BORZNI PODATKI PRODUKTI IN STORITVE ZA IZDAJATELJE BORZNI ČLANI O BORZI
Ljubljanska borza d.d.
Zakaj in kako na borzo
V kateri segment sodite
Storitve za izdajatelje
LJSEPRVA
SEOnet
INFO HRAMBA
Nagrade
Predpisi, brošure, ceniki
Kontakti in povezave
HITRE POVEZAVE
Tečajnica
Arhiv tečajev
Seznam borznih članov
Seznam vrednostnih papirjev
Indeksi LJSE
Statistična poročila
Za medije
SEOnet
INFO HRAMBA
Osnovna stran
Pomembna obvestila za izdajatelje
2017
22.12.2017

Obvestilo vsem izdajateljem borznega trga

Začetek veljave Sprememb in dopolnitev Pravil borze in novih navodil

Več ( PDF 208 KB)

10.11.2017

Obvestilo vsem izdajateljem borznega trga

Pravila borze in Navodila za trgovanje - zacetek veljave in uporabe

Vec ( PDF 96KB)

29.8.2017

Obvestilo vsem izdajateljem borznega trga

Seznanitev s prihajajocimi spremembami pravnih aktov borze in Cenika za storitve borze

Vec ( PDF 96KB)

8.5.2017

Obvestilo vsem izdajateljem borznega trga

Priporocila borze - zacetek veljave in uporabe

Vec ( PDF 48KB)

3.2.2017

Obvestilo vsem izdajateljem borznega trga

Pravila, Navodila in Priporocila borze - zacetek veljave in uporabe

Vec ( PDF 60 KB)

2016
27.12.2016

Obvestilo vsem izdajateljem borznega trga

Uskladitev s predpisi EU - sprememba Navodil za shranjevanje informacij v INFO HRAMBO

Vec ( PDF 72KB)

16.12.2016

Obvestilo za javnost

Porocilo o analizi skladnosti s Kodeksom v letu 2015

Vec na SEOnet 

1.12.2016

Obvestilo za javnost

Prakticni napotki za kakovostna pojasnila

Vec na SEOnet 

25.11.2016

Obvestilo vsem izdajateljem borznega trga

Uskladitev s predpisi EU - sprememba Navodil za shranjevanje informacij v INFO HRAMBO in Splošnih pogojev za SEO in INFO HRAMBO

Vec ( PDF 60 KB)

15.11.2016

Obvestilo vsem izdajateljem borznega trga

Izredna revizija kriterijev likvidnosti

Vec ( PDF  3.190 KB)

11.11.2016

Obvestilo vsem izdajateljem borznega trga

Sprememba priporocenega casa za objave v sistemu SEOin

Vec ( PDF 230 KB) 
7.11.2016

Obvestilo za javnost

Podpisan nov Kodeks upravljanja javnih delniških družb

Vec na SEOnet

2.11.2016

Obvestilo vsem izdajateljem borznega trga

Pravila, Navodila in Priporocila borze - zacetek veljave in uporabe

Vec ( PDF 80 KB)

4.10.2016

Obvestilo vsem izdajateljem borznega trga

Podaljšanje casa trgovanja na Ljubljanski borzi

Vec ( PDF 311 KB)

23.8.2016

Obvestilo vsem izdajateljem borznega trga

Redna revizija kriterijev likvidnosti

Vec ( PDF 957 KB)

7.6.2016

Obvestilo vsem izdajateljem borznega trga

Sprememba Cenika za storitve Ljubljanske borze

Vec ( PDF 265 KB)

2015
7.9.2015

Obvestilo vsem izdajateljem borznega trga

Redna revizija kriterijev likvidnosti

Vec ( PDF 1.000 KB)

13.4.2015

Okrožnica vsem izdajateljem borznega trga

Priporocila izdajateljem borznega trga

Vec ( PDF 1.623 KB)

2014
11.11.2014

Obvestilo vsem izdajateljem borznega trga

Pravila in navodila borze - zacetek veljave in uporabe

Vec ( PDF 551 KB)

25.8.2014

Obvestilo vsem izdajateljem borznega trga

Redna revizija kriterijev likvidnosti

Vec ( PDF 3.055 KB)

