Ljubljanska borza d.d.
TRGOVALNI PODATKI PODROBNOSTI TRGOVANJA IZDAJATELJI IN VP PRAVILA IN DRUGI AKTI KONTAKT
Trgovalni podatki

Podatki zadnjega trgovalnega dne


Arhiv trgovanja

Izberite datum: Izberite datum Prikaži
V kolikor želite prejemati dnevni povzetek trgovanja s trga SI ENTER na vaš elektronski naslov, nam pošljite sporočilo na datafeed@ljse.si z naslovom: PRIJAVA NA POVZETEK TRGOVANJA SI ENTER.

Promet na SI ENTER trgu na dan 14.11.2019 ob 15:30
Segment Promet
(v 000 EUR)
Število poslov Število
izdaj
Delnice 0,00 0 56
Obveznice 0,00 0 2
Skupaj 0,00 0 58

Največje spremembe vrednosti na dan 14.11.2019 ob 15:30
Oznaka delnice Tečaj
(v EUR)
Število
poslov
Relativna
sprememba
Rasti
-      
 
Padci
-      

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana 2018 | Izvedba: Inetis | Pogoji uporabe | Osebni podatki