik, član uprave, Ilirika
  • g. Sandi Kozina, vodja trgovanja, GBD
  • g. Primož Cencelj, CFA, samostojni upravitelj, KD Skladi
  • g. Mitja Tomažinčič, vodja poslovalnice za trgovanje s finančnimi instrumenti, NLB
  • mag. Aleš Ipavec, predsednik uprave, Ljubljanska borza

Okroglo mizo bo vodil g. Karel Lipnik, Finance.

15.15 - 16.00 Druženje ob prigrizku

Za informacije o dogodku pišite na kabinet-uprave@ljse.si ali pokličite na 01 471 02 12.