25.4.2014

Obvestilo vsem izdajateljem borznega trga

Sprememba Cenika za storitve Ljubljanske borze

Vec ( PDF 630 KB)

31.3.2014

Obvestilo vsem izdajateljem borznega trga

Posvetovanje o spremembah Priporocil in druge spremembe, vezane na izdajatelje

Vec ( PDF 1.900 KB)

17.3.2014

Obvestilo vsem izdajateljem borznega trga

Spremembe, vezane na trgovanje

Vec ( PDF 500 KB)

7.2.2014

Obvestilo vsem izdajateljem borznega trga

Sprememba Pravil borze in Navodil za izdajatelje

Vec (  PDF 500 KB)

2013
18.11.2013

Obvestilo vsem izdajateljem obveznic

Vpliv novele ZBan-1L na trgovanje z vrednostnimi papirji na borznem trgu

Vec ( 67 KB)

15.4.2013

Obvestilo vsem izdajateljem borznega trga

Sprememba Cenika za storitve izdajateljev in postopek podpisa pogodb o kotaciji

Vec ( PDF 129 KB)

Vec ( PDF 233 KB)

14.2.2013

Obvestilo vsem izdajateljem borznega trga

Spremembe intervalov gibanja tecaja pri prekinitvenih avkcijah

Vec ( PDF 379 KB)

1.2.2013

Spremembe Priporocil javnim družbam za obvešcanje (4. verzija)

Vec ( PDF 332 KB)

Vec ( PDF 1,05 MB)

2012
18.12.2012

Sklep o spremenjenem urniku delovanja SEO v zadnjem tednu 2012

Vec ( PDF 433 KB)

17.12.2012

Priporocila ocenjevalne Komisije za nagrado Portal 2012

Vec ( PDF 233 KB)

30.11.2012

Gradivo s srecanja izdajateljev Ljubljanske borze z dne 29. november 2012

Program

Vec ( PDF 148 KB)

Aktualno na Ljubljanski borzi: Napoved sprememb Priporocil za obvešcanje; ga. Helena Ulaga Kitek, Ljubljanska borza

Vec ( PDF 344 KB)

Kodeks upravljanja v Sloveniji: Raziskava o kvaliteti v izjavah o upravljanju in prakticni napotki; ga. Simona Jamnik Cok, ga. Marija Valentincic Pregelj, delovna skupina za prenovo Kodeksa

Vec ( PDF 609 KB)

Anketa financnih direktorjev Srednje Evrope: Slovenija najbolj pesimisticna; g. Janez Škrubej, g. Andrej Koprivec, Deloitte

Vec ( PDF 647 KB)

 

10.10.2012

Obvestilo vsem izdajateljem borznega trga

Analiza razkritij odstopanj v izjavah o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb 2012

Vec ( PDF 677 KB)

26.9.2012

Obvestilo vsem izdajateljem borznega trga

Podaljšanje urnika objav na SEOnetu ter priporocila glede casa objav posamicnih informacij

Vec (PDF 1,71 MB)

21.9.2012

Obvestilo vsem izdajateljem borznega trga

Sprememba Pravil borze in Navodil za izdajatelje

Vec (PDF 1,69MB)

6.7.2012

Obvestilo uporabnikom SEO in INFO HRAMBA sistema

Sprememba višine nadomestil za SEO in INFO HRAMBO ter priporocila glede obvešcanja v primeru tiskovnih konferenc

Vec (PDF 1,58MB)

22.5.2012

Obvestilo vsem borznim družbam

Sprememba urnika objav na SEOnet s 1. junijem 2012 in priporocena praksa glede casa objav

Vec (PDF 284KB)

 

Sprememba Navodil za izdajatelje

10.5.2012

Obvestilo vsem borznim družbam

Vabilo na predavanje dr. Wayne Visser: Doseganje dodane vrednosti skozi napredne oblike vodenja podjetij

Vec ( PDF 1.623 KB)

27.3.2012

Gradivo s srecanja izdajateljev Ljubljanske borze z dne 27. marec 2012

Novi izvedbeni standardi za korporacijska dejanja ob uporabi poravnalne platforme TARGET2-Securities: g. Vid Slamic, KDD

