BORZNI PODATKI PRODUKTI IN STORITVE ZA IZDAJATELJE BORZNI ČLANI O BORZI
Ljubljanska borza d.d.
Predstavitev borze
Katalog informacij javnega značaja
Pravila in drugi akti
Mednarodno delovanje
Za medije
Uporabne povezave
Strategija slovenskega trga kapitala
HITRE POVEZAVE
Tečajnica
Arhiv tečajev
Seznam borznih članov
Seznam vrednostnih papirjev
Indeksi LJSE
Statistična poročila
Za medije
SEOnet
INFO HRAMBA
Osnovna stran > O borzi
Svet izdajateljev in Svet članov pri Ljubljanski borzi

V okviru Ljubljanske borze sta v prvi polovici leta 2010 začela z delovanjem Svet članov in Svet izdajateljev, nova organa za podporo razvoja kapitalskega trga v Sloveniji.

Oba Sveta delujeta na strateškem nivoju in Ljubljanski borzi podajala usmeritve in pobude glede pomembnih vprašanj trga kapitala, predvsem spremljanje smernic razvoja korporativnega upravljanja, razvoja sistemov borznega trgovanja, poravnave in finančnih produktov, nadaljnjega razvoja ter ostalih pomembnih aktivnosti na področju borznih članov in izdajateljev. Člani sveta funkcijo opravljajo v interesu vseh članov in izdajateljev ter v interesu razvoja kapitalskega trga.

Svet borznih članov sestavljajo najpomembnejši udeleženci slovenskega kapitalskega trga.

Svet izdajateljev sestavljajo najpomembnejša slovenska podjetja, uvrščena na organizirani trg Ljubljanske borze.

 

Svet članov Ljubljanske borze:

mag. Simon Mastnak, direktor sektorja zasebnega kapitala Generali Investments
g. Igor Štemberger, predsednik uprave Ilirika BPH, d.d.
mag. Stanislava Zadravec Caprirolo, direktorica Združenje bank Slovenije
ga. Martina Štefančič Vrščaj, vodja oddelka poslovanja z vrednostnimi papirji BKS Bank AG, Bančna podružnica
g. Mitja Tomažinčič, direktor Sektorja investicijskega bančništva in skrbniških storitev NLB, d.d.

 

Svet izdajateljev Ljubljanske borze:

mag. Brane Kastelec, direktor finančnega sektorja Krka, d.d., Novo mesto
mag. Polona Pirš Zupančič, članica uprave Pozavarovalnica Sava, d.d.
mag. Uroš Ivanc, član uprave Zavarovalnica Triglav, d.d.
mag. Barbara Jama Živalič, vodja IR Petrol, d.d., Ljubljana
dr. Vida Žurga, članica uprave Telekom Slovenije, d.d.
ga. Uršula Kovačič Košak, direktorica finančnih trgov NLB, d.d.
Domov Kontakt Kazalo English
Iskanje:

po
PODATKI

SBITOP NA DAN 21.9.2020
Vrednost Absolutna sprememba Relativna sprememba
831,10 -9,060 -1,08

ADRPR NA DAN 21.9.2020
Vrednost Absolutna sprememba Relativna sprememba
973,07 -5,670 -0,58