BORZNI PODATKI PRODUKTI IN STORITVE ZA IZDAJATELJE BORZNI ČLANI O BORZI
Ljubljanska borza d.d.
Seznam borznih članov
Kako postati član borze?
Investicijske storitve in posli
Kako postati borzni trgovalec?
Vzdrževalci likvidnosti
Storitve za borzne člane
Člani z oddaljenim dostopom
Nagrade
Kontakti in povezave
HITRE POVEZAVE
Tečajnica
Arhiv tečajev
Seznam borznih članov
Seznam vrednostnih papirjev
Indeksi LJSE
Statistična poročila
Za medije
SEOnet
INFO HRAMBA
Osnovna stran > Borzni člani
Vzdrževalci likvidnosti
Cilj uveljavitve vzdrževalcev likvidnosti

Cilj uveljavitve vzdrževalcev likvidnosti je predvsem povečanje likvidnosti na slovenskem trgu kapitala. Ključna naloga borze je namreč vsem vlagateljem zagotoviti vstop oziroma izstop iz delniških naložb po bolj pošteni tržni ceni. Sistem vzdrževalcev likvidnosti lahko pripomore k dosegu tega cilja, saj se z njim povečuje globina trga in zmanjšuje razlika med nakupnimi in prodajnimi tečaji.

S pridobitvijo vzdrževalca likvidnosti vrednostni papir, s katerim se trguje v avkcijskem načinu trgovanja, preide v neprekinjeno trgovanje.

Ureditev vzdrževanja likvidnosti je predvidena za vse segmente vrednostnih papirjev.

Osnovna dejavnost vzdrževalca likvidnosti

Vzdrževalec likvidnosti je borzni član, ki zagotavlja likvidnost določenega vrednostnega papirja z obveznim dnevnim zagotavljanjem omejenih naročil za nakup in prodajo na trgu v določenem tečajnem razmiku ter sklepanjem poslov na podlagi teh naročil v svojem imenu in za svoj račun.

Podporne dejavnosti vzdrževalcev likvidnosti

Poleg osnovne dejavnosti lahko vzdrževalec likvidnosti za izdajatelja vrednostnih papirjev, za katerega izvaja storitev vzdrževanja likvidnosti, opravlja tudi druge storitve, ki pripomorejo k večji prepoznavnosti in kvaliteti tega vrednostnega papirja. Te ostale 'podporne' storitve vzdrževalcev likvidnosti niso obvezne in so predmet pogodbe med vzdrževalcem likvidnosti in izdajateljem. Mednje štejemo: raziskovalne naloge, pripravo analiz, zagotavljanje podatkov o trgovanju in predstavitve.

Učinki izvajanja storitve

Z ureditvijo vzdrževanja likvidnosti želi borza doseči naslednje učinke:

 • zmanjšanje razponov med ponudbo in povpraševanjem;
 • povečanje globine trga;
 • zmanjšanje spremenljivosti tečajev;
 • povečanje trgovanja.
Status vzdrževalca likvidnosti

Status vzdrževalca likvidnosti lahko pridobi vsak borzni član, kateremu je borza na njegovo zahtevo podelila ta status na podlagi predhodnega izpolnjevanja predpisanih pogojev. Status vzdrževalca likvidnosti se lahko pridobi za dobo najmanj enega leta. Za posamezen vrednostni papir lahko storitev vzdrževanja likvidnosti hkrati opravljajo največ trije oziroma v prehodnem obdobju pet članov borze.

Borzni član se lahko za opravljanje funkcije vzdrževanja likvidnosti dogovori z izdajateljem in z njim sklene posebno pogodbo. Status vzdrževalca likvidnosti mu borza podeli, le če se vzdrževalec likvidnosti zaveže vzdrževati najmanj minimalne pogoje predpisane z Navodili za vzdrževalce likvidnosti. Prav tako pa se borzni član lahko za vzdrževanje likvidnosti posameznega vrednostnega papirje odloči samostojno, brez dogovora z izdajateljem.

Aktualni vzdrževalci likvidnosti

Vrednostni papirji:

 • ZVTG
 • KRKG
 • PETG
 • POSR

Izdajatelji:

 • Zavarovalnica Triglav d.d.
 • Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
 • Petrol d.d., Ljubljana
 • Pozavarovalnica Sava, d.d.

Vzdrževalec likvidnosti: Interkapital vrijednosni papiri d.o.o.

Obdobje: od 1. 2. 2019 (KRKG in ZVTG), od 1. 3. 2019 (PETG) in od 1. 6. 2019 (POSR)

Minimalna velikost ponudbe od vključno 1. 4. 2019:

 • ZVTG: 350 lotov
 • KRKG: 200 lotov
 • PETG: 50 lotov

Minimalna velikost ponudbe od vključno 1. 6. 2019:

 • POSR: 350 lotov

 

Minimalna velikost ponudbe od vključno 1. 7. 2019:

  • ZVTG: 350 lotov
  • KRKG: 200 lotov
  • PETG: 50 lotov
  • POSR: 350 lotov
Domov Kontakt Kazalo English
Iskanje:

po
po
PODATKI
Vrednost Sprememba
859,13 0,03%

Oznaka
delnice
Tečaj
(v EUR) 
Sprememba
tečaja
IEKG 2,6000 2,36%
KRKG 60,8000 -0,65%
LKPG 26,0000 0,00%
MELR 20,2000 0,00%
NLBR 54,6000 -0,73%
PETG 351,0000 1,15%
POSR 16,7000 -0,60%
TLSG 63,8000 2,24%
ZVTG 31,4000 0,00%

Oznaka delnice Tečaj
(v EUR)
Sprememba
tečaja
Rasti
IEKG 2,6000 2,36%
TLSG 63,8000 2,24%
PETG 351,0000 1,15%
 
Padci
KDHR 84,0000 -2,33%
SKDR 610,0000 -1,61%
CICG 188,0000 -1,05%