Vec ( PDF 374 KB)

Spremembe Pravil LJSE in delovanja SEO sistema: ga. Helena Ulaga Kitek, Ljubljanska borza

Vec ( PDF 223 KB)

Okrogla miza z naslovom "Kaj o poslovanju slovenskih podjetij v 2011 menijo slovenski analitiki in kakšno poslovanje napovedujejo za 2012": moderator g. Simon Mastnak, udeleženca g. Sašo Stanovnik, Skupina Alta, g. Andraž Grahek, KD Skladi

Vec ( PDF 507 KB)

Kako avstrijska podjetja pridobivajo in komunicirajo z vlagatelji in analitiki,  ga. Marlene Binder, C.I.R.A, Austria

Vec ( PDF 76 KB)

5.3.2012

Obvestilo vsem borznim družbam

Srecanje z izdajatelji dne 27. marca 2012

Vec (PDF 145KB)

2011
15.12.2011

Obvestilo vsem borznim družbam

Priporocila ocenjevalne komisije za nagrado Portal borznim družbam

Vec (PDF 160KB)

25.10.2011

Gradivo s Srecanja izdajateljev Ljubljanske borze in Okrogle mize, 25. 10. 2011

Povezovanje trgov v okviru skupine CEESEG in Strategija borze: g. Andrej Šketa, predsednik uprave Ljubljanske borze

Vec (PDF 106KB)

Trenutno makroekonomsko stanje in projekcije prihodnjega razvoja: mag. Boštjan Vasle, UMAR

Vec (PDF 6.775KB)

 

  • Kako lahko kapitalski trg pomaga podjetjem pri financiranju razvoja

Razmere na kapitalskih trgih: g. Martin Hinteregger, Erste Bank

Vec (PDF 1.732 KB)

Dokapitalizacije in podjetniške obveznice – primer Dunajske borze: mag. Henriette Lininger, Dunajska borza

 Vec (PDF 112 KB)

Listing partnerstvo in kaj le-ta lahko naredi za izdajatelja: dr. Filip Ogris Martic in mag. Patrick Andersen, Jürgen Müller, Management Partners

Vec (PDF 276 KB)

 

  • Alternativni viri financiranja in storitve za izdajatelje

Komercialni zapisi: mag. Benjamin Jošar, KD banka in Matej Tomažin, KD Skladi

Vec (PDF 206 KB)

Storitve za dvig zaupanja delnicarjev: mag. Sašo Stanovnik, Alta Invest

Vec (PDF 143 KB)

 

  • Okrogla miza: Strategija in ucinki državnega lastništva podjetij

Predstavitev g. Marka Goloba, clan uprave AUKN

Vec (PDF 1.473 KB)

Strateške smernice Ljubljanske borze

Zaveza za uspešno prihodnost, Združenje Manager

4.10.2011

Obvestilo borznim družbam Prve kotacije

Objava financnega koledarja za leto 2012     Vec (PDF 160KB)

3.10.2011

Obvestilo vsem borznim družbam

Sprememba Cenika za storitve Ljubljanske borze

Vec (PDF 160KB)

2010
17.12.2010

Obvestilo vsem borznim družbam

Priporocila ocenjevalne komisije za nagrado Portal borznim družbam

Vec (PDF 160KB)

10.12.2010

Sklep o spremenjenem urniku delovanja sistema SEO v zadnjem tednu leta 2010

Vec (PDF 95KB)

5.11.2010

Obvestilo vsem izdajateljem borznega trga

Uveljavitev novih Pravil borze

Vec (PDF 178KB)

1.3.2010

Sprememba borznih aktov pred uvedbo INFO HRAMBE:

Cenik elektronskih storitev

Splošni pogoji za opravljanje storitev SEO in INFO HRAMBE

Navodila za shranjevanje informacij v INFO HRAMBO

 

2009
15.12.2009

Sklep o spremenjenem urniku delovanja sistema SEO v zadnjem tednu leta 2009

Vec (PDF 14KB)

8.12.2009

Obvestilo o izdajateljem borznega trga:

