Ljubljanska borza d.d.
TRGOVALNI PODATKI PODROBNOSTI TRGOVANJA IZDAJATELJI IN VP PRAVILA IN DRUGI AKTI KONTAKT
Trgovalni podatki

Podatki zadnjega trgovalnega dne


Arhiv trgovanja

Izberite datum: Izberite datum Prikaži

Promet na SI ENTER trgu na dan 19.09.2018 ob 15:30
Segment Promet
(v 000 EUR)
Število poslov Število
izdaj
Delnice 12,49 5 61
Obveznice 0,00 0 1
Skupaj 12,49 5 62

Največje spremembe vrednosti na dan 20.09.2018 ob 09:22
Oznaka delnice Tečaj
(v EUR)
Število
poslov
Relativna
sprememba
Rasti
-      
 
Padci
-      

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana 2018 | Izvedba: Inetis | Pogoji uporabe | Osebni podatki