BORZNI PODATKI PRODUKTI IN STORITVE ZA IZDAJATELJE BORZNI ČLANI O BORZI
Ljubljanska borza d.d.
Struktura trga in produkti
Trgovanje
Podatkovne storitve
Indeksi
Za člane
Za izdajatelje
SEOnet
INFO HRAMBA
Dogodki in seminarji
Nagrade
Publikacije
Pogosta vprašanja
Slovar borznih izrazov
Ceniki
HITRE POVEZAVE
Tečajnica
Arhiv tečajev
Seznam borznih članov
Seznam vrednostnih papirjev
Indeksi LJSE
Statistična poročila
Za medije
SEOnet
INFO HRAMBA
Osnovna stran > Struktura trga in produkti
Spremljanje trgovalnih podatkov

Trgovalni podatki v realnem času

Na Ljubljanski borzi se trguje z različnimi finančnimi instrumenti (delnice, obveznice, delnice investicijskih družb, kuponi vzajemnih skladov, zakladne menice). Vendorji prejemajo podatke o ceni vrednostnega papirja, o sklenjenih poslih, o najboljšem povpraševanju in ponudbi, o vrednostih indeksov, prometu in drugih podatkih. Od novembra 2007 je omogočen tudi dostop do globine petih najboljših ponudb in povpraševanj po ceni in količini (globina trga) – »LJSE nivo 2«.

Za spremljanje trgovanja na Ljubljanski borzi se lahko obrnete na naše vendorje, ki ponujajo različne možnosti dostopa do podatkov. Njihov seznam in kontakte najdete tukaj.


Trgovalni podatki z zakasnitvijo

Borzni podatki z zakasnitvijo so tisti, pri katerih je preteklo najmanj 15 minut od trenutka nastanka do trenutka prikazovanja na sistemu vendorja. Obveznost zakasnitve vseh borznih podatkov je na strani vendorja.


Trgovalni podatki po zaključku trgovanja

Potrebujete podatke o trgovanju za svoje analize in investicijske odločitve? Trgovalni podatki konec dneva se avtomatično pošiljajo v txt datoteki vsak dan predvidoma ob 16.30 uri na e-poštne naslove naročnikov, ki na e-poštni naslov datafeed@ljse.si pošljete vaš e-poštni naslov. Datoteka zajema podatke iz uradne tečajnice ter dodatno še nekatere podatke, ki niso zajeti v tečajnici (na primer datum sklenitve zadnjega posla z vrednostnim papirjem, zadnji uradni enotni tečaj in podobno).

V skladu s cenikom borze je storitev posredovanja podatkov konec dneva brezplačna.

 

OBVESTILO: Od vključno 9. 12. 2019 naprej bodo podatki v datoteki LJSE_EndOfDayData_EUR.bts prikazani brez šumnikov. Navedena datoteka prav tako ne bo več prikazovala informativnega podatka o vrednostih natečenih obresti oz. kuponov dolžniških vrednostnih papirjev. Polja, namenjena prikazu navedenih podatkov, bodo prazna. Format datoteke bo ostal enak. V kolikor podatke o vrednostih natečenih obresti oz. kuponov dolžniških vrednostnih papirjev potrebujete tudi vnaprej, vam priporočamo, da si pravočasno uredite zagotavljanje teh podatkov s strani KDD - Centralne klirinške depotne družbe, d. d. (ki te podatke uradno izračunava).

Domov Kontakt Kazalo English
Iskanje:

po
PODATKI

SBITOP NA DAN 3.6.2020
Vrednost Absolutna sprememba Relativna sprememba
860,56 16,320 1,93

ADRPR NA DAN 3.6.2020
Vrednost Absolutna sprememba Relativna sprememba
982,89 19,290 2,00