Podpisan nov Kodeks upravljanja javnih delniških družb

Vec... (PDF 40KB)

1.12.2009

Obvestilo izdajateljem delnic borznega trga:

Sprememba metodologije indeksov

Vec... (PDF 39KB)

28.9.2009

Obvestilo borze vsem izdajateljem:

Spremembe Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

Vec... (PDF 29KB)

4.9.2009

Obvestilo borze vsem izdajateljem:

Redna revizija kriterijev likvidnosti

Vec... (PDF 43KB)

Priloga:

  • Razvrstitev vrednostnih papirjev v nacine trgovanja

Vec... (PDF 58KB)

  • Razvrstitev vrednostnih papirjev v skupine

Vec... (PDF 86KB)

2.7.2009

Obvestilo borze vsem izdajateljem:

Sprememba Cenika za storitve Ljubljanske borze

Vec... (PDF 14KB)

2.6.2009

Obvestilo izdajateljem borznega trga:

Sprememba navodil borze

Vec...(PDF 17KB)

8.4.2009

Sklep o spremenjenem urniku delovanja sistema SEO na veliki petek, 10. 4. 2009

Vec...(PDF 26KB)

3.3.2009

Obvestilo borze vsem izdajateljem:

Spremembe na podrocju obvešcanja

Vec (PDF 458KB)

Priporocila s prikazom vseh sprememb:

Vec (PDF 22KB)

22.1.2009

Obvestilo borze vsem izdajateljem:

Sprememba navodil borze

Vec (PDF 22KB)

2008
10.12.2008

Sklep o spremenjenem urniku delovanja sistema SEO v zadnjem tednu leta 2008

Vec (PDF 27KB)

26.8.2008

Obvestilo borze vsem izdajateljem:

Dostop do mesta mesta objave nazdorovanih informacij vseh izdajateljev

Vec ( PDF 67KB)

18.7.2008

Obvestilo borze vsem izdajateljem:

Vaše mesto obvešcanja o nadzorovanih informacijah

Vec ( PDF 67KB)

26.6.2008

Obvestilo borze vsem izdajateljem:

30.6.2008 - Uvedba nove segmentacije borznega trga Ljubljanske borze, d.d.

Vec ( PDF 73KB)

9.5.2008

Poziv vsem izdajateljem delnic prostega trga:

Ureditev pravnega razmerja z borzo skladno s 585. clenom ZTFI in 210. clena novih Pravil borze

Vec  (PDF 80KB)

9.5.2008

Sprememba Pravil borze in nova segmentacija borznega trga

Obvestilo izdajateljem prve kotacije:

Vec ( PDF 84KB)

Obvestilo izdajateljem borznega trga:

Vec ( PDF 98KB)

Obvestilo izdajateljem prostega trga:

Vec ( PDF 95KB)

6.3.2008

Obvestilo borze vsem izdajateljem:

Redna revizija kriterijev likvidnosti

Vec (PDF 45KB)

Priloga:

  • Razvrstitev delnic glede na trgovanje in izpolnjevanje likvidnostnih in kvantitativnih kriterijev za uvrstitev v prvo kotacijo

    Vec (PDF 25KB)

  • Razvrstitev vrednostnih papirjev v skupine    Vec (PDF 26KB)
8.1.2008

Okrožnica izdajateljem prve in borzne kotacije:

Podrocje obvešcanja skladno s Pravili borze

Vec (PDF 29KB)

2007
21.12.2007

Obvestilo borze izdajateljem vrednostnih papirjev:

Sprememba kriterijev likvidnosti

Vec (PDF 24KB)

21.12.2007

Obvestilo borze izdajateljem vrednostnih papirjev:

Spremembe Cenika za storitve Ljubljanske borze

Vec  (PDF 37KB)

7.12.2007

Sklep o spremenjenem urniku delovanja sistema SEO v zadnjem tednu leta 2007

Vec (PDF 18KB)

24.10.2007

Okrožnica izdajateljem prve in borzne kotacije:

Podrocje obvešcanja skladno z veljavno zakonodajo

Vec ( PDF 29KB)

