Ljubljanska borza d.d.
TRGOVALNI PODATKI PODROBNOSTI TRGOVANJA IZDAJATELJI IN VP PRAVILA IN DRUGI AKTI KONTAKT

SI ENTER je vecstranski sistem trgovanja (ang. multilateral trading facility - MTF), katerega upravlja Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana.

SI ENTER omogoca trgovanje z vrednostnimi papirji, ki niso uvršceni na borzni trg in v primerjavi z OTC trgom zagotavlja transparentnejše ter boljše oblikovanje tecajev.

Pri investiranju v vrednostne papirje, s katerimi se trguje na trgu SI ENTER, morajo vlagatelji vzeti v obzir naslednje:

 • ta trg predstavlja alternativni trg borznemu trgu;
 • na tem trgu se, v primerjavi z borznim trgom, zahteva nižja transparentnost poslovanja, zaradi cesar prinaša trgovanje z vrednostnimi papirji na tem trgu vecja investicijska tveganja.
Trg SI ENTER je razdeljen na naslednje segmente:
 • segment ADVANCE,
 • segment BASIC
 • segment PROGRESS.

 

SEGMENT ADVANCE
 • Podsegment ADVANCE DELNICE - podsegment z najvišjo transparentnostjo poslovanja, kamor se na podlagi zahteve izdajatelja uvrstijo delnice, delnicam enakovredni vrednostni papirji, ki predstavljajo delež v kapitalu ali clanskih pravicah pravnih oseb in potrdila o deponiranju v zvezi z delnicami in njim enakovrednimi vrednostnimi papirji;
 • Podsegment ADVANCE OBVEZNICE - posegment, v katerega se na podlagi zahteve izdajatelja uvrstijo obveznice, druge vrste vrednostnih papirjev, ki vsebujejo denarno obveznost izdajatelja in potrdila o deponiranju v zvezi s temi vrednostnimi papirji;
 • Podsegment ADVANCE KOMERCIALNI ZAPISI, v katerega se uvrstijo komercialni zapisi na podlagi zahteve izdajatelja.
SEGMENT BASIC
 • Podsegment DELNICE SLOVENIJA - podsegment z nižjo transparentnostjo poslovanja, kamor se uvrstijo delnice slovenskih izdajateljev na pobudo borze. 
SEGMENT PROGRESS
 • Podsegment PROGRESS DELNICE - podsegment, v katerega se na podlagi zahteve izdajatelja uvrstijo delnice, delnicam enakovredni vrednostni papirji, ki predstavljajo delež v kapitalu ali clanskih pravicah pravnih oseb in potrdila o deponiranju v zvezi z delnicami in njim enakovrednimi vrednostnimi papirji;
 • Podsegment PROGRESS OBVEZNICE, posegment, v katerega se na podlagi zahteve izdajatelja uvrstijo obveznice, druge vrste vrednostnih papirjev, ki vsebujejo denarno obveznost izdajatelja in potrdila o deponiranju v zvezi s temi vrednostnimi papirji;
 • Podsegment PROGRESS KOMERCIALNI ZAPISI, v katerega se uvrstijo komercialni zapisi na podlagi zahteve izdajatelja.

Zahteve glede transparentnosti poslovanja na posameznem segmentu so podrobneje opisane v Pravilih SI ENTER.

Trgovanje na SI ENTER poteka v skladu s Pravili tega trga, Zakonom o trgu financnih instrumentov in podzakonskimi akti Agencije za trg vrednostnih papirjev ter evropskimi predpisi glede preprecevanja prepovedane zlorabe trga.

Seznam mest, na katerih je možno pridobiti informacije o vrednostnem papirju ter o njegovem izdajatelju: Priponka.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana 2020 | Izvedba: Inetis | Pogoji uporabe | Osebni podatki