BORZNI PODATKI PRODUKTI IN STORITVE ZA IZDAJATELJE BORZNI ČLANI O BORZI
Ljubljanska borza d.d.
Seznam borznih članov
Kako postati član borze?
Investicijske storitve in posli
Kako postati borzni trgovalec?
Vzdrževalci likvidnosti
Storitve za borzne člane
Člani z oddaljenim dostopom
Nagrade
Kontakti in povezave
HITRE POVEZAVE
Tečajnica
Arhiv tečajev
Seznam borznih članov
Seznam vrednostnih papirjev
Indeksi LJSE
Statistična poročila
Za medije
SEOnet
INFO HRAMBA
Osnovna stran > Borzni člani
Vzdrževalci likvidnosti
Cilj uveljavitve vzdrževalcev likvidnosti

Cilj uveljavitve vzdrževalcev likvidnosti je predvsem povečanje likvidnosti na slovenskem trgu kapitala. Ključna naloga borze je namreč vsem vlagateljem zagotoviti vstop oziroma izstop iz delniških naložb po bolj pošteni tržni ceni. Sistem vzdrževalcev likvidnosti lahko pripomore k dosegu tega cilja, saj se z njim povečuje globina trga in zmanjšuje razlika med nakupnimi in prodajnimi tečaji.

S pridobitvijo vzdrževalca likvidnosti vrednostni papir, s katerim se trguje v avkcijskem načinu trgovanja, preide v neprekinjeno trgovanje.

Ureditev vzdrževanja likvidnosti je predvidena za vse segmente vrednostnih papirjev.

Osnovna dejavnost vzdrževalca likvidnosti

Vzdrževalec likvidnosti je borzni član, ki zagotavlja likvidnost določenega vrednostnega papirja z obveznim dnevnim zagotavljanjem omejenih naročil za nakup in prodajo na trgu v določenem tečajnem razmiku ter sklepanjem poslov na podlagi teh naročil v svojem imenu in za svoj račun.

Podporne dejavnosti vzdrževalcev likvidnosti

Poleg osnovne dejavnosti lahko vzdrževalec likvidnosti za izdajatelja vrednostnih papirjev, za katerega izvaja storitev vzdrževanja likvidnosti, opravlja tudi druge storitve, ki pripomorejo k večji prepoznavnosti in kvaliteti tega vrednostnega papirja. Te ostale 'podporne' storitve vzdrževalcev likvidnosti niso obvezne in so predmet pogodbe med vzdrževalcem likvidnosti in izdajateljem. Mednje štejemo: raziskovalne naloge, pripravo analiz, zagotavljanje podatkov o trgovanju in predstavitve.

Učinki izvajanja storitve

Z ureditvijo vzdrževanja likvidnosti želi borza doseči naslednje učinke:

 • zmanjšanje razponov med ponudbo in povpraševanjem;
 • povečanje globine trga;
 • zmanjšanje spremenljivosti tečajev;
 • povečanje trgovanja.
Status vzdrževalca likvidnosti

Status vzdrževalca likvidnosti lahko pridobi vsak borzni član, kateremu je borza na njegovo zahtevo podelila ta status na podlagi predhodnega izpolnjevanja predpisanih pogojev. Status vzdrževalca likvidnosti se lahko pridobi za dobo najmanj enega leta. Za posamezen vrednostni papir lahko storitev vzdrževanja likvidnosti hkrati opravljajo največ trije oziroma v prehodnem obdobju pet članov borze.

Borzni član se lahko za opravljanje funkcije vzdrževanja likvidnosti dogovori z izdajateljem in z njim sklene posebno pogodbo. Status vzdrževalca likvidnosti mu borza podeli, le če se vzdrževalec likvidnosti zaveže vzdrževati najmanj minimalne pogoje predpisane z Navodili za vzdrževalce likvidnosti. Prav tako pa se borzni član lahko za vzdrževanje likvidnosti posameznega vrednostnega papirje odloči samostojno, brez dogovora z izdajateljem.

Aktualni vzdrževalci likvidnosti

Vrednostni papirji:

 • ZVTG
 • KRKG
 • PETG
 • POSR
 • TLSG

Izdajatelji:

 • Zavarovalnica Triglav d.d.
 • Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
 • Petrol d.d., Ljubljana
 • Pozavarovalnica Sava, d.d.
 • Telekom Slovenije, d.d.

Vzdrževalec likvidnosti: Interkapital vrijednosni papiri d.o.o.

Minimalna velikost ponudbe od vključno 1. 4. 2020:

  • ZVTG: 490 lotov
  • KRKG: 200 lotov
  • PETG: 40 lotov
  • POSR: 420 lotov
  • TLSG: 140 lotov

 

Minimalna velikost ponudbe od vključno 1. 7. 2020:

  • ZVTG: 430 lotov
  • KRKG: 150 lotov
  • PETG: 40 lotov
  • POSR: 380 lotov
  • TLSG: 130 lotov
Domov Kontakt Kazalo English
Iskanje:

po
PODATKI

SBITOP NA DAN 21.9.2020
Vrednost Absolutna sprememba Relativna sprememba
831,10 -9,060 -1,08

ADRPR NA DAN 21.9.2020
Vrednost Absolutna sprememba Relativna sprememba
973,07 -5,670 -0,58