4.5.2007

Spremembe Pravil, Pravilnika in Navodil

Obvestilo izdajateljem prve kotacije:

Vec ( PDF 32KB)

Obvestilo izdajateljem borzne kotacije:

Vec ( PDF 33KB)

Obvestilo izdajateljem na prostem trgu:

Vec ( PDF 32KB)

26.4.2007

Obvestilo borze upravam izdajateljev vrednostnih papirjev:

Spremembe cenika za storitve Ljubljanske borze Vec ( PDF 40KB)

Priloga:

23.2.2007

Okrožnica izdajateljem delnic na organiziranem trgu:

Izkljucitev delnic z organiziranega trga

Vec ( PDF 22KB)

5.2.2007

Obvestilo borze izdajateljem vrednostnih papirjev:

Sprejete spremembe Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

Vec ( PDF 23KB)

5.2.2007

Obvestilo borze izdajateljem prve kotacije in borzne kotacije:

Sprejete spremembe Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

Vec ( PDF 20 KB)

2006
19.12.2006

Sklep o spremenjenem urniku delovanja sistema SEO v zadnjem tednu leta 2006

Vec...(PDF 27KB)

6.11.2006

Obvestilo borze izdajateljem prve in borzne kotacije:

Spremenjen nacin ocenjevanja za podelitev nagrade PORTAL  - za najbolj odprto delniško družbo

Vec...(PDF 22KB)

Vec...(PDF 441KB)

24.9.2006

Obvestilo borze izdajateljem vrednostnih papirjev:

Porocilo o upravljanju javnih delniških družb 2006

Vec...(PDF 1.079KB)

22.9.2006

Obvestilo borze izdajateljem vrednostnih papirjev:

Priprava Ljubljanske borze na uvajanje evra Vec...(PDF 36KB)

Priloga:Informacija o uvajanju evra na Ljubljanski borzi Vec... ( 182KB)

13.7.2006 Okrožnica izdajateljem delnic borznega trga: Predložitev polletnega porocila in objava povzetka polletnega porocila v letu 2006 Vec...( PDF 126 KB)
17.5.2006

Okrožnica izdajateljem delnic na organiziranem trgu: Izdajatelji lastniških vrednostnih papirjev in pretvorba osnovnega kapitala v EVRO

Vec..(PDF 180 KB)

Priloga: Postopek zamenjave v KDD

Vec... (PDF76KB)

31.3.2006 Obvestilo borze izdajateljem borzne kotacije: Objava letnega dokumenta Vec... (PDF 106 KB)
31.3.2006 Obvestilo borze izdajateljem prve kotacije: Objava letnega dokumenta Vec... (PDF 65 KB)
24.3.2006

Okrožnica ATVP izdajateljem: Okrožnica javnim družbam  Vec...

20.3.2006

Obvestilo izdajateljem vrednostnih papirjev:

Sprememba cenika Ljubljanske borze

Vec (PDF 86KB)

14.3.2006 Okrožnica izdajateljem obveznic, nominiranih v tolarjih: Navodilo za konverzijo amortizacijskih nacrtov obveznic v evro Vec... ( PDF 181 KB)
14.2.2006

Gradivo s predstavitve Ljubljanske borze z dne 14.2.2006

Predstavitev sistema vzdrževalcev likvidnosti

Novosti na podrocju obvešcanja v letu 2006

Uvajanje evra

Kodeks upravljanja javnih delniških družb

9.2.2006 Obvestilo ATVP javnim družbam
2005
16.12.2005

Obvestilo borze izdajateljem vrednostnih papirjev:

Sprejete spremembe Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

Vec ( PDF 75KB)

14.12.2005

Obvestilo borze izdajateljem prve kotacije in borzne kotacije:

Sprejete spremembe Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

Vec ( PDF 49 KB)

Kodeks upravljanja javnih delniških družb

Vec ( PDF 250 KB)

13.10.2005

Obvestilo borze izdajateljem in clanom:

Informacija v zvezi s pripravami Ljubljanske borze na uvedbo evra

Vec...( PDF 137 KB)

14.9.2005

Obvestilo borze izdajateljem:

Porocilo o upravljanju javnih delniških družb 2005

Vec...( PDF 389 KB)

