Ljubljanska borza d.d.
TRGOVALNI PODATKI PODROBNOSTI TRGOVANJA IZDAJATELJI IN VP PRAVILA IN DRUGI AKTI KONTAKT

SI ENTER je večstranski sistem trgovanja (ang. multilateral trading facility - MTF), katerega upravlja Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana.

SI ENTER omogoča trgovanje z vrednostnimi papirji, ki niso uvrščeni na borzni trg in v primerjavi z OTC trgom zagotavlja transparentnejše ter boljše oblikovanje tečajev.

Pri investiranju v vrednostne papirje, s katerimi se trguje na trgu SI ENTER, morajo vlagatelji vzeti v obzir naslednje:

 • ta trg predstavlja alternativni trg borznemu trgu;
 • na tem trgu se, v primerjavi z borznim trgom, zahteva nižja transparentnost poslovanja, zaradi česar prinaša trgovanje z vrednostnimi papirji na tem trgu večja investicijska tveganja.
Trg SI ENTER je razdeljen na naslednja segmenta:
 • segment ENTER,
 • segment PROGRESS.

 

SEGMENT ENTER
 • Podsegment ENTER DELNICE Advance - podsegment z višjo transparentnostjo poslovanja, v podsegment Advance se uvrstijo delnice na podlagi zahteve izdajatelja;
 • Podsegment ENTER DELNICE Basic - podsegment z nižjo transparentnostjo poslovanja, v katerega se uvrstijo delnice na pobudo borze;
 • Podsegment ENTER OBVEZNICE, v katerega se uvrstijo obveznice na podlagi zahteve izdajatelja;
 • Podsegment ENTER KOMERCIALNI ZAPISI, v katerega se uvrstijo komercialni zapisi na podlagi zahteve izdajatelja.
SEGMENT PROGRESS
 • Podsegment PROGRESS DELNICE, v katerega se uvrstijo delnice na podlagi zahteve izdajatelja;
 • Podsegment PROGRESS OBVEZNICE, v katerega se uvrstijo obveznice na podlagi zahteve izdajatelja;
 • Podsegment PROGRESS KOMERCIALNI ZAPISI, v katerega se uvrstijo komercialni zapisi na podlagi zahteve izdajatelja.

Zahteve glede transparentnosti poslovanja na posameznem segmentu so podrobneje opisane v Pravilih SI ENTER.

Trgovanje na SI ENTER poteka v skladu s Pravili tega trga, Zakonom o trgu finančnih instrumentov in podzakonskimi akti Agencije za trg vrednostnih papirjev ter evropskimi predpisi glede preprečevanja prepovedane zlorabe trga.

Seznam mest, na katerih je možno pridobiti informacije o vrednostnem papirju ter o njegovem izdajatelju: Priponka.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana 2018 | Izvedba: Inetis | Pogoji uporabe | Osebni podatki