6.9.2005

Obvestilo borze izdajateljem:

Razvrstitev delnic glede na nacin trgovanja in izpolnjevanje kriterijev za prvo kotacijo

Vec... ( PDF 80 KB)

5.9.2005

Obvestilo borze izdajateljem:

Vabilo na predstavitev spremenjenih Pravil Ljubljanske borze in pregled pomembnejših novosti Pravil Ljubljanske borze glede izdajateljev vrednostnih papirjev

Vec... ( PDF 90 KB)

4.7.2005

Obvestilo borze izdajateljem prostega trga:   Spremembe števila in/ali lastnosti vrednostnih papirjev, sprejetih na prosti trg in odlocanje borze na zahtevo izdajatelja ali po uradni dolžnosti

Vec... ( PDF 107 KB)

28.6.2005

Obvestilo borze izdajateljem:                          Uredba Komisije (ES) št. 809/2004 o izvajanju prospekte direktive in prenova Zakona o gospodarskih družbah

Vec ... ( PDF 73 KB)

1.6.2005

Obvestilo borze izdajateljem:                    Prestavitev roka uvedbe avkcijskega nacina trgovanja za manj likvidne delnice in spremembe uradne  tecajnice Ljubljanske borze

Vec ...  ( PDF 99 KB)                          

30.5.2005

Obvestilo borze izdajateljem:

Korporacijska dejanja izdajateljev vrednostnih papirjev na organiziranem trgu

Vec ... ( PDF 61 KB)

21.2.2005 Okrožnica ATVP izdajateljem:
Okrožnica javnim družbam - februar 2005
Vec ...
26.1.2005 Obvestilo borze izdajateljem:
Nerevidirani letni racunovodski izkazi za leto 2004
Vec ... ( PDF 26 KB)
18.1.2005 Obvestilo borze izdajateljem:
Mednarodni standardi racunovodskega porocanja (MSRP) in medletno porocanje v letu 2005
Vec ... ( PDF 22 KB)
2004
15.7.2004 Obvestilo borze vsem izdajateljem delnic borzne kotacije:
Predložitev polletnih porocil in objava povzetka polletnega porocila
Vec ... ( PDF 26 KB)
18.3.2004 Obvestilo borze izdajateljem borzne kotacije: 
Kodeks upravljanja javnih delniških družb
Vec ... ( PDF 119 KB)
18.3.2004

Obvestilo borze izdajateljem prostega trga:
Kodeks upravljanja javnih delniških družb
Vec ... ( PDF 119 KB)

Besedilo kodeksa upravljanja javnih delniških družb

Vec ... ( PDF 302 KB)

17.2.2004 Obvestilo borze izdajateljem:
Prehod na mednarodne standarde racunovodskega porocanja (MSRP)
Vec ... ( PDF 152 KB)
3.2.2004 Okrožnica ATVP izdajateljem:
Porocanje javnih družb o racunovodskih izkazih za poslovno leto 2003 in ostalih pomembnih poslovnih dogodkih
Vec ...
2003
22.10.2003 Obvestilo borze izdajateljem:
Vpeljava Mednarodnih standardov racunovodskega porocanja (MSRP) v slovenski prostor
Vec ... ( PDF 109 KB)
Domov Kontakt Kazalo English
Iskanje:

po
po
PODATKI
Vrednost Sprememba
818,50 -0,64%

Oznaka
delnice
Tečaj
(v EUR) 
Sprememba
tečaja
GRVG 5,5000 5,77%
IEKG 2,0000 -1,96%
KRKG 58,0000 0,00%
LKPG 31,5000 -0,32%
MELR 23,0000 0,00%
PETG 342,0000 -1,44%
POSR 17,0000 -1,16%
TLSG 84,6000 -2,76%
ZVTG 31,3000 -0,95%

Oznaka delnice Tečaj
(v EUR)
Sprememba
tečaja
Rasti
GRVG 5,5000 5,77%
KDHR 7,8500 4,67%
 
Padci
SALR 505,0000 -4,72%
TLSG 84,6000 -2,76%
IEKG 2,0000 -1,96%